sóng trung tần ở máy thu thanh có trị số khoảng

hint-header

Cập nhật ngày: 03-11-2022

Bạn đang xem: sóng trung tần ở máy thu thanh có trị số khoảng


Chia sẻ bởi: Nguyễn Mạnh Huy


Sóng trung tần ở máy thu thanh với trị số khoảng:

Chủ đề liên quan

Khối này của dòng sản phẩm tăng âm tiến hành trách nhiệm khuếch tán hiệu suất âm tần đầy đủ rộng lớn nhằm trị rời khỏi loa?

A

Khối mạch khuếch tán hiệu suất.

B

Khối mạch chi phí khuếch tán.

D

Khối mạch khuếch tán trung gian tham.

Cường phỏng tiếng động nhập máy tăng âm tự mạch này quyết định:

D

Mạch khuếch tán hiệu suất.

Mạch này ko cần là mạch năng lượng điện tử điều khiển:

A

Báo hiệu và bảo đảm năng lượng điện áp.

D

Mạch khuếch tán hiệu suất.

Tín hiệu nhập và rời khỏi ở mạch khuếch tán hiệu suất ở máy tăng âm là:

Các mầu cơ phiên bản nhập máy thu hình color là:

Chọn phương án sai trong số câu sau: Công dụng của mạch năng lượng điện tử tinh chỉnh là:

A

Điều khiển những thông số kỹ thuật của trang bị.

B

Điều khiển những trang bị gia dụng.

C

Điều khiển những trò nghịch tặc vui chơi.

Trong máy thu hình việc xử lý tiếng động, hình hình họa.

D

Tùy nằm trong nhập máy trị.

Các khối cơ phiên bản của phần thu nhập khối hệ thống vấn đề và viễn thông gồm:

Chức năng của lưới năng lượng điện vương quốc là gì?

A

Truyền vận chuyển năng lượng điện năng kể từ những nhà máy sản xuất năng lượng điện, cho tới lưới năng lượng điện.

B

Truyền vận chuyển năng lượng điện năng kể từ những nhà máy sản xuất năng lượng điện, cho tới những điểm hấp phụ.

C

Truyền vận chuyển năng lượng điện năng kể từ những nhà máy sản xuất năng lượng điện, cho tới những trạm biến hóa áp.

D

Truyền vận chuyển năng lượng điện năng kể từ những nhà máy sản xuất năng lượng điện, cho tới những trạm đóng góp tách.

Chọn câu sai:

A

Nối tam giác, nối hình sao.

B

Nối hình sao , nối tam giác .

C

Nối tam giác , nhập cơ hội vướng hình sao .

D

Nối hình sao , nối tam giác.

Lưới năng lượng điện vương quốc là một trong những tập kết gồm:

A

Đường chạc dẫn năng lượng điện và những hộ hấp phụ.

B

Đường chạc dẫn năng lượng điện và những trạm đóng góp, tách.

C

Đường chạc dẫn năng lượng điện và những trạm biến hóa áp.

Xem thêm: lập trình python cơ bản

D

Đường chạc dẫn năng lượng điện và những trạm năng lượng điện.

Việc đấu sao hoặc tam giác của vận chuyển tía trộn tùy theo :

B

Điện áp của mối cung cấp và vận chuyển.

Trong máy trị năng lượng điện xoay chiều 3 trộn, tía suất năng lượng điện động nhập tía cuộn dây :

A

Cùng biên phỏng, nằm trong tần số, tuy nhiên không giống nhau về trộn.

B

Cùng tần số, nằm trong trộn tuy nhiên không giống nhau về biên phỏng.

C

Cùng biên phỏng, nằm trong tần số và nằm trong trộn.

D

Cùng biên phỏng, nằm trong trộn tuy nhiên không giống nhau về tần số.

Hệ thống năng lượng điện vương quốc gồm:

A

Nguồn năng lượng điện, những trạm biến hóa áp và những hộ hấp phụ.

B

Nguồn năng lượng điện, đàng chạc và những hộ hấp phụ.

C

Nguồn năng lượng điện, lưới năng lượng điện và những hộ hấp phụ.

D

Nguồn năng lượng điện, những trạm đóng góp tách và những hộ chi thụ

Khi vận chuyển nối sao với chạc trung tính, nếu như một chạc trộn bị đứt thì năng lượng điện áp đặt lên trên vận chuyển của 2 trộn còn lại

Nếu vận chuyển nối tam giác vướng nhập mối cung cấp nối hình sao 4 chạc thì dùng:

Nếu vận chuyển tía trộn đối xứng, khi nối hình sao thì:

A

Id = Ip.

C

.

D

và Ud = Up.

Nếu vận chuyển tía trộn đối xứng, khi nối hình tam giác thì:

A

Id = Ip

C

D

và Ud = Up

Mắc 6 đèn điện với U = 110V nhập mạch năng lượng điện 3 trộn 3 chạc với Ud = 380V, cơ hội vướng này bên dưới đấy là đúng:

A

Mắc tuy vậy song 2 bóng trở nên một cụm, những cụm nối hình tam giác

B

Mắc tuy vậy song 2 bóng trở nên một cụm, những cụm nối hình sao

C

Mắc tiếp nối đuôi nhau 2 bóng trở nên một cụm, những cụm nối hình tam giác

D

Mắc tiếp nối đuôi nhau 2 bóng trở nên một cụm, những cụm nối hình sao

Hộp đấu chạc bên trên vỏ mô tơ năng lượng điện xoay chiều tía trộn với 6 cọc đấu chạc nhằm mục đích thuận tiện mang lại việc:

A

Thay thay đổi cơ hội đấu chạc theo dõi năng lượng điện áp của lưới năng lượng điện.

B

Thay thay đổi cơ hội đấu chạc theo dõi kết cấu của mô tơ.

C

Xem thêm: ttn.edu.vn kết quả học tập

Thay thay đổi chiều xoay của mô tơ.

D

Cả tía phương án sót lại đều chính.