speech is one of the most important

5 Read the following paragraph and choose the correct answer A, B, C or D for each of the gaps.

0.

×

Vui lòng kiểm tra

kết nối mạng!

Sách mềm

Phiên thao tác làm việc quá hạn.

Vui lòng singin nhằm tiếp tục!

Sách mềm

Vui lòng dùng chính sách toàn màn hình hiển thị

{{note.updatedAt | date:'dd/MM/yyyy, hh:mm' }}

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

Note

Font:

Typing text

Font:

Xem thêm: tập làm văn tả đồ vật lớp 5

Cài đặt điều phần mềm Sách mượt, skin đẹp lung linh hơn bên trên điện thoại cảm ứng.