sự đóng mở của khí khổng là ứng động

Đề bài

 • A

  Hình thức phản xạ của cây trứ tác nhân kích ứng ko tấp tểnh hướng

  Bạn đang xem: sự đóng mở của khí khổng là ứng động

 • B

  Hình thức phản xạ của cây trước nhiều tác nhân kích thích

 • C

  Hình thức phản xạ của cây trứ tác nhân kích ứng khi được đặt theo hướng khi vô hướng

 • D

  Hình thức phản xạ của cây trứ tác nhân kích ứng bất ổn định

Câu 2 :

Một ứng động ra mắt ở cây là do

 • A

  Tác nhân kích ứng một phía

 • B

  Tác nhân kích ứng ko tấp tểnh hướng

 • C

  Tác nhân kích ứng tấp tểnh hướng

 • D

  Tác nhân kích ứng của môi trường xung quanh.

Câu 3 :

Ứng động không giống với phía động ở điểm sáng này ?

 • A

  Có nhiều tác nhân kích thích

 • B

  Tác nhân kích ứng ko tấp tểnh hướng

 • C

  Có sự chuyển động vô hướng

 • D

  Không tương quan tới việc phân loại tế bào

Câu 4 :

Hiện tượng ứng động với vai trò:

 • A

  Giúp cây thích ứng một cơ hội đa dạng mẫu mã với những biến hóa của môi trường

 • B

  Giúp cây tồn bên trên và trở nên tân tiến với vận tốc nhanh

 • C

  Giúp cây trở nên tân tiến bám theo nhịp sinh học

 • D

  Tất cả đều đúng

Câu 5 :

Ứng động phát triển là:

 • A

  Ứng động sinh trưởng là chuyển động chạm màn hình bởi sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên nhì phía đối lập nhau của phòng ban (như lá, cánh hoa) bởi hiệu quả của kích ứng.

 • B

  Ứng động sinh trưởng là chuyển động chạm màn hình ko bởi sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên nhì phía đối lập nhau của phòng ban (như lá, cánh hoa) bởi hiệu quả của kích ứng.

 • C

  Ứng động sinh trưởng là chuyển động chạm màn hình bởi sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên một phía của phòng ban (như lá, cánh hoa) bởi hiệu quả của kích ứng.

 • D

  Ứng động sinh trưởng là chuyển động chạm màn hình bởi sự khác lạ về vận tốc bị tiêu diệt cút của những tế bào bên trên một phía của phòng ban (như lá, cánh hoa) bởi hiệu quả của kích ứng.

Câu 6 :

Những ứng động này bên dưới đó là ứng động phát triển ?

 • A

  Hoa chục giờ nở nhập buổi sáng sớm. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng

 • B

  Lá cây họ đỗ xòe đi ra và khép lại. khí khổng đóng góp và mở

 • C

  Sự đóng góp hé của lá cây trinh tiết nữ

 • D

  Khí khổng đóng góp và hé.

Câu 7 :

Vận động nở hoa ở thực vật chịu đựng sự phân phối đa số vày yếu tố này của môi trường xung quanh ngoài ?

 • A

  Nồng chừng CO2 và O2

 • B

  Ánh sáng

 • C

  Độ độ ẩm ko khí

 • D

  Ánh sáng sủa và sức nóng độ

Câu 8 :

Loại hoa này sau đây với chuyển động nở hoa bám theo ánh sáng

 • A

  Hoa nghệ tây, hoa dạ hương

 • B

  Hoa chục giờ, hoa quỳnh

 • C

  Họ hoa Cúc và hoa quỳnh

 • D

  Hoa nghệ tây, hoa Tuylip

Câu 9 :

Ứng động ko phát triển là:

 • A

  Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động không tồn tại sự phân loại và vững mạnh của những tế bào (liên quan liêu đa số cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

 • B

  Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động với sự phân loại và vững mạnh của những tế bào (liên quan liêu đa số cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

 • C

  Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động không tồn tại sự bị tiêu diệt cút của những tế bào (liên quan liêu đa số cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

 • D

  Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động với sự bị tiêu diệt cút nhanh gọn của những tế bào (liên quan liêu đa số cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

Câu 10 :

Mô miêu tả này tại đây về hiện tượng lạ ứng động ko phát triển là ko đúng:

 • A

  Sự chuyển động ko tương quan tới việc phân loại và vững mạnh của những tế bào

 • B

  Liên quan liêu tới việc trưởng nước, sự Viral kích ứng, phản xạ nhanh chóng ở những miền thường xuyên hóa

 • C

  Vận động bám theo đồng hồ thời trang sinh học

 • D

  Vận động chạm màn hình uy lực bởi những chấn động và chạm đụng chạm cơ học

Câu 11 :

Các hiện tượng lạ này tại đây nằm trong dạng ứng động ko sinh trưởng?

 • A

  Hoa chục giờ nở nhập buổi sáng sớm, khí khổng đóng góp hé.

 • B

  Lá cây chúng ta Đậu xoè đi ra và khép lại bám theo chu kỳ luân hồi ngày tối, khí khổng đóng góp hé.

 • C

  Lá cây trinh tiết nữ giới khép lại Lúc với chạm đụng chạm cơ học tập, khí khổng đóng góp hé.

 • D

  Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng và thức ngủ của cây trinh tiết nữ giới.

Câu 12 :

Khi bị chạm đụng chạm cơ học tập, lá cây trinh tiết nữ giới xếp lại. chế độ của việc chuyển động chạm màn hình này, phụ thuộc vào sự thay cho thay đổi của:

 • A

  Các thần kinh trung ương cảm xúc liên bào ở thực vật

 • B

  Xung động thần kinh trung ương thực vật

 • C

  Sức trương nước của tế bào

 • D

  Cả A,B,C

Câu 13 :

Những ứng động này sau đây bám theo mức độ trương nước?

 • A

  Tua cuốn quấn vòng

 • B

  Hoa chục giờ nở nhập buổi sáng

 • C

  Hoa ý trung nhân công anh nở nhập khi sáng sủa và cụp lại Lúc tranh tối tranh sáng tối

 • D

  Cây nắp rét mướt bắt côn trùng

Câu 14 :

Cử động bắt bùi nhùi của thực vật với chế độ tương tự động với chuyển động này tại đây của cây ?

 • A

  Xòe lá của cây trinh tiết nữ giới, cây họ đỗ nhập sáng sủa sớm, Lúc mặt mày trời một vừa hai phải lên

 • B

  Xếp lá cây của cây họ đỗ nhập chiều tối

 • C

  Xếp lá cây của cây trinh tiết nữ giới Lúc với chạm chạm

 • D

  Cả B và C

Câu 15 :

Sự đóng góp hé khí khổng nằm trong dạng chạm màn hình này ?

 • A

  Ứng động sinh trưởng

 • B

  Ứng động ko sinh trưởng

 • C

  Hướng hóa

 • D

  Ứng động tiếp xúc

Câu 16 :

Sự thay cho thay đổi áp suất trương nước thực hiện lá cây trinh tiết nữ giới thay cho thay đổi tình trạng chuyển động là do:

 • A

  Sự thay cho thay đổi sinh hoạt của những khí khổng

 • B

  Thay thay đổi độ đậm đặc ion K+ của ko bào

 • C

  Sự tăng mạnh quy trình tổ hợp những hóa học cơ học của diệp lục

 • D

  Thay thay vị trí của những bào quan liêu nhập tế bào.

Câu 17 :

Cây thích nghi với môi trường xung quanh của chính nó bằng

 • A

  Hướng động và ứng động

 • B

  Đóng khí khổng, lá cụp xuống

 • C

  Sự tổ hợp sắc tố

 • D

  Thay thay đổi cấu tạo tế bào

Câu 18 :

Khi đối chiếu phản xạ phía sáng sủa của cây với chuyển động nở hoa của cây, tuyên bố này tại đây sai?

 • A

  Đều là kiểu dáng chạm màn hình của cây, gom cây thích ứng với môi trường xung quanh.

 • B

  Trung tâm tế bào học tập của phản xạ phía sáng sủa và chuyển động nở hoa là như nhau.

 • C

  Cơ quan liêu tiến hành phản xạ phía sáng sủa và chuyển động nở hoa là không giống nhau.

 • D

  Hướng kích ứng của phản xạ phía sáng sủa và chuyển động nở hoa là như nhau.

Lời giải và đáp án

 • A

  Hình thức phản xạ của cây trứ tác nhân kích ứng ko tấp tểnh hướng

 • B

  Hình thức phản xạ của cây trước nhiều tác nhân kích thích

 • C

  Hình thức phản xạ của cây trứ tác nhân kích ứng khi được đặt theo hướng khi vô hướng

 • D

  Hình thức phản xạ của cây trứ tác nhân kích ứng bất ổn định

Đáp án : A

Lời giải cụ thể :

Ứng động là kiểu dáng phản xạ của cây trứ tác nhân kích ứng ko lý thuyết.

Câu 2 :

Một ứng động ra mắt ở cây là do

 • A

  Tác nhân kích ứng một phía

 • B

  Tác nhân kích ứng ko tấp tểnh hướng

 • C

  Tác nhân kích ứng tấp tểnh hướng

 • D

  Tác nhân kích ứng của môi trường xung quanh.

Đáp án : B

Lời giải cụ thể :

Tác nhân kích ứng của ứng động là những tác nhân ko lý thuyết.

Câu 3 :

Ứng động không giống với phía động ở điểm sáng này ?

 • A

  Có nhiều tác nhân kích thích

 • B

  Tác nhân kích ứng ko tấp tểnh hướng

 • C

  Có sự chuyển động vô hướng

 • D

  Không tương quan tới việc phân loại tế bào

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ứng động là vận động phản ứng của cây trước những tác nhân kích thích không lý thuyết của môi trường xung quanh (do hiệu quả từ rất nhiều phía của môi trường).

Hướng động là vận động sinh trưởng của những phòng ban thực vật so với kích thích từ một phía xác lập.

Lời giải cụ thể :

Ứng động không giống với phía động là tác nhân kích ứng của ứng động là ko lý thuyết.

Câu 4 :

Hiện tượng ứng động với vai trò:

 • A

  Giúp cây thích ứng một cơ hội đa dạng mẫu mã với những biến hóa của môi trường

 • B

  Giúp cây tồn bên trên và trở nên tân tiến với vận tốc nhanh

 • C

  Giúp cây trở nên tân tiến bám theo nhịp sinh học

 • D

  Tất cả đều đúng

Đáp án : A

Lời giải cụ thể :

Ứng động với tầm quan trọng gom cây thích ứng một cơ hội đa dạng mẫu mã với những biến hóa của môi trường

Câu 5 :

Ứng động phát triển là:

 • A

  Ứng động sinh trưởng là chuyển động chạm màn hình bởi sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên nhì phía đối lập nhau của phòng ban (như lá, cánh hoa) bởi hiệu quả của kích ứng.

 • B

  Ứng động sinh trưởng là chuyển động chạm màn hình ko bởi sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên nhì phía đối lập nhau của phòng ban (như lá, cánh hoa) bởi hiệu quả của kích ứng.

 • C

  Ứng động sinh trưởng là chuyển động chạm màn hình bởi sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên một phía của phòng ban (như lá, cánh hoa) bởi hiệu quả của kích ứng.

 • D

  Ứng động sinh trưởng là chuyển động chạm màn hình bởi sự khác lạ về vận tốc bị tiêu diệt cút của những tế bào bên trên một phía của phòng ban (như lá, cánh hoa) bởi hiệu quả của kích ứng.

Đáp án : A

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 7 skills 2

Lời giải cụ thể :

Ứng động sinh trưởng là chuyển động chạm màn hình bởi sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên nhì phía đối lập nhau của phòng ban (như lá, cánh hoa) bởi hiệu quả của kích ứng.

Câu 6 :

Những ứng động này bên dưới đó là ứng động phát triển ?

 • A

  Hoa chục giờ nở nhập buổi sáng sớm. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng

 • B

  Lá cây họ đỗ xòe đi ra và khép lại. khí khổng đóng góp và mở

 • C

  Sự đóng góp hé của lá cây trinh tiết nữ

 • D

  Khí khổng đóng góp và hé.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ứng động sinh trưởng là chuyển động chạm màn hình bởi sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên nhì phía đối lập nhau của phòng ban (như lá, cánh hoa) bởi hiệu quả của kích thích

Lời giải cụ thể :

Các hiện tượng lạ ứng động phát triển là: hoa chục giờ nở nhập buổi sáng sớm, hiện tượng lạ thức, ngủ của chồi cây bàng.

Khí khổng đóng góp hé và sự đóng góp hé của lá cây trinh tiết nữ giới là ứng động ko phát triển vì thế không tồn tại sự phân loại tế bào → B,C,D sai

Câu 7 :

Vận động nở hoa ở thực vật chịu đựng sự phân phối đa số vày yếu tố này của môi trường xung quanh ngoài ?

 • A

  Nồng chừng CO2 và O2

 • B

  Ánh sáng

 • C

  Độ độ ẩm ko khí

 • D

  Ánh sáng sủa và sức nóng độ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận động nở hoa là ứng động phát triển với sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên nhì phía đối lập nhau của phòng ban bởi hiệu quả của kích ứng.

Lời giải cụ thể :

Vận động nở hoa ở thực vật chịu đựng sự phân phối đa số của sức nóng chừng và khả năng chiếu sáng.

Câu 8 :

Loại hoa này sau đây với chuyển động nở hoa bám theo ánh sáng

 • A

  Hoa nghệ tây, hoa dạ hương

 • B

  Hoa chục giờ, hoa quỳnh

 • C

  Họ hoa Cúc và hoa quỳnh

 • D

  Hoa nghệ tây, hoa Tuylip

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vận động nở hoa là ứng động phát triển với sự khác lạ về vận tốc phát triển dãn lâu năm của những tế bào bên trên nhì phía đối lập nhau của phòng ban bởi hiệu quả của kích ứng.

Lời giải cụ thể :

Hoa chúng ta Cúc và hoa quỳnh nở hóa bám theo khả năng chiếu sáng.

Hoa chúng ta cúc nở đi ra Lúc khả năng chiếu sáng chan hòa, khép lại nhập tối, còn hoa quỳnh chỉ nở về tối..

Câu 9 :

Ứng động ko phát triển là:

 • A

  Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động không tồn tại sự phân loại và vững mạnh của những tế bào (liên quan liêu đa số cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

 • B

  Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động với sự phân loại và vững mạnh của những tế bào (liên quan liêu đa số cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

 • C

  Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động không tồn tại sự bị tiêu diệt cút của những tế bào (liên quan liêu đa số cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

 • D

  Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động với sự bị tiêu diệt cút nhanh gọn của những tế bào (liên quan liêu đa số cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

Đáp án : A

Lời giải cụ thể :

Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động không tồn tại sự phân loại và vững mạnh của những tế bào (liên quan liêu đa số cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

Câu 10 :

Mô miêu tả này tại đây về hiện tượng lạ ứng động ko phát triển là ko đúng:

 • A

  Sự chuyển động ko tương quan tới việc phân loại và vững mạnh của những tế bào

 • B

  Liên quan liêu tới việc trưởng nước, sự Viral kích ứng, phản xạ nhanh chóng ở những miền thường xuyên hóa

 • C

  Vận động bám theo đồng hồ thời trang sinh học

 • D

  Vận động chạm màn hình uy lực bởi những chấn động và chạm đụng chạm cơ học

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động không tồn tại sự phân loại và vững mạnh của những tế bào (liên quan liêu đa số cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

Lời giải cụ thể :

Vận động bám theo chu kỳ luân hồi ( đồng hồ thời trang sinh học) ko nằm trong ứng động ko phát triển, đó là ứng động phát triển.

Câu 11 :

Các hiện tượng lạ này tại đây nằm trong dạng ứng động ko sinh trưởng?

 • A

  Hoa chục giờ nở nhập buổi sáng sớm, khí khổng đóng góp hé.

 • B

  Lá cây chúng ta Đậu xoè đi ra và khép lại bám theo chu kỳ luân hồi ngày tối, khí khổng đóng góp hé.

 • C

  Lá cây trinh tiết nữ giới khép lại Lúc với chạm đụng chạm cơ học tập, khí khổng đóng góp hé.

 • D

  Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng và thức ngủ của cây trinh tiết nữ giới.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động không tồn tại sự phân loại và vững mạnh của những tế bào (liên quan liêu đa số cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

Lời giải cụ thể :

Ứng động ko phát triển là loại ứng động không tồn tại sự phát triển dãn lâu năm của những tế bào thực vật.

Xét những Phương án:

A sai vì thế hiện tượng lạ hoa chục giờ nở nhập buổi sáng sớm là ứng động sinh trưởng

B sai vì thế hiện tượng lạ Lá cây chúng ta Đậu xoè đi ra và khép lại bám theo chu kỳ luân hồi ngày tối là ứng động sinh trưởng

C đúng

D sai vì thế hiện tượng lạ thức ngủ của chồi cây bang là ứng động sinh trưởng

Câu 12 :

Khi bị chạm đụng chạm cơ học tập, lá cây trinh tiết nữ giới xếp lại. chế độ của việc chuyển động chạm màn hình này, phụ thuộc vào sự thay cho thay đổi của:

 • A

  Các thần kinh trung ương cảm xúc liên bào ở thực vật

 • B

  Xung động thần kinh trung ương thực vật

 • C

  Sức trương nước của tế bào

 • D

  Cả A,B,C

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Hiện tượng lá cây trinh tiết nữ giới xếp lại là ứng động ko phát triển.

Lời giải cụ thể :

Hiện tượng lá cây trinh tiết nữ giới xếp lại sở hữu chế độ là việc thay cho thay đổi mức độ trương nước của tế bào.

Câu 13 :

Những ứng động này sau đây bám theo mức độ trương nước?

 • A

  Tua cuốn quấn vòng

 • B

  Hoa chục giờ nở nhập buổi sáng

 • C

  Hoa ý trung nhân công anh nở nhập khi sáng sủa và cụp lại Lúc tranh tối tranh sáng tối

 • D

  Cây nắp rét mướt bắt côn trùng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động không tồn tại sự phân loại và vững mạnh của những tế bào (liên quan liêu đa số cho tới hiện tượng lạ mức độ trưởng nước)

Lời giải cụ thể :

Hiện tượng cây nắp rét mướt bắt côn trùng nhỏ là ứng nhộn nhịp ko phát triển chuyển động này là vì sự rời mức độ trương nước.

Khi con cái bùi nhùi đụng chạm nhập lá, mức độ trương sút giảm thực hiện những sợi, nắp che lại lưu giữ chặt con cái bùi nhùi và tiết dịch hấp thụ.

Câu 14 :

Cử động bắt bùi nhùi của thực vật với chế độ tương tự động với chuyển động này tại đây của cây ?

 • A

  Xòe lá của cây trinh tiết nữ giới, cây họ đỗ nhập sáng sủa sớm, Lúc mặt mày trời một vừa hai phải lên

 • B

  Xếp lá cây của cây họ đỗ nhập chiều tối

 • C

  Xếp lá cây của cây trinh tiết nữ giới Lúc với chạm chạm

 • D

  Cả B và C

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ứng động ko sinh trưởng là loại ứng động không tồn tại sự phân loại và vững mạnh của những tế bào (liên quan liêu đa số cho tới hiện tượng lạ mức độ trương nước)

Lời giải cụ thể :

Cử động bắt bùi nhùi của thực vật là ứng động ko phát triển ứng với hiện tượng lạ xếp lá cây của cây trinh tiết nữ giới Lúc với chạm chạm

Câu 15 :

Sự đóng góp hé khí khổng nằm trong dạng chạm màn hình này ?

 • A

  Ứng động sinh trưởng

 • B

  Ứng động ko sinh trưởng

 • C

  Hướng hóa

 • D

  Ứng động tiếp xúc

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sự đóng góp hé khí khổng ko tương quan tới việc phân loại tế bào

Lời giải cụ thể :

Sự đóng góp hé khí khổng ko tương quan tới việc phân loại tế bào nên đó là ứng động ko phát triển.

Câu 16 :

Sự thay cho thay đổi áp suất trương nước thực hiện lá cây trinh tiết nữ giới thay cho thay đổi tình trạng chuyển động là do:

 • A

  Sự thay cho thay đổi sinh hoạt của những khí khổng

 • B

  Thay thay đổi độ đậm đặc ion K+ của ko bào

 • C

  Sự tăng mạnh quy trình tổ hợp những hóa học cơ học của diệp lục

 • D

  Thay thay vị trí của những bào quan liêu nhập tế bào.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sự thay cho thay đổi áp suất trương nước thực hiện lá cây với chế độ tương tự động sự đóng góp hé của khí khổng.

Lời giải cụ thể :

Sự thay cho thay đổi áp suất trương nước ở lá cây trinh tiết nữ giới là vì thay cho thay đổi độ đậm đặc ion K+ nhập tế bào. Khi độ đậm đặc K+ thấp, tế bào bị thoát nước thực hiện đặt lá cụp và ngược lại.

Câu 17 :

Cây thích nghi với môi trường xung quanh của chính nó bằng

 • A

  Hướng động và ứng động

 • B

  Đóng khí khổng, lá cụp xuống

 • C

  Sự tổ hợp sắc tố

 • D

  Thay thay đổi cấu tạo tế bào

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Các chuyển động chạm màn hình gom thực vật thích ứng với môi trường xung quanh sinh sống của chính nó.

Lời giải cụ thể :

Cây thích nghi với môi trường xung quanh của chính nó vày phía động và ứng động (sự cảm ứng).

Câu 18 :

Khi đối chiếu phản xạ phía sáng sủa của cây với chuyển động nở hoa của cây, tuyên bố này tại đây sai?

 • A

  Đều là kiểu dáng chạm màn hình của cây, gom cây thích ứng với môi trường xung quanh.

 • B

  Trung tâm tế bào học tập của phản xạ phía sáng sủa và chuyển động nở hoa là như nhau.

 • C

  Cơ quan liêu tiến hành phản xạ phía sáng sủa và chuyển động nở hoa là không giống nhau.

 • D

  Hướng kích ứng của phản xạ phía sáng sủa và chuyển động nở hoa là như nhau.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 26

Hướng sáng sủa là phía động, chuyển động nở hoa là ứng động.

Lời giải cụ thể :

Phát biểu sai là D, phía kích ứng của phía sáng sủa là từ là một phía còn chuyển động nở hoa là vì kích ứng ko lý thuyết.