sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra như thế nào

Câu hỏi:

29/07/2019 97,774

Bạn đang xem: sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra như thế nào

A. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết phù hợp với nước ngoài bào → Tiêu hóa nước ngoài bào.

Đáp án chủ yếu xác

B. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết phù hợp với nước ngoài bào → Tiêu hóa nội bào.

C. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nước ngoài bào → Tiêu hóa nội bào kết phù hợp với nước ngoài bào.

D. Tiêu hóa nội bào kết phù hợp với nước ngoài bào → Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nước ngoài bào.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong ống hấp thụ của những người, những phòng ban hấp thụ được chuẩn bị theo dõi loại tự?

A. Miệng → ruột non→ dạ dày→ hầu → ruột già→ hậu môn

B. Miệng →thực quản ngại → bao tử → ruột non → ruột già→ hậu môn

C. Miệng → ruột non→ thực quản ngại → bao tử → đại tràng → hậu môn

D. Miệng → bao tử → ruột non → thực quản ngại → đại tràng → hậu môn

Câu 2:

Ở hấp thụ nội bào, đồ ăn được hấp thụ ở đâu?

A. Không bào hấp thụ.

B. Túi hấp thụ.

C. Ống hấp thụ.

D. Không bao hấp thụ tiếp sau đó cho tới túi hấp thụ.

Câu 3:

Trong ống hấp thụ của giun khu đất, những phòng ban hấp thụ được chuẩn bị theo dõi loại tự?

A. Miệng → hầu → thực quản ngại → diều → mề → ruột → hậu môn

B. Miệng → hầu→ mề→ thực quản ngại → diều → ruột → hậu môn

C. Miệng→ hầu → diều → thực quản ngại → mề → ruột→hậu môn

Xem thêm: tâm đường tròn nội tiếp

D. Miệng → hầu → thực quản ngại → mề → diều→ ruột→ hậu môn

Câu 4:

Phương án chú quí trúng cho những phần tử ống hấp thụ của chim là:

       

A. 1 - mồm ; 2 - diều ; 3 - thực quản ngại ; 4 - bao tử tuyến ; 5 - bao tử cơ ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn

B. 1 - mồm ; 2 - thực quản ngại ; 3 - diều ; 4 - bao tử cơ ; 5 - bao tử tuyến ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn

C. 1 - mồm ; 2 - diều ; 3 - thực quản ngại ; 4 - bao tử cơ ; 5 - bao tử tuyến ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn

D. 1 - mồm ; 2 - thực quản ngại ; 3 - diều ; 4 - bao tử tuyến ; 5 - bao tử cơ ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn

Câu 5:

Hình mặt mày là quy trình hấp thụ đồ ăn vào bên trong túi hấp thụ của thủy tức. Em hãy chú quí cho những số bên trên hình bằng phương pháp ghép với vần âm tương ứng

a) Miệng

b) Thức ăn

c) Tế bào bên trên trở nên túi tiết đi ra enzim tiêu xài hóa

d) Thức ăn đang được hấp thụ dở dang tiếp tục nối tiếp được hấp thụ nội bào

e) Túi tiêu xài hóa

         

Phương án vấn đáp trúng là:

A. 1-a ; 2-e ; 3-b ; 4-c ; 5-d

B. 1-a ; 2-e ; 3-b ; 4-d ; 5-c

C. 1-a ; 2-c ; 3-b ; 4-e ; 5-d

D. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-c ; 5-d

Câu 6:

Hình mặt mày là ông hấp thụ của giun khu đất và châu chấu. Em hãy xác lập những phần tử ứng như thể nhau của nhì loại này bằng phương pháp ghép vần âm bên trên ống hấp thụ của châu chấu với số ứng bên trên ống hấp thụ của giun đất

           

           

Phương án vấn đáp trúng là:

A. 1 - a ; 3 - b ; 4 - c ; 5 - d ; 6 - e ; 7 - f

B. 1 - a ; 2 - b ; 4 - c ; 5 - d ; 6 - e ; 7 - f

C. 1 - a ; 3 - c ; 4 - d ; 5 - d ; 6 - e ; 7 - f

Xem thêm: những câu đố hại não

D. 1 - a ; 2 - b ; 3 - c ; 4 - d ; 6 - e ; 7 - f