take up nghĩa là gì

Trong quy trình học tập giờ đồng hồ Anh, những phrasal verb (hay những cụm động từ) là một trong những công ty điểm ngữ pháp thông thường xuyên xuất hiện tại trong những tư liệu học tập. Phrasal verb với Take đôi lúc cũng tạo ra trở ngại nhập quy trình dịch và hiểu văn cảnh của câu, nhập cơ với cụm Take up. Vậy Take up là gì? Hãy nằm trong IELTS Vietop thực hiện rõ ràng nghĩa của Take up và cơ hội dùng ngay lập tức tại đây nhé! 

Take up là một trong những cụm động kể từ (phrasal verb) với take, được dùng nhiều nhập giờ đồng hồ Anh, thông thường đem tức thị lúc lắc (thời gian) hoặc chính thức điều gì cơ mới mẻ.

Bạn đang xem: take up nghĩa là gì

Take up là gì Cách sử dụng của Take up nhập giờ đồng hồ Anh
Take up là gì Cách sử dụng của Take up nhập giờ đồng hồ Anh

E.g: He will take up this job next month.

Tuy nhiên, trong những tình huống, take up lại đem ý nghĩa sâu sắc và cơ hội dùng không giống nhau. Hãy nằm trong Vietop tìm hiểu hiểu kỹ rộng lớn nhập phần sau nhé!

2. Ý nghĩa của cụm kể từ Take up

Theo khái niệm nhập tự điển Cambridge, take up với 5 ý nghĩa sâu sắc sau đây:

2.1. Take up: Chiếm thời hạn hoặc ko gian

Take up (v) to fill an amount of space or time.

E.g:

 • This desk takes up too much room.
 • Too much of this report is taken up with out-of-date numbers

2.2. Take up: Bắt đầu một sở trường hoặc việc làm này đó

Take up (v) to start doing a particular job or activity.

E.g:

 • He’s taken up the position of supervisor.
 • Have you ever thought of taking up acting?

2.3. Take up: Thảo luận hoặc giải quyết và xử lý 1 yếu tố này đó

Take up (v) to discuss something or khuyễn mãi giảm giá with something

E.g:

 • The school took the matter up with the police.
 • I’d lượt thích to tát take you up on your sales figures for June.

2.4. Take up: Làm ăn mặc quần áo cộc hơn

Take up (v) to shorten clothes

E.g:

 • This skirt is too long – I’ll have to tát take it up.
 • My mother is taking up my dress

2.5. Take up: Chấp nhận điều gì đó

Take up (v) to accept something

E.g:

 • To take up this offer, you must apply in writing by the over of March 2012.
 • Schools are taking up the offer of cut-price computers.

Xem thêm:

Put off là gì? Cấu trúc và cách sử dụng của Put off nhập giờ đồng hồ Anh

Fail là gì? Cách dùng kể từ Fail nhập giờ đồng hồ Anh

Risk to tát v hoặc ving? Nắm hoàn toàn kiến thức và kỹ năng của động kể từ Risk trong tầm 5 phút.

3. Một số cụm kể từ tương quan cho tới Take up

Một số cụm kể từ tương quan cho tới Take up
Một số cụm kể từ tương quan cho tới Take up

3.1. Take up arms 

Take up arms: Có tức thị gắng vũ khí

E.g:  Would you be willing to tát take up arms for this cause?

3.2. Take up the cudgels for somebody

Take up the cudgels for/ against sb/ sth: Có nghĩa là chở che, bảo đảm an toàn cho tới ai

E.g: Relatives have taken up the cudgels for two British women accused of murder.

3.3. Take up with somebody

Take up with: Có tức thị kết kí thác, tiếp xúc, thân thuộc thiện với ai 

E.g: She’s taken up with a strange crowd of people.

3.4. Take up residence in somewhere

Take up residence in: Có tức thị lập nghiệp, ổn định quyết định, quyết định cư ở điểm nào

E.g: My friend took up residence in Canada.

3.5. Take up office

Take up office: Có tức thị chính thức thực hiện việc làm văn phòng

E.g: The minister took up office in December.

Cụm từNghĩa
Take someone up Chấp nhận một tiếng ý kiến đề xuất, tiếng mời
Take up sth Nhặt cái gì cơ lên
Take up with someoneTrở nên thân thuộc thiện hoặc chính thức quan hệ với ai đó
Take up the cudgels for/ against someone/ somethingTranh luận hoặc ngăn chặn một ai cơ hoặc một chiếc gì
Take up spaceChiếm không khí diện tích
Take up forThể hiện tại sự cỗ vũ của một người với 1 điều gì/ với ai cơ, tương hỗ ai dó
Take up a hobbyBắt đầu sở trường mới
Take up referencesTìm hiểu lý lịch của người nào đó
Take up a professionBắt đầu một việc làm mới

Xem thêm: Get rid of là gì

Xem thêm: tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 5

4. Các kể từ đồng nghĩa tương quan với Take up

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với “Take up” bao gồm:

 • Start /stɑːt/
 • Begin /bɪˈɡɪn/
 • Commence /kəˈmens/
 • Start doing /stɑːt ˈduː.ɪŋ/
 • Get into /ɡet ˈɪn.tuː/
 • Engage in /ɪnˈɡeɪdʒ in/
 • Take on /teɪk on/
 • Adopt /əˈdɒpt/
 • Undertake /ˌʌn.dəˈteɪk/
 • Restart /ˌriːˈstɑːt/

Xem thêm:

Turn Up là gì? Cách dùng Turn Up nhập giờ đồng hồ Anh

Take off là gì? Cách sử dụng take off nhập giờ đồng hồ Anh

Coming soon là gì? Định nghĩa, cơ hội dùng và kiểu mẫu câu chi tiết

5. Phân biệt Give up và Make up

 Phân biệt Give up và Make up
Phân biệt Give up và Make up

5.1. Give up

Give up là một trong những cụm động kể từ với “Give”, đem nghĩa bỏ cuộc nếu như câu với cấu tạo sau:        

Subject + give up + Object  HOẶC Subject + give up, clause

Give up: To stop doing something that you vì thế regularly: Từ vứt một việc này này mà các bạn thông thường xuyên làm; kể từ vứt một thói quen

E.g: He finally gave up smoking

Give up: To allow someone to tát have something that was yours: Đồng ý nhằm một ai cơ đã có được cái gì cơ từng là của người tiêu dùng.

E.g: The manager disagreed to tát give half their office up to tát the temporary staff.

Give up: To stop trying to tát vì thế something before you have finished, usually because it is too difficult: Ngừng nỗ lực thực hiện một việc gì cơ trước khi chúng ta hoàn thiện nó vì như thế nó quá khó khăn.

E.g: She has trouble trying to tát persuade the quấn to tát accept her requirement, but she’s determined not to tát give up.

Give up: If you give something up as lost, you believe that you will not find it and you stop looking for it: Nếu các bạn kể từ vứt một cái gì này đã mất mặt, các bạn tin cậy rằng các bạn sẽ không kiếm thấy nó và các bạn ngừng tìm hiểu tìm tòi nó.

E.g: The men who were still in the boat had given him up for dead.

Xem thêm: Phrasal verb with Give

5.2. Make up

Tương tự động như Take up”, “Make up” cũng là một trong những cụm động kể từ đem nhiều nghĩa không giống nhau. Hãy nằm trong tìm hiểu thêm một số trong những nghĩa bên dưới đây:

Make up your mind: ra quyết định một việc gì đó

E.g: He can’t làm đẹp his mind about this decision. 

Make up a story: dựng chuyện, bịa đặt

E.g: This story is made up by her

Make up with somebody: hòa giải, dàn hòa

E.g: My mom is trying to tát làm đẹp with my dad

Make up to tát somebody: thông thường bù, bồi thường

E.g: I’m sorry I couldn’t be there . I’ll make it up to tát you. 

Make up the bed: lau chùi và vệ sinh gọn gàng ghẽ, thực hiện cho tới ngăn nắp

E.g: My mom teaches u to tát làm đẹp the bed

Xem thêm: lãnh thổ liên bang nga không có kiểu khí hậu nào sau đây

Make up your face: trang điểm

E.g: My mother makes herself up every morning. 

Trên đó là lý giải khái niệm Take up là gì và một số trong những cụm kể từ tương quan nhưng mà IELTS Vietop đang được tổ hợp nhằm các bạn dễ dàng và đơn giản tìm hiểu thêm. Dường như, các bạn cũng rất có thể tìm hiểu hiểu những cụm động kể từ phổ biến nhập giờ đồng hồ Anh nhập nội dung bài viết sau của IELTS Vietop nhằm nắm vững rộng lớn về chuyên mục này nhé. Chúc chúng ta ôn luyện thiệt tốt!