tâm đối xứng của đồ thị hàm số

Bài ghi chép trước đang được nói đến số trục đối xứng của vật thị hàm số côsin , bài xích này tiếp tục đăng Việc đem tương quan cho tới tâm đối xứng của vật thị hà...

Bài ghi chép trước đang được nói đến số trục đối xứng của vật thị hàm số côsin, bài xích này tiếp tục đăng Việc đem tương quan cho tới tâm đối xứng của đồ thị hàm số sin (y=sinx).

Bạn đang xem: tâm đối xứng của đồ thị hàm số

Bài toán

Đồ thị hàm số y=sinx đem từng nào tâm đối xứng?

Lời giải

Ta tiếp tục đã cho thấy vật thị hàm sin đem vô số tâm đối xứng, bằng phương pháp xét bài xích luyện sau:

Bài tập:

Giải bài xích tập:

Xem thêm: năng lượng không tái tạo

Cách 1

. (trực tiếp)

Cách 2

. (đổi hệ trục)

Từ bài xích luyện bên trên tao thấy vật thị hàm số y=sinx nhận những điểm Q(kπ;0), với k là số nguyên vẹn bất kì, thực hiện tâm đối xứng (Khi k=0 thì đặc điểm này đó là gốc tọa phỏng được nhắc tới nhập tính chất: Vì hàm số y=sinx là hàm lẻ nên vật thị nhận gốc tọa phỏng thực hiện tâm đối xứng). Các điểm Q này đó là những phú điểm của vật thị hàm sin với trục hoành.

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

Vì vậy, đồ thị hàm số y=sinx đem vô số tâm đối xứng.

Câu căn vặn tương tự

Câu 1. Đồ thị hàm số y=cosx đem từng nào tâm đối xứng?
Câu 2. Đồ thị hàm số y=tanx đem từng nào tâm đối xứng?
Câu 3. Đồ thị hàm số y=cotx đem từng nào tâm đối xứng?

Theo Sách BT Toán 11. Người đăng: Sơn Phan.