thành phần chính của quặng bôxit là

Câu hỏi:

20/08/2019 16,449

C. Al2O3.2H2O

Bạn đang xem: thành phần chính của quặng bôxit là

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần chủ yếu của quặng  đolomit là

A. MgCO3.NaCO3

B. CaCO3.MgCO3

C.CaCO3.Na2CO3 

D. FeCO3.Na2CO3

Câu 2:

Cho một mẩu K vô dung dịch CuSO4, hiện tại tượng  ảy rời khỏi là:

A. sở hữu khí bay rời khỏi, xuất hiện tại kết tủa xanh rờn, kết tủa ko tan.

B. hỗn hợp được màu xanh rờn, xuất hiện tại Cu color đỏ

C. sở hữu khí bay rời khỏi, xuất hiện tại kết tủa  anh, tiếp sau đó kết tủa tan

D. hỗn hợp thất lạc màu xanh da trời, xuất hiện tại Cu color đỏ

Câu 3:

Hợp hóa học Ba(HCO3)2 thuộc tính với hỗn hợp này tại đây không sinh rời khỏi kết tủa?

A. Dung dịch Na2SO4

B. Dung dịch NaOH

Xem thêm: toán lớp 4 trang 132

C. Dung dịch Na2CO3

D. Dung dịch HCl

Câu 4:

Trong những hóa học sau: NaOH, Ca (OH)2, Na2CO3, Na3PO4, NaCl, HCl  Số hóa học rất có thể thực hiện mượt nước sở hữu tính cứng trong thời điểm tạm thời là

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 5:

Muối này tại đây thuộc tính với hỗn hợp NaOH đưa đến kết tủa đỏ tía nâu?

A. Mg (NO3)2

B. CrCl3

C.FeCl3 

D. CuSO4

Câu 6:

Muối này tại đây dễ dàng tan vô nước?

A. NaCl

B. AgCl

C. BaSO4

Xem thêm: sách hóa 10 chân trời sáng tạo

D. CaCO3