thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã

Câu hỏi:

26/07/2019 79,474

Đáp án A

Bạn đang xem: thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã

- Thành phần ko nhập cuộc thẳng nhập quy trình dịch mã là ADN.

- Trong quy trình dịch mã, mARN là mạch khuôn (mARN là vật hóa học trung gian ngoan truyền vấn đề DT kể từ ADN trực thuộc nhân cho tới prôtêin nằm tại vị trí tế bào chất); tARN nhập cuộc vận fake đặc hiệu axit amin – nguyên vật liệu cho tới quy trình dịch mã; ribôxôm là “nhà máy” tổ hợp prôtêin.

Thành phần nào là tại đây ko nhập cuộc thẳng nhập quy trình dịch mã? (ảnh 1)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những sự khiếu nại ra mắt nhập quy trình phiên mã:

(1) ARN polimeraza chính thức tổ hợp mARN bên trên địa điểm đặc hiệu (khởi đầu phiên mã).

(2) ARN polimeraza dính vào vùng điều hòa  thực hiện ren túa xoắn nhằm lòi ra mạch gốc đem chiều 3’ → 5’.

(3) ARN polimeraza trượt dọc từ mạch mã gốc bên trên ren đem chiều 3’ → 5’.

(4) Khi ARN polimeraza dịch chuyển cho tới cuối ren, cặp tín hiệu kết đôn đốc thì nó ngừng phiên mã.

Trong quy trình phiên mã, những sự khiếu nại bên trên ra mắt theo dõi trình tự động trúng là:

A. (1) → (4) → (3) → (2)

B. (1) → (2) → (3) → (4)

C. (2) → (1) → (3) → (4)

D. (2) → (3) → (1) → (4)

Câu 2:

Trong quy trình phiên mã, enzim ARN polimeraza đem tầm quan trọng gì?

(1) Xúc tác tách 2 mạch của ren.

(2) Xúc tác cho tới quy trình link bổ sung cập nhật trong số những nucleotit của môi trường thiên nhiên nội bào với những nucleotit bên trên mạch khuôn

(3) Nối những đoạn Okazaki lại cùng nhau.

(4) Xúc tác quy trình đầy đủ mARN.

Phương án trúng là:

A. (1), (2) và (3)

B. (1), (2) và (4)

C. (1), (2), (3) và (4)

D. (1) và (2)

Câu 3:

Một trong mỗi điểm tương đương nhau thân mật quy trình nhân song ADN và quy trình phiên mã ở loại vật nhân thực là

Xem thêm: toán lớp 5 trang 178 179

A. đều phải có sự xúc tác của enzim ADN polimeraza nhằm lắp đặt ráp với những nucleotit bên trên mạch khuôn theo dõi qui định bổ sung cập nhật.

B. những quy trình thông thường tiến hành một lượt nhập một tế bào.

C. ra mắt bên trên toàn cỗ phân tử ADN.

D. việc lắp đặt ghép những đơn phân được tiến hành bên trên hạ tầng qui định bổ sung cập nhật.

Câu 4:

Mạch khuôn của ren đem đoạn 3’ TATGGGXATGTA 5’ thì mARN được phiên mã kể từ mạch khuôn này còn có trình tự động nucleotit là

A. 3’AUAXXXGUAXAU5’

B. 5’AUAXXXGUAXAU3’

C. 3’ATAXXXGTAXAT5’

D. 5’ATAXXXGTAXAT3’

Câu 5:

Loại enzim nào là tại đây thẳng nhập cuộc nhập quy trình phiên mã những ren cấu tạo ở loại vật nhân sơ?

A. ADN polimeraza

B. Ligaza

C. Restrictaza

D. ARN polimeraza

Câu 6:

Chiều của mạch khuôn bên trên ADN được dùng làm tổ hợp mARN và chiều tổ hợp mARN theo thứ tự là:

A. 5’ → 3’ và 5’ → 3’

B. 3’ → 5’ và 3’ → 5’

C. 5’ → 3’ và 3’ → 5’

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 126

D. 3’ → 5’ và 5’ → 3’