thành phần nào sau đây không thuộc operon lac

Câu hỏi:

05/02/2020 29,933

Bạn đang xem: thành phần nào sau đây không thuộc operon lac

A. Các gen cấu tạo (Z, Y, A)

C. Gen điều hoà (R)

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Thành phần này tại đây không thuộc opêron Lac là Gen điều hoà (R).

Gen điều tiết R phía trên một địa điểm không giống, ko gộp công cộng nhập cụm Operon Lac

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hình thức điều tiết sinh hoạt của operon Lac, sự khiếu nại này tại đây ra mắt cả Lúc môi trường xung quanh sở hữu lactozo và Lúc môi trường xung quanh không tồn tại laztozo?

A. Một số phân tử lactozo link với protein ức chế

B. ARN polimeraza link với vùng phát động của operon Lac và tổ chức phiên mã

C. Các gen cấu tạo Z, Y, A phiên mã hóa dẫn đến những phân tử mARN tương ứng

D. Gen điều tiết R tổ hợp protein ức chế

Câu 2:

Điều hòa sinh hoạt gen của loại vật nhân sơ hầu hết xẩy ra ở giai đoạn

A. sau phiên mã

B. dịch mã

C. sau dịch mã

D. phiên mã

Câu 3:

Nguyên tắc bổ sung cập nhật được thể hiện nay nhập hình thức tự động nhân song của ADN là

A. A link U ; G link X

Xem thêm: Bongdaso vn - Trang Tin Bóng Đá Hàng Đầu Việt Nam

B. A link X ; G link T

C . A link T ; G link X

D. A link U ; T link A ; G link X ; X link G

Câu 4:

Trình tự động nuclêôtit quan trọng đặc biệt của một opêron nhằm enzim ARN-polimeraza phụ thuộc vào phát động quy trình phiên mã được gọi là

A. gen điều hòa

B. vùng vận hành

C. vùng mã hoá

D. vùng khởi động

Câu 5:

Khi nói đến đột vươn lên là hòn đảo đoạn NST, tuyên bố này sau đây sai?

A. Một số thể đột vươn lên là đem NST bị hòn đảo đoạn rất có thể thực hiện hạn chế tài năng sinh sản

B. Sự bố trí lại những gen vì thế hòn đảo đoạn thêm phần dẫn đến mối cung cấp nguyên vật liệu cho tới quy trình tiến bộ hoá

C. Đoạn NST bị hòn đảo luôn luôn nằm tại vị trí đầu mút hoặc thân thích NST và ko đem tâm động

D. Đảo đoạn NST thực hiện thay cho thay đổi trình tự động phân bổ những gen bên trên NST, vậy nên sinh hoạt của gen rất có thể bị thay cho đổi

Câu 6:

Loại axit nuclêic sở hữu công dụng vận trả axit amin nhập quy trình dịch mã là

A. ADN

B. mARN

C. tARN

Xem thêm: văn mẫu chiếc thuyền ngoài xa

D. rARN