theo yêu cầu của quy luật giá trị

Câu hỏi:

11/02/2020 16,924

Bạn đang xem: theo yêu cầu của quy luật giá trị

Theo đòi hỏi của quy luật độ quý hiếm, cách thức ngang giá chỉ Có nghĩa là sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B ngang nhau về?

B. mức độ đối đầu và cạnh tranh bên trên thị ngôi trường. 

D. thời hạn làm việc xã hội quan trọng nhằm phát triển sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 29 thì vô lưu thông, bên trên thị ngôi trường việc trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa cũng cần dựa vào hạ tầng thời hạn làm việc xã hội quan trọng. Nói cách tiếp theo, phải nhờ theo đòi cách thức ngang giá chỉ. Điều ê Có nghĩa là thời hạn làm việc xã hội quan trọng nhằm phát triển đi ra sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B đều nhau thì bọn chúng được trao thay đổi cùng nhau. Vậy đáp án thực sự thời hạn làm việc xã hội quan trọng nhằm phát triển sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong mỗi mặt mũi tích vô cùng của quy luật độ quý hiếm là

A. người phát triển rất có thể phát triển nhiều loại sản phẩm & hàng hóa. 

B. người phát triển càng ngày càng phong phú. 

C. kích ứng lực lượng phát triển, năng suất làm việc tăng. 

D. người chi tiêu và sử dụng mua sắm được sản phẩm & hàng hóa rẻ rúng.

Câu 2:

Nội dung này tiếp sau đây không phải là hiệu quả của quy luật giá chỉ trị?

A. Thực hiện tại độ quý hiếm dùng và độ quý hiếm của sản phẩm & hàng hóa. 

B. Phân hóa nhiều túng bấn Một trong những người phát triển sản phẩm & hàng hóa. 

C. Điều tiết phát triển và lưu thông sản phẩm & hàng hóa. 

D. Kích mến lực lượng phát triển cách tân và phát triển và năng suất làm việc tăng thêm.

Câu 3:

Quy luật tài chính cơ bạn dạng của phát triển và trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa là quy luật nào?

A. Quy luật tài chính.

B. Quy luật đối đầu và cạnh tranh.

C. Quy luật cung và cầu.

Xem thêm: kí hiệu giao và hợp

D. Quy luật độ quý hiếm.

Câu 4:

Giá cả sản phẩm & hàng hóa bên trên thị ngôi trường ko thay đổi, năng suất làm việc tăng thực hiện cho tới

A. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa tách và ROI tách. 

B. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa tăng và ROI tách. 

C. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa tăng và ROI tăng. 

D. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa tách và ROI tăng.

Câu 5:

Giá trị xã hội của mặt hàng hoá được xác lập vô ĐK sản xuất

A. điều đặc biệt.

B. Trung bình.

C. Tốt.

D. Xấu.

Câu 6:

Quy luật độ quý hiếm quy toan vô phát triển từng sản phẩm & hàng hóa thể hiện như vậy nào?

A. Giá cả < độ quý hiếm. 

B. Thời gian lận làm việc lẻ tẻ > Thời gian lận làm việc xã hội quan trọng. 

C. Giá cả = độ quý hiếm. 

D. Thời gian lận làm việc lẻ tẻ cần thích hợp thời hạn làm việc xã hội quan trọng.

Câu 7:

Quy luật độ quý hiếm thay đổi phát triển và lưu thông sản phẩm & hàng hóa trải qua nhân tố này bên dưới đây?

A. Số số lượng hàng hóa bên trên thị ngôi trường.

B. Nhu cầu của những người phát triển. 

C. Giá cả thị ngôi trường.

Xem thêm: kinh vu lan và báo hiếu

D. Nhu cầu của những người chi tiêu và sử dụng.