thuật ngữ miền dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu chất vấn Đáp án và câu nói. giải

Bạn đang xem: thuật ngữ miền dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

Thuật ngữ “miền” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

Câu chất vấn nhập đề: Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 10 : Trung tâm tài liệu quan liêu hệ

Đáp án và câu nói. giải

đáp án đúng: A

Thuật ngữ “miền” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng người dùng loại tài liệu của một tính chất.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu chất vấn liên quan

Phần mượt này tại đây ko nên là hệ QT CSDL quan liêu hệ?

A. Visual Dbase, Microsoft SQL Server

B. Oracle, Paradox

C. OpenOffice, Linux

D. Microsoft Access, Foxpro

Phát biểu này về hệ QTCSDL mối quan hệ là đúng?

A. Phần mượt dùng để làm thi công những CSDL quan liêu hệ

B. Phần mượt dùng để làm tạo nên lập, update và khai quật CSDL quan liêu hệ

C. Phần mượt Microsoft Access

D. Phần mượt nhằm giải những vấn đề quản lí lí với chứa chấp những mối quan hệ trong số những dữ liệt

Thuật ngữ “quan hệ” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3

Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:

A. Sửa bạn dạng ghi

B. Thêm bạn dạng ghi

C. Xoá bạn dạng ghi

D. Tất cả đáp án trên

Thuật ngữ “thuộc tính” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thuật ngữ “bộ” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thao tác này tại đây ko là khai quật CSDL quan liêu hệ?

A. Sắp xếp những bạn dạng ghi

B. Thêm bạn dạng ghi mới

C. Kết xuất báo cáo

D. Xem dữ liệu

các thắc mắc khác

  • Trong quy mô mối quan hệ, về mặt mũi cấu hình thì tài liệu được thể hiện nay nhập các:
  • Trong hệ CSDL mối quan hệ, miền là:
  • Mô hình phổ cập nhằm thi công CSDL mối quan hệ là:
  • Các định nghĩa dùng để làm tế bào mô tả những nhân tố này sẽ tạo nên trở thành quy mô tài liệu quan liêu hệ?
  • Mô hình tài liệu mối quan hệ được E. F. Codd khuyến nghị năm nào?
  • Phát biểu này trong số tuyên bố sau là sai khi nói đến miền?
  • Đặc điểm này sau đó là đặc thù của một mối quan hệ nhập hệ CSDL quan liêu hệ?
  • Cho bảng tài liệu sau:Có những lí giải này tại đây nhận định rằng bảng bại liệt ko nên là một trong mối quan hệ nhập hệ CSDL quan liêu hệ?
  • Khẳng toan này là sai khi nói đến khoá?
  • Trong quy mô mối quan hệ, buộc ràng ra làm sao được gọi là buộc ràng vẹn toàn thực thể (ràng buộc khoá)?

đề trắc nghiệm tin cẩn học tập 12 mới mẻ nhất

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 13 : chỉ bảo mật vấn đề trong số hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 13 : chỉ bảo mật vấn đề trong số hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài xích 12: Các loại phong cách xây dựng của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài xích 12: Các loại phong cách xây dựng của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan liêu hệ

Xem thêm: sách giáo khoa lớp 6

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan liêu hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 10 : Trung tâm tài liệu quan liêu hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 10 : Trung tâm tài liệu quan liêu hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 8 : Truy vấn dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 8 : Truy vấn dữ liệu