tỉ lệ bản đồ lớp 4

Bài tập luyện Toán lớp 4

Giải bài xích tập luyện trang 152 SGK Toán 4: Tỉ lệ bạn dạng vật dụng và ứng dụng đem đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể. Lời giải hoặc bài xích tập luyện Toán 4 này sẽ hỗ trợ những em hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng và hiểu rõ tỉ lệ thành phần bạn dạng vật dụng là gì, cơ hội triển khai nhằm giải bài xích tập luyện tương quan cho tới tỉ lệ thành phần bạn dạng vật dụng. Sau trên đây chào những em nằm trong xem thêm cụ thể lời nói giải.

Bạn đang xem: tỉ lệ bản đồ lớp 4

  • Các câu hỏi về phần mềm tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ
  • Giải bài xích tập luyện trang 153 SGK Toán 4: Luyện tập luyện cộng đồng (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 trang 155 câu 1

Trên bạn dạng vật dụng đem tỉ lệ: 1 : 1000, từng phỏng lâu năm 1mm, 1cm, 1dm ứng với phỏng lâu năm thiệt nào là mang đến bên dưới đây?

1000dm; 1000cm; 1000 mm

Phương pháp giải:

Trên bạn dạng vật dụng tỉ lệ thành phần 1: 1000, phỏng lâu năm 1mm ứng với phỏng lâu năm thiệt là 1000mm.

Các câu không giống thực hiện tương tự động.

Đáp án:

Trên bạn dạng vật dụng tỉ lệ thành phần 1 : 1000 tớ có:

Độ lâu năm 1mm ứng với phỏng lâu năm thiệt là 1000mm

Độ lâu năm 1cm ứng với phỏng lâu năm thiệt là 1000cm

Độ lâu năm 1 dm ứng với phỏng lâu năm thiệt là 1000 dm

Giải Toán lớp 4 trang 155 câu 2

Viết số tương thích vô khu vực chấm:

Tỉ lệ bạn dạng đồ

1: 1000

1: 300

1: 10 000

1: 500

Độ lâu năm thu nhỏ

1cm

1dm

1mm

1m

Độ lâu năm thật

… cm

... dm

... mm

... m

Phương pháp giải:

Trên bạn dạng vật dụng tỉ lệ thành phần 1: 1000, phỏng lâu năm 1cm ứng với phỏng lâu năm thiệt là 1000cm.

Các câu không giống thực hiện tương tự động.

Lời giải chi tiết:

Tỉ lệ bạn dạng đồ

1: 1000

Xem thêm: enjoy + ving hay to v

1: 300

1: 10 000

1: 500

Độ lâu năm thu nhỏ

1cm

1dm

1mm

1m

Độ lâu năm thật

1000cm

300dm

10 000mm

500m

Giải Toán lớp 4 trang 155 câu 3

Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Trên bạn dạng vật dụng tỉ lệ thành phần 1 : 10000, quãng lối kể từ A cho tới B đo được 1dm. Như vậy phỏng lâu năm thiệt của quãng lối kể từ A cho tới B là:

a) 1000m

b) 10000dm

c) 10000cm

d) 1km

Phương pháp giải:

Trên bạn dạng vật dụng tỉ lệ thành phần 1: 10 000, phỏng lâu năm 1dm ứng với phỏng lâu năm thiệt là 10 000dm. Sau cơ tớ thay đổi số đo phỏng lâu năm cơ rời khỏi những đơn vị chức năng ứng không giống.

Đáp án

Độ lâu năm thiệt của quãng lối kể từ A cho tới B là:

1 x 10 000 = 10 000dm = 1km

Vậy tớ điền đích, sai như sau:

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

>> Bài tiếp theo: Giải bài xích tập luyện trang 157 SGK Toán 4: Ứng dụng của tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ

Xem thêm: cho tam giác abc vuông tại a

Lý thuyết Tỉ lệ bạn dạng đồ

Ở góc phía bên dưới của một bạn dạng vật dụng nước Việt Nm đem ghi: Tỉ lệ 1 : 10000000. Tỉ lệ cơ gọi là tỉ lệ thành phần bạn dạng vật dụng.

  • Tỉ lệ 1 : 10000000 cho thấy thêm tình hình nước nước Việt Nam được vẽ thu nhỏ lại 1000000 phen. Chẳng hạn: Độ lâu năm 1cm bên trên bạn dạng vật dụng ứng với phỏng lâu năm thiệt là 10000000 centimet hoặc 100km
  • Tỉ lệ bạn dạng vật dụng rất có thể viết lách bên dưới dạng phân số đem tử số là 1

\dfrac{1}{1000} ; \dfrac{1}{500} ; \dfrac{1}{1\;000 \;000} ; ....

>> Chi tiết: Lý thuyết Tỉ lệ bạn dạng vật dụng - Ứng dụng của tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ

Bài tập luyện Tỉ lệ bạn dạng vật dụng lớp 4

  • Giải Toán lớp 4 VNEN bài xích 96: Tỉ lệ bạn dạng đồ
  • Giải vở bài xích tập luyện Toán 4 bài xích 147: Tỉ lệ bạn dạng đồ