tia hồng ngoại và tia rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

Tia mặt trời và tia Rơnghen đều phải sở hữu thực chất là sóng năng lượng điện kể từ, đem bước sóng nhiều năm cộc không giống nhau nên

Bạn đang xem: tia hồng ngoại và tia rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

A. bọn chúng bị chênh chếch không giống nhau vô kể từ ngôi trường đều.

B. bọn chúng bị chênh chếch không giống nhau vô năng lượng điện ngôi trường đều.

C. đem kĩ năng đâm xuyên không giống nhau.

D. bọn chúng đều được dùng vô hắn tế để có thể chụp X–quang (chụp điện).

Đáp án C

Tia X là sóng năng lượng điện kể từ đem bước từ trường trong vòng \({10^{ - 8}}m - {10^{ - 11}}m\)

Xem thêm: 300 bài toán nâng cao lớp 4 có lời giải

Đinh Gia Quang cảm ơn bạn

. 25/04/2018

Hà Đức Minh Thảo sao ko thấy thầy nhắc đến việc bị chênh chếch vô kể từ năng lượng điện ngôi trường ạ ?

. 01/03/2018

Đoàn Quang Minh - Tia X là sóng năng lượng điện kể từ đem bước từ trường trong vòng ( lam nhiều = 10^-8 m cho tới 10^-11 m ) e nha

. 26/02/2018

Hồ Đình An tia X kể từ 10^(-11) cho tới 10^(-9) hoặc 10^(-11) cho tới 10^(-8) vậy ?

1 Trả tiếng . 26/02/2018

Xem thêm: muốn tính chu vi hình bình hành

Bùi Ngọc Đại công thức tích điện là hc/lamđa, vô cơ c là véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng, h là hằng số Phlang 6,625.10^-34, bởi vậy bước sóng càng nhỏ thì tích điện càng rộng lớn, bước sóng càng rộng lớn thì tích điện càng nhỏ---> Khả năng đâm xuyên không giống nhau . 8/2/2017

1 Trả tiếng . 08/02/2017

ForceForOnlyTarget vì như thế nó không giống nhau nên đặc thù cx không giống nhau thôi . 17/1/2017

. 17/01/2017

Lavender k hiểu câu này mang đến lăp bac này goiiari mến hộ' . 17/1/2017

1 Trả tiếng . 17/01/2017