tiếng anh lớp 4 unit 8 lesson 1


- Học cơ hội nói đến lịch học tập, hoặc thời khóa biểu.

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ không thiếu những môn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 4 unit 8 lesson 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và hiểu lại.)

a) What day is it today, Tom?

(Hôm ni là loại bao nhiêu vậy Tom?)

It's Monday.

(Nó là loại Hai.)

b) Do you have Maths today?

(Hôm ni chúng ta sở hữu môn Toán không?)

Yes, I vì thế.

(Vâng, tôi sở hữu.)

c) What subjects vì thế you have today?

(Hôm ni chúng ta sở hữu môn học tập gì?)

I have Vietnamese, Maths and English.

(Tôi sở hữu môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh.)

d) Oh, we're late for school!

(Ồ, tất cả chúng ta trễ học tập rồi!)

Let's run!

(Chúng tao nằm trong chạy đi!)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và trình bày.)

Làm việc theo gót cặp. Hỏi chúng ta em thời điểm hôm nay sở hữu môn học tập gì.

Lời giải chi tiết:

a) What subjects vì thế you have today?  - I have Maths.

(Hôm ni chúng ta sở hữu môn học tập gì? - Tôi sở hữu môn Toán.)

b) What subjects vì thế you have today?  - I have Science.

(Hôm ni chúng ta sở hữu môn học tập gì? - Tôi sở hữu môn Khoa học tập.)

c) What subjects vì thế you have today? - I have IT.

(Hôm ni chúng ta sở hữu môn học tập gì? - Tôi sở hữu môn Tin học tập.)

d) What subjects vì thế you have today? - I have Vietnamese.

(Hôm ni chúng ta sở hữu môn học tập gì? - Tôi sở hữu môn Tiếng Việt.)

e) What subjects vì thế you have today? - I have Art.

(Hôm ni chúng ta sở hữu môn học tập gì? - Tôi sở hữu môn Mĩ thuật.)

f) What subjects vì thế you have today? - I have Music.

(Hôm ni chúng ta sở hữu môn học tập gì? - Tôi sở hữu môn Âm nhạc.)

Bài 3

3. Listen anh tick.

(Nghe và lưu lại lựa chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: What day is it today, Nam?

   Nam: It's Tuesday.

   Mai: What subjects vì thế you have today?

  Nam: I have Vietnamese, Art and Maths.

2. Linda: Do you have Maths today, Phong?

    Phong: Yes, I vì thế.

Xem thêm: cho dạng đúng của từ trong ngoặc

   Linda: What about Science?

   Phong: I don't have Science. But I have Music and English.

3. Linda: What day is it today?

   Mai: It's Thursday.

   Linda: What subjects vì thế you have today, Mai?

   Mai: I have English, Vietnamese and IT.

Lời giải chi tiết:

1. b               2. a                3. c

Bài 4

4. Look and write.

(Nhìn và ghi chép.)

Lời giải chi tiết:

1. Today is Monday.

(Hôm ni là loại Hai.)

He has Vietnamese, Science and English.

(Cậu ấy sở hữu môn Tiếng Việt, Khoa học tập và Tiếng Anh.)

2. Today is Wednesday.

(Hôm ni là loại Hai.)

She has Maths, IT and Music.

(Cô ấy sở hữu môn Toán, Tin học tập và Âm nhạc.)

3. Today is Friday.

(Hôm ni là loại Sáu.)

They has Maths, Science and Art.

(Họ sở hữu môn Toán, Khoa học tập và Mĩ thuật.)

Bài 5

5. Let's sing.

(Chúng tao nằm trong hát.)

What day is it today?

(Hôm ni là loại mấy?)

It's Monday. It's Monday.

(Hôm ni là loại Hai. Hôm ni là loại Hai.)

What subjects vì thế you have?

(Bạn sở hữu môn học tập gì?)

I have Maths and Art and English.

(Tôi sở hữu môn Toán, Mĩ thuật và Tiếng Anh.)

But we're late, we're late!

(Nhưng tất cả chúng ta trễ, tất cả chúng ta trễ!)

We're late for school. Let's run!

(Chúng tao trễ học tập. Nào nằm trong chạy thôi!)

We're late. We're late.

(Chúng tao trễ. Chúng tao trễ!)

We're late for school. Let's run!

(Chúng tao trễ học tập. Nào nằm trong chạy thôi!)

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: góc đồng vị là gì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty con cái lớp 4 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.