tiếng anh lớp 5 unit 4 lesson 1


1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let's talk. 4. Listen and tick Yes (Y) or No (N). 5. Read and complete. 6. Let's sing.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 4 lesson 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a)  Are you going to tát Nam's birthday party?

(Bạn tiếp tục cút dự tiệc sinh nhật Nam nên không?)

Nam's birthday party? It was last Sunday.

(Tiệc sinh nhật Nam ư? Nó vẫn chính là Chủ nhật trước.)

Oh no! I thought it was today!

(Ôi không! Mình nghĩ về nó là hôm nay!)

b)  Did you go to tát the party?

(Bạn vẫn đi dự tiệc nên không?)

Yes, I did. I went with Phong.

(Vâng, đích thị rồi. Mình cút với Phong.)

c)  How about you, Mai? Did you go to tát the party?

(Còn các bạn thì sao Mai? quý khách với cút dự tiệc không?)

No, I didn't. I visited my grandparents.

(Không, bản thân ko cút. Mình đã từng đi thăm hỏi các cụ bản thân.)

d)  Did you enjoy Nam's các buổi tiệc nhỏ, Phong?

(Bạn với mến buổi tiệc của Nam ko Phong?)

Yes! We had a lot of fun!

(Có! Chúng bản thân với thiệt nhiều niềm vui!)

Quảng cáo

Câu 2

2. Point and say. 

(Chỉ và gọi.)

go on a picnic: cút dã ngoại 

enjoy the party: tận thưởng bữa tiệc 

join the funfair: tham dự lễ hội chợ mừng rỡ chơi 

watch TV: xem TV 

Lời giải chi tiết:

a)  Did you go on a picnic? - Yes, I did. / No, I didn't.

(Bạn đã từng đi dã nước ngoài nên không? - Vâng, đích thị rồi. / Không, tôi ko cút.)

b)  Did you enjoy the party? - Yes, I did. / No, I didn't.

(Bạn với mến buổi tiệc không? - Vâng, tôi với. / Không, tôi ko mến.)

c)  Did you join the funfair? - Yes, I did. / No, I didn't.

(Bạn vẫn nhập cuộc trung tâm thương mại mừng rỡ đùa nên không? - Vâng, đích thị rồi. / Không, tôi ko nhập cuộc.)

d) Did you watch TV? - Yes, I did / No, I didn't.

(Bạn vẫn coi TV nên không? - Vâng, đích thị rồi. / Không, tôi ko coi.)

Câu 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong trình bày.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những gì các bạn đã thử.

Lời giải chi tiết:

- Did you go on a picnic? (Bạn với cút dã nước ngoài không?)

Yes, I did. / No, I didn't. (Có, tôi đã cút. / Không, bản thân ko cút.) 

- Did you enjoy the weekend? (Bạn với mừng rỡ vào trong ngày vào ngày cuối tuần không?)

Yes, I did. / No, I didn't. (Có, tôi đã cút. / Không, bản thân ko cút.) 

- Did you watch TV? (Bạn với coi truyền hình không?)

Yes, I did. / No, I didn't. (Có, tôi đã cút. / Không, bản thân ko cút.) 

Câu 4

4. Listen and tick Yes (Y) or No (N).

(Nghe và ghi lại lựa chọn Có (Y) hoặc Không (N).)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Phong: Did you go to tát the zoo yesterday, Linda?

Linda: No, I didn't.

Phong: Did you stay at home?

Linda: Yes, I did.

2. Phong: Were you at the sports festival Mai?

Mai: Oh, yes.

Phong: Did you enjoy it?

Mai: No, I didn't. It was ví crowded.

Xem thêm: tả cảnh quê hương em

3. Mai: Did you stay at home page yesterday, Tony?

Tony: No, I didn't.

Mai: Where did you go?

Tony: I went to tát visit my grandparents.

Tạm dịch:

1. Phong: Bạn đã từng đi cho tới sở thú ngày ngày qua nên ko, Linda?

Linda: Không, tớ ko cút.

Phong: Bạn với ở trong nhà không?

Linda: Vâng, tớ với.

2. Phong: Bạn với tham gia liên hoan thể thao ko, Mai?

Mai: Ồ, với.

Phong: Bạn với mến nó không?

Mai: Không, tớ ko mến. Nó vượt lên trên sầm uất.

3. Mai: Hôm qua quýt các bạn với ở trong nhà ko, Tony?

Tony: Không, tôi ko.

Mai: Bạn đã từng đi đâu?

Tony: Tớ đã từng đi thăm hỏi các cụ của tôi.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

5.  Read and complete.

(Đọc và hoàn thành xong.)

Lời giải chi tiết:

1. went

2. festival

3. joined

4. sports

5. enjoyed

Linda and Tom were on their holidays. They (1) went to different places. Linda went to tát the (2) Festival of Flowers in Da Lat. Tom (3) joined a (4) sports festival. They (5) enjoyed their holidays very much.

(Linda và Tom vẫn trải qua quýt những kỳ nghỉ ngơi của mình. Họ cút nhiều điểm không giống nhau. Linda đã từng đi liên hoan hoa ở Đà Lạt. Tom vẫn nhập cuộc vào một trong những liên hoan thể thao (hội thao). Họ mến những kỳ nghỉ ngơi của mình thật nhiều.)

Câu 6

6. Let's sing.

(Chúng tớ nằm trong hát.)

What did you tự on Teachers’ Day?

(Bạn đã thử gì vào trong ngày Nhà giáo?)

What did you do? What did you do?

(Bạn đã thử gì? quý khách đã thử gì?)

What did you tự on Teachers' Day?

(Bạn đã thử gì vào trong ngày Nhà giáo?)

Did you have fun? Did you have fun?

(Bạn với mừng rỡ không? quý khách với mừng rỡ không?)

Yes, we did. We had lots of fun.

(Vâng, Shop chúng tôi mừng rỡ. Chúng tôi có không ít thú vui.)

Did you go? Did you go?

(Bạn đã từng đi nên không? quý khách đã từng đi nên không?)

Did you go on a picnic?

(Bạn đã từng đi dã nước ngoài nên không?)

No, we didn't. No, we didn't. We didn't go on a picnic.

(Không, Shop chúng tôi ko cút. Không, Shop chúng tôi ko cút. Chúng tôi dường như không cút dã nước ngoài.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: đại học luật hà nội, điểm chuẩn

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.