tính tổng các số nguyên x biết

Câu hỏi:

29/10/2020 1,235

a) -12 <x< 12

Bạn đang xem: tính tổng các số nguyên x biết

x nằm trong {-11, -10, ...10, 11, 12}

Tổng những số nguyên vẹn x là:

(-11+11)+(-10+10) +... = 0+0+0+...=0

b) -6<x<7

=> x thuộc{-5 -4; -3... 5, 6}

Tổng những số nguyên vẹn x là:

(-5+5)+(-4+4)+...+6=6

c) -18<x<19

x thuộc{-17;-16, ...18 }

Tổng những số nguyên vẹn x là: (-17+17)+(-16+16) +...+18+= 18

d. |x| < đôi mươi => x nằm trong {-19, ..., 19}

Tổng những số nguyên vẹn x là:

(-19 + 19) + ...+0 = 0

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho x3;2;1;0;1;2;...;10  và y1;0;1;...;5 . thạo x+y=3

Câu 2:

Trong những câu sau câu nào là chính, câu nào là sai? Hãy sửa câu sai trở nên câu chính.

a)       Tổng nhì số nguyên vẹn dương là một số trong những nguyên vẹn dương.

b)      Tổng nhì số nguyên vẹn âm là một số trong những nguyên vẹn âm.

c)       Tổng của một số trong những nguyên vẹn âm và một số trong những nguyên vẹn dương là một số trong những nguyên vẹn dương.

d)      Tổng của một số trong những nguyên vẹn dương và một số trong những nguyên vẹn âm là một số trong những nguyên vẹn âm.

e)   Tổng của nhì số đối nhau bởi vì 0

Câu 3:

Tính tổng

a. 125+100+80+125+20

Xem thêm: đặc điểm của mã di truyền

b. 27+55+17+55

c. 92+251+8+251

d. 31+95+131+5

e.  Tổng của nhì số nguyên vẹn ngay tắp lự trước và ngay tắp lự sau số (-15)

f. Tổng của nhì số nguyên vẹn ngay tắp lự trước và ngay tắp lự sau số a.

g. Các số nguyên vẹn âm lớn số 1 có một chữ số, sở hữu 2 chữ số và sở hữu 3 chữ số.

h. Các số nguyên vẹn âm nhỏ nhất có một chữ số, sở hữu 2 chữ số và sở hữu 3 chữ số.

Câu 4:

Tính nhanh

a. 234117+(100)+(234)

b. 927+1421+930+(1421)

c. 351+(74)+51+(126)+149

d. 37+54+(70)+(163)+246

e. 359+181+(123)+350+(172)

f. 69+53+46+(94)+(14)+78

Câu 5:

a. Nhiệt chừng giữa trưa ở Mát-xcơ-va là -7°C. Buổi chiều nhiệt độ chừng tách 6°C. Hỏi nhiệt độ chừng chiều tối ở Mát-xcơ-va là từng nào chừng C.

b. Nhiệt chừng ở Sapa nhập giữa trưa là 3°C, cho tới tối nhiệt độ chừng tách đối với giữa trưa là . Do ê ở Sapa sở hữu tuyết rơi. Hỏi nhập bữa tối Sapa sở hữu nhiệt độ chừng là bao nhiêu?

c. Ác – si – mét là ngôi nhà bác bỏ học tập vĩ đại của Hy Lạp cổ. Ông sinh vào năm 284 TCN (Trước Công Nguyên) và mất mặt năm 212 TCN. Hãy tính tuổi hạc lâu trong phòng bác bỏ học tập.

d. Năm ngoái ông Nam vay mượn ngân hàng non nước 15 triệu đồng nhằm chăn nuôi theo đuổi chính sách ưu đãi trong phòng nước giành mang lại hộ nghèo đói bởi vậy ông ko nên trả lãi xuất. Năm ni bởi thực hiện ăn chính quy cơ hội ông vẫn bay nghèo đói và thời điểm hiện tại ông vẫn trả được ngân hàng 10 triệu. Hỏi ông Nam còn nợ ngân hàng bao nhiêu?

Câu 6:

Tính

a. 136 + (−36) 

b. 241 + (−123) 

c. −123+123 

d. 307 + (−456) 

Xem thêm: hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức liên hợp quốc vì

e. −48 + (−6) 

f. −124 + (−124)