tơ capron được điều chế từ monome nào sau đây

Câu hỏi:

02/04/2020 đôi mươi,669

Bạn đang xem: tơ capron được điều chế từ monome nào sau đây

B. caprolactam.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án B

Tơ capron được pha chế kể từ phản xạ trùng khớp caprolactam

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức một quãng mạch của tơ nilon-6 là:

A. (-CH2-CH=CH-CH2)n

B. (-NH-[CH2]6-CO-)n

C. (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n

D. (-NH-[CH2]5-CO-)n

Câu 2:

Dãy bao gồm những tơ đều là tơ tổ hợp là

A. tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6.

B. tơ capron, tơ axetat, bông.

C. tơ nilon-6,6, tơ tằm, bông.

D. tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron.

Câu 3:

Tơ enang được pha chế bởi vì cách

A. trùng dừng H2N-(CH2)5-COOH.

B. trùng dừng HOOC-(CH2)4-COOH.

Xem thêm: thế nào là kể chuyện

C. trùng dừng H2N-(CH2)6-COOH.

D. trùng dừng HOOC-(CH2)6-COOH.

Câu 4:

Tơ bao gồm 2 loại là

A. tơ chất hóa học và tơ tổ hợp.

B. tơ vạn vật thiên nhiên và tơ tự tạo.

C. tơ chất hóa học và tơ vạn vật thiên nhiên.

D. tơ tổ hợp và tơ tự tạo.

Câu 5:

Polime dùng làm phát triển tơ lapsan sở hữu cấu trúc như sau:

Tên gọi của polime bên trên là

A. poliacrilonitrin.

B. poli(hexametylen ađipamit).

C. poli(etylen terephtalat).

D. policaproamit.

Câu 6:

Cho những polime : polietilen, xenlulozơ, amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), tơ nilon-6,6; poli(vinyl axetat). Các polime vạn vật thiên nhiên là

A. xenlulozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), poli(vinyl axetat).

B. amilopectin, PVC, tơ nilon-6,6; poli(vinyl axetat).

C. amilopectin, poli(vinyl clorua), poli(vinyl axetat).

Xem thêm: điểm giống nhau chủ yếu của máy biến áp và máy phát điện là

D. xenlulozơ, amilozơ, amilopectin.