tơ được sản xuất từ xenlulozơ

Câu hỏi:

18/06/2019 46,029

Bạn đang xem: tơ được sản xuất từ xenlulozơ

D. tơ visco.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án  D

A tơ vạn vật thiên nhiên (poliamit)

B kể từ ε-aminocaproic

C kể từ axit adipic và hexametylendiamin

D. Từ xenlulozo

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đó là sai?

A. Cao su buna-N nằm trong loại cao su đặc vạn vật thiên nhiên.

B. Lực bazơ của anilin yếu hèn rộng lớn lực bazơ của metylamin.

C. Chất to tát còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol.

D. Poli(metyl metacrylat) được dùng để làm sản xuất thủy tinh ma cơ học.

Câu 2:

Tơ này sau đó là tơ nhân tạo?

A. Tơ visco.

B. Tơ nilon-6,6.

C. Tơ nitron.

D. Tơ tằm.

Câu 3:

Phát biểu này sau đó là trúng ?

A. Trùng ăn ý stiren chiếm được poli(phenol-fomanđehit).

Xem thêm: nghị luận về ước mơ

B. Trùng dừng buta-1,3-đien với acrilonitrin sở hữu xúc tác Na được cao su đặc buna-N.

C. Poli(etylen-terephtalat) được pha trộn vì thế phản xạ trùng dừng những monome ứng.

D. Tơ visco là tơ tổ hợp.

Câu 4:

Cho những polime : PE, PVC, cao su đặc buna, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su đặc lưu hoá. Polime sở hữu dạng cấu tạo mạch ko phân nhánh là

A. PE, PVC, cao su đặc lưu hoá, amilozơ, xenlulozơ.

B. PE, PVC, cao su đặc buna, amilopectin, xenlulozơ.

C. PE, PVC, cao su đặc buna, amilozơ, amilopectin.

D. PE, PVC, cao su đặc buna, amilozơ, xenlulozơ.

Câu 5:

Cho những hóa học : caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). Các hóa học sở hữu năng lực nhập cuộc phản xạ trùng khớp tạo nên polime là

A. (1), (2) và (3)

B. (1), (2) và (5)

C. (1), (3) và (5)

D. (3), (4) và (5)

Câu 6:

Có thể pha trộn hóa học mềm PVC vì thế phản xạ trùng khớp monome này sau

A. CH2=CHCH2Cl

B. CH3CH=CH2

C. CH2=CHCl

Xem thêm: Bongdaso vn - Trang Tin Bóng Đá Hàng Đầu Việt Nam

D. CH2=CH2