toán 9 bài 2 hình học

Giải toán 9, giải bài xích tập luyện toán lớp 9 không hề thiếu đại số và hình học

Bình chọn:

Bạn đang xem: toán 9 bài 2 hình học

4 bên trên 563 phiếu

Lý thuyết về tỷ con số giác của góc nhọnLý thuyết về tỷ con số giác của góc nhọn Xem cụ thể

Trả câu nói. thắc mắc 1 Bài 2 trang 71 SGK Toán 9 Tập 1

Xét tam giác ABC vuông bên trên A

Xem câu nói. giải

Trả câu nói. thắc mắc 2 Bài 2 trang 73 SGK Toán 9 Tập 1Cho tam giác ABC vuông bên trên A có Xem câu nói. giải

Trả câu nói. thắc mắc 3 Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả câu nói. thắc mắc Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy nêu cơ hội dựng góc nhọn

Xem câu nói. giải

Trả câu nói. thắc mắc 4 Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Trả câu nói. thắc mắc 4 Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Cho hình 19, hãy cho thấy thêm tổng số đo...

Xem câu nói. giải

Bài 10 trang 76 sgk Toán 9 - tập luyện 1Vẽ một tam giác vuông... Xem câu nói. giải

Bài 11 trang 76 sgk Toán 9 - tập luyện 1

Tính những tỷ con số giác của góc B, kể từ cơ suy đi ra những tỷ con số giác của góc A.

Xem câu nói. giải

Bài 12 trang 76 sgk Toán 9 - tập luyện 1Hãy ghi chép những tỉ con số giác sau trở nên tỉ con số giác của những góc nhỏ... Xem câu nói. giải

Bài 13 trang 77 sgk Toán 9 - tập luyện 1

Giải bài xích 13 trang 77 SGK Toán 9 tập luyện 1. Dựng góc α biết:

Xem câu nói. giải

Bài 14 trang 77 sgk Toán 9 - tập luyện 1Sử dụng khái niệm tỉ số những lượng giác của một góc nhọn nhằm minh chứng... Xem câu nói. giải Bài 16 trang 77 sgk Toán 9 - tập luyện 1Cho tam giác vuông với cùng 1 góc, cạnh huyền... Xem câu nói. giải

Bài 17 trang 77 sgk Toán 9 - tập luyện 1

Tìm độ quý hiếm của x vô hình 23:

Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9 Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9 Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9 Xem câu nói. giải
 • 1

Bài ghi chép được coi nhiều nhất

 • Bài 14 trang 77 SGK Toán 9 tập luyện 1
 • Bài 15 trang 77 SGK Toán 9 tập luyện 1
 • Bài 11 trang 76 SGK Toán 9 tập luyện 1
 • Bài 12 trang 76 SGK Toán 9 tập luyện 1
 • Bài 13 trang 77 SGK Toán 9 tập luyện 1

Các chương, bài xích khác

 • Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và lối cao vô tam giác vuông
 • Bài 3. Bảng lượng giác
 • Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc vô tam giác vuông
 • Xem thêm: các mảng kiến tạo có thể di chuyển là do

  Bài 5. Ứng dụng thực tiễn những tỉ con số giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
 • Ôn tập luyện chương I – Hệ thức lượng giác vô tam giác vuông
 • Đề đánh giá 15 phút - Chương 1 - Hình học tập 9
 • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hình học tập 9