toán lớp 4 trang 159

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 159

Video chỉ dẫn giải

Chiều nhiều năm bảng của lớp học tập là \(3m\). Em hãy vẽ đoạn trực tiếp hiển thị chiều nhiều năm bảng bên trên bạn dạng đồ dùng tỉ trọng \(1: 50.\)

Phương pháp giải:

- Đổi \(3m= 300cm\) (hoặc \(3m= 3000mm\)).

- Tính phỏng nhiều năm của chiều nhiều năm bảng bên trên bạn dạng đồ dùng tao lấy \(300cm\) phân chia cho tới \(50\) (hoặc lấy \(3000mm\) phân chia cho tới \(50\)).

- Vẽ đoạn trực tiếp có tính nhiều năm một vừa hai phải tính được ở bước bên trên trên bạn dạng đồ dùng.

Lời giải chi tiết:

Đổi \(3m= 300cm\)

Độ nhiều năm của chiều nhiều năm bảng bên trên bạn dạng đồ dùng là:

                   \(300 : 50 = 6cm\) 

Vẽ một quãng trực tiếp có tính nhiều năm \(6cm\) bên trên bạn dạng đồ dùng. Đó đó là đoạn thẳng hiển thị chiều nhiều năm bảng bên trên bạn dạng đồ dùng tỉ trọng \(1: 50.\)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Nền của một chống học tập là hình chữ nhật với chiều nhiều năm \(8m\), chiều rộng lớn \(6m\). Em hãy vẽ hình chữ nhật biểu thị nền chống học tập cơ bên trên bạn dạng đồ dùng tỉ trọng \(1: 200.\)

Xem thêm: the relationship between students and teachers

Phương pháp giải:

- Đổi số đo chiều nhiều năm và chiều rộng lớn sang trọng đơn vị chức năng với số đo là xăng-ti-mét.

- Với bạn dạng sụp tỉ trọng \(1 : 200\), ham muốn lần phỏng nhiều năm bên trên bạn dạng đồ dùng của những cạnh tao lấy chiều nhiều năm thực tiễn của những cạnh cơ (với đơn vị chức năng đo là xăng-ti-mét) phân chia cho tới \(200\).

- Vẽ hình chữ nhật với những độ dài rộng một vừa hai phải tìm kiếm ra phía trên.

Lời giải chi tiết:

Đổi \(8m= 800cm\), \(6m= 600cm\)

Chiều nhiều năm nền chống học tập cơ bên trên bạn dạng đồ dùng là :

                      \(800 : 200 = 4\; (cm)\) 

Chiều rộng lớn nền chống học tập cơ bên trên bạn dạng đồ dùng là :

                      \(600 : 200 = 3\; (cm)\) 

Vẽ hình chữ nhật với chiều nhiều năm \(4cm\), chiều rộng lớn \(3cm\). Đó đó là hình chữ nhật biểu thị nền chống học tập cơ bên trên bạn dạng đồ dùng tỉ trọng \(1: 200.\)

Lý thuyết

Ví dụ : Một chúng ta đo phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp AB bên trên mặt mày khu đất được 20cm. Hãy vẽ đoạn trực tiếp AB cơ bên trên bạn dạng đồ dùng với tỉ trọng 1 : 400.

Ta hoàn toàn có thể triển khai như sau :

- Đổi 20m = 2000cm.

- Tính phỏng nhiều năm của đoạn trực tiếp AB bên trên bạn dạng đồ dùng :

Xem thêm: xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng

                    2000 : 400 = 5 (cm)

- Vẽ đoạn trực tiếp AB có tính nhiều năm 5cm bên trên bạn dạng đồ dùng.