toán lớp 4 trang 83 luyện tập

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 83 luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) 855 : 45                               b) 9009 : 33

    579 : 36                                   9276 : 39

Phương pháp giải:

Đặt tính bám theo cột dọc và phân chia bám theo trật tự kể từ trái ngược quý phái cần. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 4237 × 18 – 34578

    8064 : 64 × 37

b) 46857 + 3444 : 28

    601759 – 1988 : 14

Phương pháp giải:

- Biểu thức với những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tao tiến hành quy tắc tính nhân, phân chia trước ; tiến hành quy tắc tính cộng, trừ sau.

- Biểu thức chỉ mất quy tắc nhân, phân chia thì tiến hành theo lần lượt kể từ trái ngược quý phái cần.

Lời giải chi tiết:

a) 4237 × 18 – 34578

   = 76266 – 34578

   = 41688

   8064 : 64 × 37

Xem thêm: có bao nhiêu hình tam giác

   = 126 × 37

   = 4662

b) 46857 + 3444 : 28

    = 46857 + 123

    = 46980 

   601759 – 1988 : 14 

    = 601759 – 142

    = 601617

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Mỗi bánh xe đạp điện cần phải có 36 nan hoa. Hỏi với 5260 nan hoa thì lắp đặt được không ít nhất từng nào cái xe đạp điện 2 bánh và còn quá từng nào nan hoa ?

Phương pháp giải:

- Tính số phái nam hoa 1 xe đạp điện cần thiết tao lấy số nan hoa của một bánh xe pháo nhân với 2, tức là 36 × 2 = 72.

- Thực hiện tại quy tắc phân chia 5260 : 72. Thương tìm kiếm ra đó là số con xe tối đa được lắp đặt và số dư đó là số cái nan còn quá.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi bánh xe: 36 nan hoa

5260 nan hoa: tối đa.... xe đạp điện 2 bánh?

Còn thừa: ... nan hoa?

Bài giải

Mỗi cái xe đạp điện cần thiết số nan hoa là:

               36 × 2 = 72 (nan hoa)

Thực hiện tại quy tắc phân chia tao có:

               5260 : 72 = 73 (dư 4)

Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

Vậy lắp đặt được không ít nhất 73 cái xe đạp điện 2 bánh và quá 4 nan hoa.

                  Đáp số: 73 cái xe đạp điện ; quá 4 nan hoa. 

Loigiaihay.com