toán lớp 5 luyện tập trang 61


Tính: a) (28,7 + 34,5 ) × 2,4; b) 28,7 + 34,5 × 2,4

Tổng phù hợp đề thi đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và lời nói giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: toán lớp 5 luyện tập trang 61

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Tính rồi đối chiếu độ quý hiếm của \((a \times b ) \times c\) và \(a \times (b \times c)\)

\(a\)

\(b\)

\(c\)

\((a \times b ) \)\(\times c\)

\(a \times \)\((b \times c)\)

\(2,5\)

\(3,1\)

\(0,6\)

\(1,6\)

\(4\)

\(2,5\)

\(4,8\)

\(2,5\)

\(1,3\)

b) Tính: 

\(9,65 \times 0,4 \times 2,5 \)                             \(7,38 \times 1,25 \times 80\)

\(0,25\times 40 \times 9,84\)                              \(34,3 \times 5 \times 0,4\)

Phương pháp giải:

a) Biểu thức với chứa chấp vết ngoặc thì tớ tính nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) kề dụng đặc điểm phú hoán và phối hợp của phép tắc nhân số thập phân nhằm tính.

Lời giải chi tiết:

a) (2,5 x 3,1) x 0,6                                    2,5 x (3,1 x 0,6)

= 7,75 x 0,6                                             = 2,5 x 1,86

= 4 ,65                                                    = 4,65

(1,6 x 4) x 2,5                                      1,6 x (4 x 2,5)

= 6,4 x 2,5                                               = 1,6 x 10

= 16                                                        = 16

(4,8 x 2,5) x 1,3                                  4,8 x (2,5 x 1,3)

= 12 x 1,3                                             = 4,8 x 3,25

= 15,6                                                  = 15,6

Giá trị của \((a \times b ) \times c\) và \(a \times (b \times c)\) luôn luôn luôn bởi vì nhau:

\((a \times b ) \times c =a \times (b \times c)\)

b) \(9,65 \times 0,4 \times 2,5 \)                                  \(7,38 \times 1,25 \times 80\)

    \(= 9,65 \times ( 0,4 \times 2,5) \)                            = 7,38 x (1,25 x 80)

    \(= 9,65 \times 1 \)                                                   = 7,38 x 100                  

    \(= 9,65  \)                                                               = 738

+) \(0,25\times 40 \times 9,84\)                                    \(34,3 \times 5 \times 0,4\)

   \( = 10 \times 9,84   \)                                               = 34,3 x (5 x 0,4)

Xem thêm: văn mẫu chiếc thuyền ngoài xa

   \(= 98,4\)                                                                  = 34,3 x 2

                                                                                    = 68,6

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \((28,7 + 34,5 ) × 2,4;\)                          b) \(28,7 + 34,5 × 2,4.\)

Phương pháp giải:

- Biểu thức với chứa chấp vết ngoặc thì tớ tính nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức với chứa chấp phép tắc nằm trong và phép tắc nhân thì tớ triển khai phép tắc nhân trước, phép tắc nằm trong sau.

Lời giải chi tiết:

a) \((28,7 + 34,5 ) × 2,4 \)

    \(= 63,2 × 2,4 \)

    \(= 151,68\)

b) \(28,7 + 34,5 × 2,4 \)

    \(= 28,7 + 82,8 \)

    \(= 111,5 \)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một người xe đạp điện từng giờ cút được \(12,5km\). Hỏi nhập \(2,5\) giờ người ê cút được từng nào ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Số ki-lô-mét cút được nhập \(2,5\) giờ \(=\) số ki-lô-mét cút được nhập \(1\) giờ \(\times \; 2,5\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

\(1\) giờ : \(12,5 km\)

\(2,5\) giờ: \(...\, km\)?

Giải:

Trong \(2,5\) giờ người ê cút được số ki-lô-mét là:

             \(12,5 \times 2,5 = 31,25\;(km)\)

                                    Đáp số: \(31,25 km.\)


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 61, 62 Luyện tập dượt cộng đồng

  Đặt tính rồi tính. Tính nhẩm. Mua 5kg đàng nên trả 38 500 đồng. Hỏi mua sắm 3,5 kilogam đàng nằm trong loại nên trả thấp hơn từng nào tiền?

 • Toán lớp 5 trang 62 Luyện tập dượt cộng đồng

  Tính: a) 375,84 - 95,69 + 36,78 Tính bởi vì nhị cơ hội Mua 4m vải vóc nên trả 60 000 đồng. Hỏi mua sắm 6,8m vải vóc nằm trong loại nên trả nhiều hơn thế nữa từng nào tiền?

 • Toán lớp 5 trang 64 Chia một trong những thập phân mang đến một trong những đương nhiên

  Đặt tính rồi tính: a) 5,28 : 4 ; b) 95,2 : 68 Một người cút xe pháo máy nhập 3h cút được 126,54 km. Hỏi khoảng từng giờ người ê cút được từng nào ki-lô-mét?

 • Toán lớp 5 trang 64, 65 Luyện tập dượt

  Đặt tính rồi tính: a) 67,2 : 7; b) 3,44 : 4;

 • Toán lớp 5 trang 66 Chia một trong những thập phân mang đến 10, 100, 1000, ...

  Tính nhẩm: a) 43,2 : 10 0,65:10 Một kho gạo với 537,25T gạo. Người tớ vẫn mang ra 1/10 số gạo nhập kho. Hỏi nhập kho sót lại từng nào tấn gạo?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: bộ sách chân trời sáng tạo

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.