toán lớp 5 trang 146


Một người cút xe đạp điện kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ. Sau 3h một xe cộ máy cũng cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi xe cộ máy chính thức cút, sau bao lâu xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 146

Video chỉ dẫn giải

a) Một người cút xe đạp điện kể từ B cho tới C với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ, đồng thời cơ một người cút xe cộ máy kể từ A cơ hội B là 48 km với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ và xua theo dõi xe đạp điện (xem hình bên dưới đây). Hỏi Tính từ lúc khi chính thức cút, sau bao nhiêu giờ xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện ?

b) Một người cút xe đạp điện kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ. Sau 3h một xe cộ máy cũng cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi xe cộ máy chính thức cút, sau bao lâu xe cộ máy đuổi theo kịp xe cộ đạp?

Phương pháp giải:

a) Hai vật hoạt động nằm trong chiều và xuất trừng trị nằm trong lúc:

Bước 1: Tính số ki-lô-mét nhưng mà từng giờ xe cộ máy ngay gần xe đạp điện. (Hiệu véc tơ vận tốc tức thời 2 xe)

Bước 2: Tính thời hạn nhằm xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện = khoảng cách lúc đầu thân mật nhì xe cộ : số ki-lô-mét nhưng mà từng giờ xe cộ máy ngay gần xe đạp điện.

b) Hai vật hoạt động nằm trong chiều và xuất trừng trị ko nằm trong lúc:

Bước 1: Tính quãng lối xe đạp điện cút được nhập 3 giờ

Bước 2: Tính số ki-lô-mét nhưng mà từng giờ xe cộ máy ngay gần xe đạp điện. (Hiệu véc tơ vận tốc tức thời 2 xe)

Bước 3: Tính thời hạn nhằm xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện = số ki-lô-mét xe đạp điện cút trước xe cộ máy  : số ki-lô-mét nhưng mà từng giờ xe cộ máy ngay gần xe đạp điện.

Lời giải chi tiết:

a) Sau từng giờ xe cộ máy ngay gần xe đạp điện là:

                 36 – 12 = 24 (km)

Thời gian ngoan cút nhằm xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện là:

                48 : 24 = 2 (giờ)

b) Quãng lối xe đạp điện cút trước xe cộ máy là:

               12 × 3 = 36 (km)

Sau từng giờ xe cộ máy lại gần xe đạp điện là:

              36 – 12 = 24 (km)

Thời gian ngoan nhằm xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện là:

             36 : 24 = 1,5 (giờ)

              1,5 giờ = 1 giờ một phần hai tiếng.

                               Đáp số: 1 giờ một phần hai tiếng. 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Loài báo gấm hoàn toàn có thể chạy với véc tơ vận tốc tức thời \(120km/\)giờ. Hỏi với véc tơ vận tốc tức thời cơ báo gấm chạy trong \(\dfrac{1}{25}\) giờ được từng nào ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

Muốn tính quãng lối tao lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 120km/giờ

Thời gian: \(\dfrac{1}{25}\) giờ

Quãng đường: ... km?

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

Bài giải

Báo gấm chạy nhập \(\dfrac{1}{25}\) giờ được số ki-lô-mét là:

               \(120 \times \dfrac{1}{25}=\dfrac{24}{5}=4,8 \; (km)\) 

                                    Đáp số: \(4,8km\). 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một xe cộ máy cút kể từ A khi 8 giờ 37 phút với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Đến 11 giờ 7 phút một xe hơi cũng cút kể từ A xua theo dõi xe cộ máy với véc tơ vận tốc tức thời 54km/giờ. Hỏi xe hơi đuổi theo kịp xe cộ máy khi bao nhiêu giờ ?

Phương pháp giải:

Dạng bài: Hai xe cộ hoạt động nằm trong chiều và xuất trừng trị ko nằm trong lúc:

Bước 1: Tính thời hạn xe cộ máy cút trước xe hơi.

Bước 2: Tính quãng lối xe cộ máy cút trước xe hơi.

Bước 3: Tính số ki-lô-mét nhưng mà từng giờ xe hơi ngay gần xe cộ máy. (Hiệu véc tơ vận tốc tức thời 2 xe)

Bước 4: Tính thời hạn cút nhằm xe hơi đuổi theo kịp xe cộ máy 

Bước 5: Thời gian ngoan khi xe hơi đuổi theo kịp xe cộ máy = thời hạn khi xe hơi xuất trừng trị + thời hạn cút nhằm xe hơi đuổi theo kịp xe cộ máy.

Lời giải chi tiết:

Thời gian ngoan xe cộ máy cút trước xe hơi là:

         11 giờ 7 phút – 8 giờ 37 phút = 2 tiếng 30 phút 

Đổi: 2 tiếng một phần hai tiếng = 2,5 giờ 

Trong 2,5 giờ xe cộ máy cút được quãng lối là:

                   36 × 2,5 = 90 (km)

Sau từng giờ, xe hơi lại gần xe cộ máy là:

                   54 – 36 = 18 (km) 

Thời gian ngoan nhằm xe hơi đuổi theo kịp xe cộ máy là:

                  90 : 18 = 5 (giờ).

Ô tô đuổi theo kịp xe cộ máy lúc:

        11 giờ 7 phút + 5 giờ = 16 giờ 7 phút 

                              Đáp số: 16 giờ 7 phút.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 144, 145 Luyện tập luyện cộng đồng

  a) Quãng lối AB nhiều năm 180km. Một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54km/giờ, đồng thời cơ một xe cộ máy cút kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi chính thức cút, sau bao nhiêu giờ xe hơi bắt gặp xe cộ máy ?

 • Toán lớp 5 trang 144 Luyện tập luyện cộng đồng

  Một xe hơi cút quãng lối 135km không còn 3h. Một xe cộ máy cũng cút quãng lối cơ không còn 4 giờ một phần hai tiếng. Hỏi từng giờ xe hơi cút được nhiều hơn thế xe cộ máy từng nào ki-lô-mét ?

 • Toán lớp 5 trang 143 Luyện tập luyện

  Viết số phù hợp nhập dù trống: Một con cái ốc sên trườn với véc tơ vận tốc tức thời 12cm/phút. Hỏi con cái ốc sên cơ trườn được quãng lối 1,08m nhập thời hạn bao lâu ?

 • Toán lớp 5 trang 143 Thời gian ngoan

  Viết số phù hợp nhập dù trống: a) Trên quãng lối 23,1km, một người cút xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 13,2 km/giờ. Tính thời hạn cút của những người cơ. b) Trên quãng lối 2,5km, một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời 10 km/giờ. Tính thời hạn chạy của những người cơ.

 • Toán lớp 5 trang 141, 142 Luyện tập luyện

  Tính phỏng nhiều năm quãng lối với đơn vị chức năng là ki-lô-mét rồi ghi chép nhập dù trống:Một xe hơi cút kể từ A khi 7 giờ một phần hai tiếng, cho tới B khi 12 giờ 15 phút với véc tơ vận tốc tức thời 46km/giờ. Tính phỏng nhiều năm quãng lối AB.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: delay to v hay ving

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.