toán lớp 5 trang 158


Tính: Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi vĩnh nước loại nhị từng giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi Lúc cả nhị vòi vĩnh nước nằm trong chảy vô bể vô một giờ thì được từng nào xác suất thể tích của bể ?

Tổng hợp ý đề đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh đem đáp án và điều giải chi tiết

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 158

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(889972 + 96308\);                                  b) \(\dfrac{5}{6} + \dfrac{7}{12}\);

c)  \(3+\dfrac{5}{7}\);                                                  d) \(926,83 + 549,67\). 

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong nhị phân số không giống khuôn mẫu số tao quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số rồi nằm trong nhị phân số sau thời điểm quy đồng.

Lời giải chi tiết:

a) 

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{889972}\\{\;\,96308}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,986280}\end{array}\)

b) \(\dfrac{5}{6} + \dfrac{7}{12}  = \dfrac{10}{12} + \dfrac{7}{12} = \dfrac{17}{12}\) ;

c)  \(3+\dfrac{5}{7} = \dfrac{21}{7}+ \dfrac{5}{7} = \dfrac{26}{7}\) 

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{926,83}\\{549,67}\end{array}}\\\hline{\,\,1476,50}\end{array}\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \((689 + 875) + 125\) ;                     \(581 + (878 + 419)\).

b) \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) ;                 \(\dfrac{17}{11}+\left( \dfrac{7}{15}+\dfrac{5}{11}\right) \).

c) \(5,87 + 28,69 + 4,13\) ;                    \(83,75 + 46,98 + 6,25\).

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc điểm phó hoán và phối kết hợp của phép tắc nằm trong nhằm group những số đem tổng là số tròn xoe trăm, tròn xoe ngàn ... hoặc group những phân số, số thập phân đem tổng là số ngẫu nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) \((689 + 875) + 125\) \(= 689 + (875 + 125)\) \(= 689 + 1000 = 1689\).

    \(581 + (878 + 419)\) \(= (581 + 419) + 878\) \(= 1000 + 878 = 1878\).

b)  \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) \(= \left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{5}{7}\right)+\dfrac{4}{9}\) \(= \dfrac{7}{7} +\dfrac{4}{9}\) \(= 1 +\dfrac{4}{9} = \frac{{13}}{9}\)

$\frac{{17}}{{11}} + (\frac{7}{{15}} + \frac{5}{{11}}) = (\frac{{17}}{{11}} + \frac{5}{{11}}) + \frac{7}{{15}} = \frac{{22}}{{11}} + \frac{7}{{15}} = 2 + \frac{7}{{15}} = \frac{{37}}{{15}}$

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 = (5,87 + 4,13) + 28,69 =10 + 28,69 = 38,69

83,75 + 46,98 + 6,25 = (83,75 + 6,25) + 46,98 = 90 + 46,98 = 136,98

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Không triển khai phép tắc tính, nêu Dự kiến sản phẩm mò mẫm \(x\) :

a) \(x + 9,68 = 9,68\) ;                                b) \(\dfrac{2}{5}+x = \dfrac{4}{10}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Số \(0\) cùng theo với số nào thì cũng vị chủ yếu số cơ.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: sách hóa 10 chân trời sáng tạo

a)  \(x + 9,68 = 9,68\)

Vậy \(x = 0\), vì như thế \(0\) cùng theo với số nào thì cũng vị chủ yếu số cơ.

b)  \(\dfrac{2}{5}+ x = \dfrac{4}{10}\) 

Ta có   \(\dfrac{4}{10} =\dfrac{4:2}{10:2}= \dfrac{2}{5}\)

Từ cơ tao đem : \(\dfrac{2}{5} + x = \dfrac{2}{5}\).

Vậy \(x = 0\), vì như thế \(0\) cùng theo với số nào thì cũng vị chủ yếu số cơ.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được \(\dfrac{1}{5}\) thể tích của bể, vòi vĩnh nước loại nhị từng giờ chảy được \(\dfrac{3}{10}\) thể tích của bể. Hỏi Lúc cả nhị vòi vĩnh nước nằm trong chảy vô bể vô một giờ thì được từng nào xác suất thể tích của bể ?

Phương pháp giải:

- Tính số phần thể tích của bể tuy nhiên nhị vòi vĩnh chảy được trong một giờ, tức là triển khai tính  \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} \)

- Đổi sản phẩm vừa phải tìm kiếm ra bên dưới dạng tỉ số xác suất. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Mỗi giờ vòi vĩnh loại nhất: \(\dfrac{1}{5}\) thể tích bể

Mỗi giờ vòi vĩnh loại hai: \(\dfrac{3}{10}\) thể tích bể

1 giờ cả nhị vòi: ...% thể tích bể?

Bài giải

Mỗi giờ cả nhị vòi vĩnh nằm trong chảy được số phần thể tích của bể là : 

              \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} =  \dfrac{5}{10}\) (thể tích của bể)

              \(\dfrac{5}{10}=0,5 =  50\%\)  

                           Đáp số: \(50\%\) thể tích bể.

Lý thuyết

Phép với mọi số ngẫu nhiên, phân số, số thập phân đều sở hữu những đặc điểm sau:

Tính hóa học phó hoán:          \(a + b = b + a\)

Tính hóa học kết hợp:             \((a + b) + c = a + (b + c)\)

Cộng với 0:                       \(a + 0 = 0 + a = a\)


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 159, 160 Phép trừ

  Tính rồi demo lại (theo mẫu):

 • Toán lớp 5 trang 160, 161 Luyện tập dượt

  Tính: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

 • Toán lớp 5 trang 162 Phép nhân

  Tính: Một xe hơi và một xe cộ máy xuất phát và một khi và chuồn trái chiều nhau. Ô tô chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 48,5km/giờ, xe cộ máy chuồn kể từ B với véc tơ vận tốc tức thời 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ nửa tiếng xe hơi và xe cộ máy bắt gặp nhau bên trên C. Hỏi quãng lối AB nhiều năm từng nào ki-lô-mét?

 • Toán lớp 5 trang 162 Luyện tập dượt

  Chuyển trở thành phép tắc nhân rồi tính:

 • Toán lớp 5 trang 163, 164 Phép phân chia

  Tính rồi demo lại (theo mẫu):

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: vùng đồng bằng nước ta thường xảy ra

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.