tốc độ của vật là

Câu hỏi:

21/06/2022 15,071

Bạn đang xem: tốc độ của vật là

A. quãng đàng vật chuồn được trong một s.

Đáp án chủ yếu xác

B. thời hạn vật chuồn không còn quãng đàng 1 m.

C. quãng đàng vật chuồn được.

D. thời hạn vật chuồn không còn quãng đàng.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Đáp án chính là: A

Tốc phỏng của vật là quãng đàng vật chuồn được trong một s.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tốc phỏng là đại lượng mang đến biết

A. cường độ nhanh chóng hoặc chậm chạp của hoạt động.

B. hành trình hoạt động của vật.

C. phía hoạt động của vật.

D. vẹn toàn anh hùng hoạt động.

Câu 2:

Một vận khích lệ chạy đàng nhiều năm bên trên quãng đàng 1 km, thời hạn cả chuồn láo nháo về không còn 400 s. Tốc phỏng của vận khích lệ là

A. 2,5 m/s.

B. 4,8 m/s.

C. 0,05 m/s.

D. 0,025 m/s.

Câu 3:

Tại SEA trò chơi 27 tổ chức triển khai bên trên Myanmar năm trước đó, Vũ Thị Hương (nữ hoàng vận tốc của Việt Nam) tiếp tục giành huy chương vàng ở cự li 200 m vô 23,55 s. Tốc phỏng nhưng mà Vũ Thị Hương tiếp tục đạt được vô cuộc ganh đua là

A. 8,5 m/s.

Xem thêm: trong tam giác vuông đường trung tuyến

B. 3,2 m/s.

C. 7,1 m/s.

D. 6,7 m/s.

Câu 4:

Một người chuồn xe đạp điện với vận tốc 16 km/h kể từ ngôi nhà cho tới điểm thao tác. Thời lừa lọc hoạt động của những người này Khi chuồn không còn quãng đàng là 0,5 h. Quãng đàng kể từ ngôi nhà cho tới ngôi trường dài

A. 64 km.

B. 0,01625 km.

C. 8 km.

D. 5 km.

Câu 5:

Điền số vô vị trí trống không sao mang đến phù hợp:

Đổi: 10 m/s = …. km/h

A. 10 km/h.

B. 36 km/h.

C. 45 km/h.

D. đôi mươi km/h.

Câu 6:

Trong một cuộc ganh đua chạy, thành phẩm của chúng ta học viên được ghi lại như sau:

Người chạy sớm nhất có thể là

A. các bạn A.

B. các bạn B.

C. các bạn C.

D. các bạn D.

Xem thêm: đặc điểm của quang phổ liên tục