trắc nghiệm địa 11 bài 1Với thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1 đem đáp án sách mới mẻ Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều vừa đủ những cường độ phân biệt, thông hiểu, vận dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm Địa 11 Bài 1.

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1 đem đáp án (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm địa 11 bài 1

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác lạ về chuyên môn cải tiến và phát triển tài chính - xã hội của những group nước

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác lạ về chuyên môn cải tiến và phát triển tài chính - xã hội của những group nước

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác lạ về chuyên môn cải tiến và phát triển tài chính - xã hội của những group nước

  Xem chi tiết

Lời giải sgk Địa Lí 11 Bài 1:

 • (Kết nối tri thức) Giải Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác lạ về chuyên môn cải tiến và phát triển tài chính - xã hội của những group nước

  Xem điều giải

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác lạ về chuyên môn cải tiến và phát triển tài chính - xã hội của những group nước

  Xem điều giải

 • (Cánh diều) Giải Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác lạ về chuyên môn cải tiến và phát triển tài chính - xã hội của những group nước

  Xem điều giải
Lưu trữ: Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1 (sách cũ)

Câu 1: tại sao đa số tạo ra sự tương phản về chuyên môn cải tiến và phát triển tài chính - xã hội đằm thắm group nước cải tiến và phát triển với đang được cải tiến và phát triển là

A. Thành phần chủng tộc và tôn giáo.

B. Quy tế bào dân sinh và cơ cấu tổ chức dân sinh.

C. Trình phỏng khoa học tập – kỹ năng.

D. Điều khiếu nại bất ngờ và khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

Đáp án: C

Giải mến : Các nước bên trên toàn cầu đem sự không giống nhau về bất ngờ, dân ở, tài chính - xã hội nên được chia thành nhị group nước: cải tiến và phát triển và đang được cải tiến và phát triển. Các group nước đem sự tương phản rất rõ ràng về chuyên môn cải tiến và phát triển tài chính - xã hội, sự tương phản này đa số là vì sự không giống nhau về chuyên môn khoa học tập – kỹ năng, quality mối cung cấp làm việc,…

Câu 2: Ý nào là tại đây ko cần là biểu thị về chuyên môn cải tiến và phát triển tài chính - xã hội của những nước vạc triển?

A. Đầu tư đi ra quốc tế nhiều

B. Dân số sầm uất và tăng nhanh

C. GDP trung bình đầu người cao

D. Chỉ số cải tiến và phát triển ccon người ở tại mức cao

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải mến : Mục 1, SGK/6 – 7 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Câu 3: Biểu hiện tại về chuyên môn cải tiến và phát triển tài chính - xã hội của những nước đang được cải tiến và phát triển ko bao gồm

A. Nợ quốc tế nhiều

B. GDP trung bình đầu người thấp

C. Tỉ lệ ngày càng tăng dân sinh bất ngờ cao

D. Chỉ số cải tiến và phát triển quả đât ở tại mức thấp

Đáp án: C

Giải mến : Mục 1, SGK/6 – 7 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Câu 4: Nước nào là sau đây với những nước công nghiệp mới mẻ (NICs)?

A. Hoa Kì, Nhật Bản, Pháp

B. Pháp, Bô-li-vi-a, nước Việt Nam

C. Ni-giê-ri-a, Xu-đăng, Công-gô

D. Nước Hàn, Bra-xin, Ác-hen-ti-na

Đáp án: D

Giải mến : Mục 1, SGK/ 7 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Câu 5: Điểm khác lạ nhập cơ cấu tổ chức GDP phân theo dõi chống tài chính của tập thể nhóm nước cải tiến và phát triển đối với group nước đang được cải tiến và phát triển là:

A. Tỉ trọng chống III đặc biệt cao

B. Tỉ trọng chống II đặc biệt thấp

C. Tỉ trọng chống I còn đang cao

D. Cân đối về tỉ trọng trong số những chống

Đáp án: A

Giải mến : Mục 2, SGK/ 7 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Quảng cáo

Câu 6 Điểm khác lạ nhập cơ cấu tổ chức GDP phân theo dõi chống tài chính của tập thể nhóm nước đang được cải tiến và phát triển đối với group nước cải tiến và phát triển là:

A. Khu vực I đem tỉ trọng đặc biệt thấp

B. Khu vực III đem tỉ trọng đặc biệt cao

C. Khu vực I đem tỉ trọng còn cao

D. Khu vực II đem tỉ trọng đặc biệt cao

Đáp án: C

Giải mến : Mục 2, SGK/ 7 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Cho bảng số liệu:

GDP trung bình đầu người của một vài nước bên trên toàn cầu năm 2013

(Đơn vị: USD)

Bài luyện trắc nghiệm Địa Lí 11 | Câu căn vặn trắc nghiệm Địa Lí 11

Câu 7. Nhận xét nào là sau đó là đúng?

A. Các nước cải tiến và phát triển đem GDP/người đều bên trên 60 ngàn USD

B. GDP/người chênh chéo rộng lớn trong số những nước cải tiến và phát triển và đang được vạc triển

C. Các nước đang được cải tiến và phát triển không tồn tại sự chênh chéo nhiều về GDP/người

D. Không đem sự chênh chéo nhiều về GDP/người trong số những group nước

Đáp án: B

Giải mến :

- Các nước cải tiến và phát triển đem GDP/người đều bên trên 40 ngàn USD.

- Các nước đang được cải tiến và phát triển đem sự chênh chéo nhiều về GDP/người. Chẳng hạn, nước Ê-ti-ô-pi-a đem trung bình là 505 USD tuy nhiên Cô-lôm-bi-a là 7831 USD, tức là cấp 15,5 chuyến.

- GDP/người chênh chéo rộng lớn trong số những nước cải tiến và phát triển và đang được cải tiến và phát triển. Các nước cải tiến và phát triển đều phải sở hữu GDP/người bên trên 40 ngàn USD, còn những nước đang được cải tiến và phát triển còn không đến 10 ngàn USD.

Câu 8. Biểu trang bị mến thống nhất thể hiện tại GDP/người của những nước Thụy ĐIển, Hoa Kì, chặn Độ, Ê-ti-ô-pi-a là

A. Biểu trang bị cột

B. Biểu trang bị đường

C. Biểu trang bị tròn

D. Biểu trang bị miền

Đáp án: A

Giải mến : Căn cứ nhập bảng số liệu, đòi hỏi đề bài bác thì biểu trang bị cột là biểu trang bị mến thống nhất thể hiện tại GDP/người của những nước Thụy Điển, Hoa Kì, chặn Độ và Ê-ti-ô-pi-a.

Quảng cáo

Câu 9. Nhận xét nào là sau đó là đúng?

A. GDP/người của Hoa Kì cấp 119,6 chuyến của Ê-ti-ô-pi-a.

B. GDP/người của THụy Điển cấp 119,6 chuyến của Ê-ti-ô-pi-a

C. GDP/người của Thụy Điển cấp 169,1 chuyến của Ê-ti-ô-pi-a

Xem thêm: tác giả hàn mặc tử

D. GDP/người của Hoa Kì cấp 9,6 chuyến của chặn Độ

Đáp án: B

Giải mến :

- GDP/người của Hoa Kì cấp 105 chuyến của Ê-ti-ô-pi-a; 35,4 chuyến chặn Độ.

- GDP/người của Thụy Điển cấp 119,6 chuyến Ê-ti-ô-pi-a.

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP phân theo dõi chống của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a năm 2013

(Đơn vị: %)

Bài luyện trắc nghiệm Địa Lí 11 | Câu căn vặn trắc nghiệm Địa Lí 11

Dựa nhập bảng số liệu vấn đáp những thắc mắc 10,11:

Câu 10. Biểu trang bị thể hiện tại rõ ràng nhất cơ cấu tổ chức GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a là:

A.Biểu trang bị cột       B.Biểu trang bị lối

C. Biểu trang bị tròn trĩnh       D.Biểu trang bị miền

Đáp án: C

Giải mến : Căn cứ nhập bảng số liệu và đòi hỏi đề bài bác (thể hiện tại cơ cấu) thì biểu trang bị tròn trĩnh là dạng biểu trang bị mến thống nhất nhằm thể hiện tại cơ cấu tổ chức GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a.

Câu 11. Nhận xét nào là tại đây ko đúng?

A. Khu vực III của Thụy Điển đem tỉ trọng cao

B. Khu vực I của Thụy Điển đem tỉ trọng đặc biệt thấp

C. Cơ cấu GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a đem sự chênh lệch

D. Cơ cấu GDP của Thụy Điển đặc thù mang đến group nước đang được vạc triển

Đáp án: D

Giải mến : Qua bảng số liệu, rút đi ra phán xét sau:

- Khu vực II, III của Thụy Điển cao hơn nữa của Ê-ti-ô-pi-a. Còn chống I của Thụy Điển thấp rộng lớn của Ê-ti-ô-pi-a.

- Khu vực III của Thụy Điển lúc lắc tỉ trọng đặc biệt cao (72,7%), còn chống I lúc lắc tỉ trọng đặc biệt thấp (1,4%) -> Cơ cấu tài chính của Thụy Điển đặc thù mang đến group nước đang được cải tiến và phát triển.

- Khu vực I của Ê-ti-ô-pi-a lúc lắc tỉ trọng cao (45,0%), trong những lúc chống II, III lúc lắc tỉ trọng không lớn, nhất là chống II (11,9%).

Câu 12. Nguyên nhân cơ bạn dạng tạo ra sự khác lạ về cơ cấu tổ chức GDP phân theo dõi chống tài chính đằm thắm group nước cải tiến và phát triển và đang được cải tiến và phát triển là

A. Trình phỏng cải tiến và phát triển kinh tế

B. Sự đa dạng và phong phú về tài nguyên

C. Sự đa dạng mẫu mã về bộ phận chủng tộc

D. Sự đa dạng và phong phú về mối cung cấp lao động

Đáp án: A

Giải mến : Do sự không giống nhau về chuyên môn cải tiến và phát triển tài chính trong số những nước nên đang được tạo ra sự không giống nhau cơ bạn dạng về cơ cấu tổ chức GDP phân theo dõi chống tài chính đằm thắm group nước cải tiến và phát triển và đang được cải tiến và phát triển. Các nước cải tiến và phát triển đem chống I lúc lắc tỉ trọng đặc biệt nhỏ và chống II, III lúc lắc tỉ trọng đặc biệt lớn; còn những nước đang được cải tiến và phát triển thì ngược lại.

Câu 13. Tại group nước cải tiến và phát triển, người dân đem tuổi tác lâu khoảng cao, nguyên vẹn nhân đa số là do:

A. Môi ngôi trường sinh sống mến hợp

B. Chất lượng cuộc sống thường ngày cao

C. Nguồn gốc ren di truyền

D. Làm việc và nghỉ dưỡng phù hợp lí

Đáp án: B

Giải mến : Tại group nước cải tiến và phát triển, người dân đem tuổi tác lâu khoảng cao, nguyên vẹn nhân đa số là vì quality cuộc sống thường ngày cao, những cty hắn tế, chở che sức mạnh cải tiến và phát triển.

Câu 14. Châu lục đem huổi lâu khoảng của những người dân thấp nhất toàn cầu là

A. Châu Âu       B. Châu Á

C. Lục địa Châu Mỹ       D. Châu Phi

Đáp án: D

Giải mến : Châu Phi được xem như là châu lục nghèo đói, đa số những nước thông thường cải tiến và phát triển triệu tập ở lục địa này. Kinh tế thông thường cải tiến và phát triển kéo Từ đó là những phúc lợi xã hội, hắn tế, chở che sức mạnh còn nhiều giới hạn dẫn theo tuổi tác lâu khoảng của những người dân đặc biệt thấp (thấp nhất thế giới).

Câu 15. Cho bảng số liệu:

Bài luyện trắc nghiệm Địa Lí 11 | Câu căn vặn trắc nghiệm Địa Lí 11

Nhận xét nào là tại đây ko đích với bảng số liệu trên?

A. Chỉ số HDI của toàn bộ những nước đều tăng

B. Chỉ số HDI của những nước đem sự thay cho đổi

C. Các nước cải tiến và phát triển đem chỉ số HDI cao

D. Các nước đang được cải tiến và phát triển chỉ số HDI còn thấp

Đáp án: A

Giải mến : Qua bảng số liệu bên trên, tớ đem phán xét sau:

- Nhìn cộng đồng, toàn bộ những nước đều phải sở hữu chỉ số HDI tăng (trừ Nhật Bản – hạn chế nhẹ).

- Các nước cải tiến và phát triển đem chỉ số HDI cao và nước đang được cải tiến và phát triển đem chỉ số HDI thấp.

Câu 16: Đặc trưng của cuộc cách mệnh khoa học tập và technology văn minh là xuất hiện tại và cải tiến và phát triển nhanh chóng chóng

A. Công nghiệp khai thác

B. Công nghiệp dệ may

C. Công nghệ cao

D. Công nghiệp cơ khí

Đáp án: C

Giải mến : Mục 3, SGK/8 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Câu 17. Trong những technology trụ cột sau, technology nào là chung cho những nước đơn giản links cùng nhau hơn?

A. Công nghệ năng lượng

B. Công nghệ thông tin

C. Công nghệ sinh học

D. Công nghệ vật liệu

Đáp án: B

Giải mến : Công nghệ vấn đề đưa đến những vi mạch, chip năng lượng điện tử đem vận tốc cao,… nâng lên năng lượng của quả đât nhập truyền đạt, xử lí, tàng trữ vấn đề và chung quả đât ở những vương quốc, chống không giống nhau liên kết cùng nhau đơn giản rộng lớn.

Câu 18. Nền tài chính học thức được dựa trên

A. Tri thức và kinh nghiệm tay nghề cổ truyền

B. Kĩ thuật và kinh ngiệm cổ truyền

C. Công cụ làm việc cổ truyền

D. Tri thức, kỹ năng và technology cao

Đáp án: D

Giải mến : Mục 3, SGK/9 địa lí 11 cơ bạn dạng.

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí 11 đem đáp án, hoặc khác:

 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2: Xu phía toàn thị trường quốc tế hóa, chống hóa tài chính (phần 1)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2: Xu phía toàn thị trường quốc tế hóa, chống hóa tài chính (phần 2)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2: Xu phía toàn thị trường quốc tế hóa, chống hóa tài chính (phần 3)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 3: Một số yếu tố mang ý nghĩa toàn thị trường quốc tế (phần 1)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 3: Một số yếu tố mang ý nghĩa toàn thị trường quốc tế (phần 2)

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học