trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc với đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm rất đầy đủ những mức phỏng phân biệt, thông hiểu, áp dụng chung học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng và kiến thức nhằm đạt điểm trên cao vô bài bác đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết này đang được xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21

Quảng cáo

A. Miền Bắc VN trọn vẹn hóa giải.

B. Trung ương Đảng và nhà nước quay trở lại Thủ đô.

C. Quân tớ tiến bộ vô tiếp quản ngại Thủ đô.

D. Tên bộ đội Pháp ở đầu cuối rút ngoài VN.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp tiến hành rút quân ngoài miền Nam VN vô toàn cảnh này ?

A. Tất cả từng luật pháp được quy toan bên trên Hiệp toan đã và đang được chấm dứt.

Quảng cáo

B. Pháp đang được chấm dứt fake phó từng trách cứ nhiệm thực hiện Hiệp toan Giơ-ne-vơ mang đến tổ chức chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp đang được xúc tiến bộ từng việc mang đến công việc thống nhất giang sơn bởi vì tuyến đường tổng tuyển chọn cử nhị miền.

D. Rất nhiều luật pháp vô Hiệp toan Giơ-ne-vơ không được chấm dứt.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ vô lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là than thở tiếc quá khứ, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc VN ko phanh đàng mang đến ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng hóa giải dân tộc bản địa.

D. Cách social công ty nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là than thở tiếc quá khứ, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc VN ko phanh đàng mang đến công ty nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung này sau đây phản ánh đích thị tình hình công cộng của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. VN đang được hoàn thiện cơ hội social công ty nghĩa.

B. VN đang được hoàn thiện cách mệnh hóa giải dân tộc bản địa.

C. Nhà nước đang được hoàn thiện cơ hội social công ty nghĩa.

D. Một nửa giang sơn đang được hoàn thiện cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất mang đến nông dân đã và đang được xác định phen thứ nhất vô văn khiếu nại này của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng cả nước phen loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất mang đến nông dân đã và đang được xác định phen thứ nhất vô Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh đang được xác lập việc tiến hành thổ địa cách mệnh nhằm phân chia ruộng khu đất mang đến dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tớ đang được tổ chức từng nào mùa cách tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung này không phản ánh đích thị trở thành tựu của công việc cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc VN trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân chia được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày VN được cung cấp ruộng khu đất.

C. Thủ chi trọn vẹn quyền lực tài chính của giai cung cấp địa công ty vùng quê.

D. Góp phần tạo hình đẳng cấp đái địa công ty ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung này không phản ánh đích thị sai lầm không mong muốn nhưng mà miền Bắc bắt gặp nên vô công việc hoàn thiện cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy sai lầm một số trong những dân cày, cán cỗ, đảng viên trở thành địa công ty phong con kiến.

B. Không coi nhận đúng đắn những địa công ty nhập cuộc kháng chiến, đẳng cấp bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân toan bộ phận giai cung cấp, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất mang đến dân cày nên giang sơn không thể ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc VN đang được tiến bộ hành

A. 5 mùa hạn chế tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa hạn chế tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa hạn chế tô và 6 mùa cách tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa hạn chế tô và 5 mùa cách tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. hoàn thiện cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối quan hệ phát triển.

C. tôn tạo mối quan hệ phát triển, những bước đầu tiên trở nên tân tiến tài chính xã hội.

D. những bước đầu tiên xây đắp hạ tầng vật hóa học mang đến công ty nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của công việc tôn tạo mối quan hệ phát triển xã hội công ty nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những doanh nghiệp lớn công thương nghiệp nghiệp tư bạn dạng dân doanh.

B. chuyển động liên minh hoá vô phát triển nông nghiệp.

C. trở nên tân tiến bộ phận tài chính quốc doanh.

D. trở nên tân tiến những ngành nghề nghiệp tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, công việc trở nên tân tiến tài chính - xã hội ở miền Bắc đang được đạt được trở thành tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 nhà máy rộng lớn bởi TW quản ngại lí.

B. Xây dựng được 192 nhà máy rộng lớn bởi địa hạt quản ngại lí.

C. Xây dựng 500 nhà máy rộng lớn bởi TW quản ngại lí.

D. Xây dựng 217 nhà máy rộng lớn bởi TW quản ngại lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được xây đắp trong mỗi ngành tài chính này ở Miền Bắc VN ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung này sau đây phản ánh rất đầy đủ nhất trở thành tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa khỏi bộ phận tách bóc lột vô cuộc sống tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cách tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc phục sinh phát triển, đấu giành buộc Pháp thực hiện Hiệp toan Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở thành cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát triển, những bước đầu tiên trở nên tân tiến tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong thời điểm 1954 – 1960, miền Bắc đang được hoàn thiện cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát triển, những bước đầu tiên trở nên tân tiến tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta ngay lập tức sau khoản thời gian Hiệp toan Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành kháng đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

B. xây đắp hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm mang đến công ty nghĩa xã hội.

C. hoàn thiện cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, phục sinh tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng đang được xác định trọng trách của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm, đòi hỏi thực hiện Hiệp toan Giơnevơ, bảo đảm hoà bình, lưu giữ gìn và trở nên tân tiến lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành vũ trang kháng Mĩ - Diệm, hoàn thiện hóa giải Miền Nam, thống nhất giang sơn, fake toàn quốc tiến bộ lên công ty nghĩa xã hội.

C. đấu giành hoà bình kháng cơ chế độc tài Ngô Đình Diệm, tiến bộ cho tới thống nhất giang sơn bởi vì tuyến đường tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến kháng Mĩ, hoàn thiện sự nghiệp hóa giải dân tộc bản địa, thống nhất giang sơn.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong thời điểm 1954 - 1958, Đảng công ty trương nhằm quần chúng. # miền Nam đấu giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu ớt, ko thể tổ chức đấu giành vũ trang.

B. khi cơ quân thù còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh bởi vì vũ lực.

C. tớ tôn trọng, nghiêm túc chấp hành Hiệp toan Giơnevơ, phụ thuộc hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành chủ yếu trị với địch là đa phần.

D. thời điểm hiện nay đấu giành bởi vì quân sự chiến lược sẽ không còn lấy lại thắng lợi như tớ ước muốn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, Thành Phố Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, Thành Phố Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện giảm sút khối hệ thống tổ chức chính quyền địch ở những khu đô thị.

B. tụ hội quần chúng. # vô một phía trận kháng Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

D. những bước đầu tiên thực hiện thất bại thủ đoạn biến hóa Miền Nam VN trở thành nằm trong địa loại mới nhất của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu trăng tròn. Hội nghị này của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phen loại từng nào đang được đưa ra quyết định nhằm quần chúng. # miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tấn công sụp tổ chức chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị phen loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị phen loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị phen loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị phen loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn kẻ thống trị của Mĩ - Diệm đang được ra mắt thứ nhất ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ vô câu sau : "Phong trào Đồng khởi đang được ghi lại bước trở nên tân tiến của cách mệnh Miền Nam fake kể từ thế ... lịch sự thế... ".

A. thụ động … tấn công.

B. phòng vệ thụ động … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. thụ động … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc hóa giải Miền Nam VN được xây dựng vô Khi nào? Tại đâu?

A. Ngày trăng tròn /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người thứ nhất lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc hóa giải miền Nam VN là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung này phản ánh chân thành và ý nghĩa lịch sử dân tộc của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền Thành Phố Sài Gòn, phanh đàng cho việc trở nên tân tiến liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi ghi lại sự thất bại của cơ chế thực dân loại mới nhất của Mĩ ở miền Nam VN.

C. Là thắng lợi tăng thêm ý nghĩa kế hoạch thứ nhất của cách mệnh miền Nam, những bước đầu tiên lật sụp tổ chức chính quyền tay sai.

D. Đánh vệt bước trở nên tân tiến của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng lịch sự tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu cả nước phen loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. Thành Phố Sài Gòn.

C. TP Hà Nội.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng cả nước phen loại III đang được xác định cách mệnh miền Bắc

A. với tầm quan trọng quyết thẳng so với sự trở nên tân tiến của cách mệnh toàn quốc.

B. với tầm quan trọng đưa ra quyết định so với công việc công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn.

C. với tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự trở nên tân tiến của cách mệnh toàn quốc.

D. tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự trở nên tân tiến của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng công cộng của cách mệnh nhị miền Bắc – Nam VN là gì ?

A. Kháng chiến kháng Mĩ, hóa giải trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến kháng Mĩ ở miền Bắc, xây đắp công ty nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở thành cơ hội social công ty nghĩa vô phạm vi toàn quốc, tiến hành hoà bình, thống nhất giang sơn.

D. Hoàn trở thành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân vô phạm vị toàn quốc, tiến hành hoà bình, thống nhất giang sơn.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức xây đắp công ty nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập ra làm sao vô Đại hội Đảng cả nước phen loại III?

A. Ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng nề thực hiện nền tảng của nền tài chính - ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nặng nề một cơ hội phải chăng.

D. Kết phù hợp trở nên tân tiến công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu cả nước phen loại III đang được bầu ai thực hiện Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Xì Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung này không phản ánh trở thành tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: 2m bằng bao nhiêu cm

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng nề năm 1965 tăng 3 phen đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh rung rinh tỉ trọng 93% vô tổng mức sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhõm, đái tay chân nghiệp đang được giải quyết và xử lý được 80% sản phẩm chi tiêu và sử dụng chính yếu mang đến quần chúng. #.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên trở nên tân tiến nên đã có được được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi công trình xây dựng thuỷ lợi rộng lớn được xây đắp vô giai đoạn miền Bắc tiến hành plan Nhà nước 5 năm phen loại nhất (1961 – 1965) là

A. công trình xây dựng thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. công trình xây dựng thuỷ lợi Bái Thượng.

C. công trình xây dựng thuỷ lợi Đô Lương.

D. công trình xây dựng thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu đua đua phát triển nông nghiệp được trừng trị động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm phen loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. đua đua nhị “tốt”.

D. đua đua thân phụ “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu đua đua phát triển nông nghiệp được trừng trị động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm phen loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu cả nước phen loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai vô yếu tố hoàn cảnh nào?

A. Miền Bắc đang được hoàn thiện công việc xây đắp và tôn tạo xã hội công ty nghĩa, quần chúng. # đang được phấn khởi tin cẩn tưởng hợp tác xây đắp cơ chế mới nhất.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã từng mang đến lực lượng cách mệnh tổn thất áp lực.

C. Cuộc kháng chiến kháng Mỹ của quần chúng. # tớ đang được bắt gặp trở ngại, chưa tồn tại sự cỗ vũ của những lực lượng chủ quyền bên trên trái đất.

D. Cách mạng nhị miền Nam đang được fake lịch sự thế tấn công, miền Bắc đang được hoàn thiện cách tân ruộng khu đất và phục sinh tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu cả nước phen loại III của Đảng (9-1960)có chân thành và ý nghĩa ra làm sao so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội đang được đưa ra tuyến đường trở nên tân tiến của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến bộ lên công ty nghĩa xã hội, phanh rời khỏi thời kỳ mới nhất mang đến lịch sử dân tộc dân tộc bản địa.

B. Đại hội đang được đem đến "nguồn ánh sáng” mới nhất mang đến dân tộc bản địa VN hoàn thiện cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân vô toàn quốc và quá nhiều lên công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội đang được phanh rời khỏi 1 thời kỳ mới nhất mang đến lịch sử dân tộc VN - thời kỳ toàn quốc tiến bộ lên tuyến đường xã hội công ty nghĩa.

D. Đại hội đang được tiếp mức độ, đi đường mang đến cách mệnh miền Nam, nhằm quần chúng. # miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì

A. tuyến đường này còn có tổng chiều lâu năm là 559 km.

B. đưa ra quyết định phanh tuyến đường này của Thủ tướng tá là đưa ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu tuyến đường được đặt điều vô thời hạn nhưng mà Đảng đưa ra quyết định phanh đàng (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng thứ nhất tổ chức phanh đàng với 559 team viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì như thế thương hiệu tuyến đường được đặt điều vô thời hạn nhưng mà Đảng đưa ra quyết định phanh đàng (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành quánh biệt" của Mĩ là

A. một mẫu mã mới nhất của công ty nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, bởi vì phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một mẫu mã cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức bởi vì quân team viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một mẫu mã cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân cũ, được tổ chức bởi vì Quân team bộ đội tấn công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một mẫu mã cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức bởi vì quân team tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, bởi vì phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là

A. điểm triệu tập quản ngại lí hoạt động và sinh hoạt tài chính của quần chúng. # miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng. #, tiến hành "tát nước bắt cá", tấn công đập phá hoàn toàn trào lưu đấu giành cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô xây đắp tài chính - xã hội bởi Mĩ thẳng quản ngại lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục tiêu cướp lại ruộng khu đất của quần chúng. # tớ, tạo nên ĐK cho những quyền lực địa công ty - tư sản hoá ở miền Nam trở nên tân tiến thực hiện điểm tựa xã hội mang đến tổ chức chính quyền Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là một trong những loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng. #, tiến hành "tát nước bắt cá", tấn công đập phá hoàn toàn trào lưu đấu giành cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp này không được Mĩ - Diệm vận dụng vô quy trình tiến hành kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" ?

A. Tiến hành trận chiến giành hủy hoại bởi vì thủy quân và ko quân rời khỏi miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tân tiến, phổ cập phương án "trực thăng vận", "thiết xa vời vận" mang đến quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc hành binh càn quét dọn quy tế bào rộng lớn vô những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược mang đến tổ chức chính quyền Diệm, xây đắp và trở nên tân tiến lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tớ fake công ty trương binh vận là một trong những vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành quánh biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tớ là trận chiến đấu ko cân nặng mức độ thân thích một đế quốc mạnh mẽ và một nước nhược đái.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tớ là một trong những cuộc kháng chiến ngăn chặn công ty nghĩa thực dân mới nhất, nên tích vô cùng binh vận nhằm thực hiện tan tung, sụp sụp ngụy quân, ngụy quyền - điểm tựa của kế hoạch "Chiến giành quánh biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu ớt, sử dụng binh vận là một trong những mũi giáp công nhằm tiến hành phương châm "lấy tranh bị địch nhằm tấn công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là cút kể từ trào lưu đấu giành chủ yếu trị tiến bộ lên trừng trị động quần chúng. # tổ chức trận chiến giành cách mệnh, binh vận cũng là một trong những mẫu mã đấu giành chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tớ fake công ty trương binh vận là một trong những vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành quánh biệt” của Mĩ vì như thế cách mệnh miền Nam là cút kể từ trào lưu đấu giành chủ yếu trị tiến bộ lên trừng trị động quần chúng. # tổ chức trận chiến giành cách mệnh, binh vận cũng là một trong những mẫu mã đấu giành chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung này phản ánh điểm lưu ý nổi trội của cuộc đấu giành kháng đập phá “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân hóa giải tăng thêm ý nghĩa đưa ra quyết định mang đến thắng lợi của cuộc đấu giành.

B. Là cuộc đấu giành "giành khu đất, giành dân" thân thích lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành kháng - đập phá ấp kế hoạch được tổ chức tuy nhiên song với hoạt động và sinh hoạt rào làng mạc kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành liên tiếp, dằng dai của quần chúng. # tớ nhằm mục tiêu vượt mặt kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung này phản ánh đích thị nghĩa lịch sử dân tộc của thành công Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ thứ nhất, thắng lợi thứ nhất của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh vệt bước cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ phương án "trực thăng vận", "thiết xa vời vận" của Mĩ.

C. Là thành công cần thiết, xác định quân dân miền Nam với đầy đủ kỹ năng vượt mặt quân team Thành Phố Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ bạn dạng kế hoạch “Chiến giành quánh biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sụp tổ chức chính quyền Diệm (1/ 11/1963) chứng minh điều gì?

A. Mâu thuẫn vô nội cỗ tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn, thân thích Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh vệt một thất bại cần thiết của Mĩ trong công việc thiết lập một tổ chức chính quyền tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn đang được lung lắc, rủi ro thâm thúy, ko thể ko lật sụp.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ đang được thất bại trong công việc thiết lập tổ chức chính quyền tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung này phản ánh đích thị tình hình Miền Nam ngay lập tức sau cuộc thay máu chính quyền lật sụp tổ chức chính quyền Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ đang được đúng lúc fake Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn lẹ ổn định toan tình hình.

B. Phong trào đấu giành kháng ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời ngừng.

C. Chính quyền Thành Phố Sài Gòn lâm vào một trong những cuộc rủi ro triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh vô Miền Nam chung tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn chỉ từ trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng một nửa số ấp dự con kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự con kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự con kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự con kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục chi của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở thành bình toan miền Nam trong tầm 18 mon.

B. Hoàn trở thành bình toan miền Nam trong tầm 16 mon.

C. Hoàn trở thành bình toan miền Nam trong tầm 24 mon.

D. Hoàn trở thành bình toan với trọng tâm miền Nam trong tầm hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung này phản ánh đích thị nghĩa những thắng lợi của tớ bên trên mặt mũi trận quân sự chiến lược vô tấp nập - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, ghi lại sự sụp sụp trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" ở miền Nam VN.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, chứng minh quân dân miền Nam hoàn toàn có thể vượt mặt kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới nhất của Mĩ.

C. Là thắng lợi ghi lại sự sụp sụp cơ bạn dạng của kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi ghi lại sự sụp sụp trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu đua đua ở miền Nam vô giai đoạn chiến tranh kháng kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" là

A. bắt lấy thắt sườn lưng địch nhưng mà tấn công.

B. dò thám Mĩ nhưng mà tấn công, dò thám ngụy nhưng mà khử.

C. đua đua Ấp Bắc, thịt giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được trừng trị động vô năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được trừng trị động vô năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung này tại đây không nên là trọng trách của miền Bắc VN sau 1954?

A. Viện trợ mang đến mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa.

C. Trực tiếp kháng cơ chế Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh hủy hoại của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành kháng cơ chế Mĩ – Diệm, này là trọng trách của cách mệnh miền Nam VN.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành vũ trang nhằm vượt mặt cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức công việc xây đắp công ty nghĩa xã hội.

D. Đấu giành ngăn sự tiếp viện của Mĩ mang đến tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam với tầm quan trọng ra làm sao trong công việc tấn công sụp kẻ thống trị của đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai, hóa giải miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ bạn dạng nhất.

C. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô TP Hà Nội được hóa giải vô thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành kháng Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

C. Chuyển lịch sự tổ chức cơ hội social công ty nghĩa.

D. Hoàn trở thành thống nhất giang sơn về mặt mũi giang sơn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện nay sự tạo nên, độc đáo và khác biệt của Đảng vô thời kháng Mĩ cứu giúp nước là:

A. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân ở miền Nam.

C. Tiến hành đôi khi cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty ở miền Nam và cơ hội social công ty nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những đàng lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc VN trọn vẹn được hóa giải vô thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung này phản ánh rất đầy đủ nhất trọng trách của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. Xây dựng công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ mang đến cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty ở miền Nam, kháng Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc xây đắp công ty nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân, tiến bộ cho tới thống nhất nước mái ấm.

D. Miền Bắc xây đắp công ty nghĩa xã hội, tiếp viện mang đến miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người chủ sở hữu dân, bảo đảm miền Bắc tiến hành thống nhất nước mái ấm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất vô công việc cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. đang được kết hợp dân cày vô cuộc đấu giành ngăn chặn quân thù mới nhất – đế quốc Mĩ.

B. hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa công ty phong con kiến.

C. fake dân cày lên vị thế thực hiện công ty ở vùng quê.

D. đang được tấn công sụp toàn cỗ giai cung cấp địa công ty phong con kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất vô công việc cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa công ty phong con kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc với 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai vô liên minh xã nông nghiệp. Đó là sản phẩm của:

A. cách tân ruộng khu đất.

B. phục sinh tài chính.

C. tôn tạo xã hội công ty nghĩa.

D. xây đắp liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. lý do cơ bạn dạng nhất kéo đến trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm đập phá Hiệp toan Giơ-ne-vơ, tiến hành quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi đàng của Nghị quyết Hội nghị phen loại 15 của Đảng về đàng lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện mang đến cách mệnh miền Nam bị tổn thất áp lực.

D. quần chúng. # miền Nam mong muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: tả cảnh quê hương em

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 với đáp án ôn đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành kháng Đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền giang sơn thẳng chiến tranh kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa phải chiến tranh vừa phải phát triển (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền giang sơn thẳng chiến tranh kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa phải chiến tranh vừa phải phát triển (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và trở nên tân tiến kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn miền nam bộ (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và trở nên tân tiến kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn miền nam bộ (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official