trắc nghiệm sinh 11 bài 16Với thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 sở hữu đáp án sách mới mẻ Kết nối trí thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều không hề thiếu những cường độ nhận thấy, thông hiểu, vận dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16.

Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 sở hữu đáp án (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm sinh 11 bài 16

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16: Thực hành: Cảm ứng ở thực vật

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16: Sinh trưởng và cải cách và phát triển ở thực vật

  Xem chi tiết

Lời giải sgk Sinh học tập 11 Bài 16:

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Sinh 11 Bài 16: Thực hành: Cảm ứng ở thực vật

  Xem lời nói giải

 • (Cánh diều) Giải Sinh 11 Bài 16: Sinh trưởng và cải cách và phát triển ở thực vật

  Xem lời nói giải
Lưu trữ: Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 (sách cũ)

Câu 1. Chức năng ko chính với răng của thú ăn cỏ là

A. răng cửa ngõ thân thiết và lắc cỏ

B. răng nanh nghiền nhừ cỏ

C. răng trước hàm và răng cấm có khá nhiều gờ cứng gom nghiền nhừ cỏ

D. răng nanh lưu giữ và lắc cỏ

Đáp án: B

Câu 2. Chức năng ko chính với răng của thú ăn thịt là

A. răng cửa ngõ gặm và lấy thực phẩm thoát ra khỏi xương

B. răng cửa ngõ lưu giữ thức ăn

C. răng nanh gặm và lưu giữ mồi

D. răng trước hàm và răng ăn thịt rộng lớn hạn chế thịt trở thành những miếng nhỏ

Đáp án: B

Câu 3. Xét những loại sau:

(1) Ngựa        (2) Thỏ        (3) Chuột         (4) Trâu

(5) Bò         (6) Cừu         (7) Dê

Quảng cáo

Trong những loại bên trên, những loại này sở hữu bao tử 4 Ngăn?

A. (4), (5), (6) và (7)

B.(1), (3), (4) và (5)

C. (1), (4), (5) và (6)

D. (2), (4), (5) và (7)

Đáp án: A

Câu 4. Đặc điểm hấp thụ ở thú ăn thịt là

A. một vừa hai phải nhai một vừa hai phải xé nhỏ thức ăn

B. sử dụng răng hạn chế, xé nhỏ thực phẩm và nuốt

C. nhai thực phẩm trước lúc nuốt

D. chỉ nuốt thức ăn

Đáp án: B

Câu 5. Sự hấp thụ thực phẩm ở dạng tổ ong ra mắt như vậy nào?

A. thực phẩm được ợ lên mồm nhằm nhai kĩ lại

B. tiết pepsin và HCl nhằm hấp thụ protein sở hữu ở vi loại vật và cỏ

C. hít vào khô bớt nước nhập thức ăn

D. thực phẩm được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở thành tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulôzơ

Đáp án: A

Câu 6. Những điểm sáng này tại đây ko chính với việc hấp thụ thực phẩm ở dạ lá sách?

(1) thực phẩm được ợ lên mồm nhằm nhai lại

(2) tiết pepsin và HCl nhằm hấp thụ protein sở hữu ở vi loại vật và cỏ

(3) hít vào khô bớt nước nhập thức ăn

(4) thực phẩm được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở thành tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulôzơ

Phương án vấn đáp chính là:

A. (1), (2) và (3)

B. (1), (2), và (4)

C. (2), (3) và (4)

D. (1), (3) và (4)

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 7. Các nếp vội vàng của niêm mạc ruột, bên trên cơ sở hữu những lông ruột và những lông cực kỳ nhỏ sở hữu tác dụng

A. thực hiện tăng nhu động ruột

B. thực hiện tăng mặt phẳng hấp thụ

C. tạo nên ĐK tiện nghi mang đến hấp thụ hóa học

D. tạo nên ĐK mang đến hấp thụ cơ học

Đáp án: B

Câu 8. Điểm không giống nhau về cỗ hàm và phỏng nhiều năm ruột ở thú ăn thịt đối với thú ăn thực vật là răng nanh và răng cấm trước

A. ko sắc và nhọn vị ; ruột nhiều năm hơn

B. sắc và nhọn rộng lớn ; ruột ngắn ngủi hơn

C. ko sắc và nhọn bằng; ruột ngắn ngủi hơn

D. sắc và nhọn hơn; ruột nhiều năm hơn

Đáp án: B

Câu 9. Sự hấp thụ ở bao tử múi khế ra mắt như vậy nào?

A. tiết rời khỏi pepsin và HCL nhằm hấp thụ protein sở hữu ở loại vật và cỏ

B. hít vào khô bớt nước nhập thức ăn

C. thực phẩm được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở thành tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulozơ

D. thực phẩm được ở lên mồm nhằm nhai lại

Đáp án: A

Câu 10. Trong những tuyên bố sau:

(1) Động vật ăn những loại thực phẩm không giống nhau sở hữu ống hấp thụ đổi khác thích ứng với thức ăn

(2) Thú ăn thịt sở hữu răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt cải cách và phát triển, ruột ngắn ngủi. Thức ăn được hấp thụ cơ học tập và hấp thụ hóa học

(3) Thú ăn thực vật sở hữu răng dùng để làm nhai và nghiền vạc triển

Quảng cáo

(4) Thú ăn thực vật sở hữu răng dùng để làm nhai, răng trước hàm và nghiền vạc triển

(5) Thú ăn thực vật sở hữu bao tử 1 ngăn hoặc 4 ngăn, manh tràng cực kỳ cải cách và phát triển, ruột dài

(6) Một số loại thú ăn thịt sở hữu domain authority dày đơn

Có từng nào tuyên bố đúng?

A. 2        B. 3        C. 4        D. 5

Đáp án: C

Giải thích: (1), (2), (4),(5).

Câu 11. Hình mặt mũi là thành phần hấp thụ nào? Của loại này (trâu/ngựa/dê/thỏ) ? Chọn chú mến chính mang đến hình

Bài luyện trắc nghiệm Sinh học tập 11 | Câu chất vấn trắc nghiệm Sinh học tập 11 sở hữu đáp án

A. bao tử của trâu. 1- thực cai quản ; 2- dạ lá sách ; 3- dạ cỏ ; 4- dạ tỏ ong ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

B. bao tử của trâu. 1- thực cai quản ; 2- dạ cỏ ; 3- dạ tổ ong ; 4- dạ lá sách ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

C. bao tử của ngựa. 1- thực cai quản ; 2- dạ cỏ ; 3- dạ tổ ong ; 4- dạ lá sách ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

Xem thêm: đồng phân của glucozơ là

D. bao tử của ngựa. 1- tá tràng ; 2- dạ cỏ ; 3- dạ tổ ong ; 4- dạ lá sách ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

Đáp án: B

Câu 12:  Dạ dày ở động vật hoang dã ăn thực vật này có duy nhất một ngăn?

A.  Ngựa, thỏ, loài chuột, rán, dê.

B. Ngựa, thỏ, loài chuột, trâu, trườn.

C. Ngựa, thỏ, loài chuột.

D. Trâu, trườn, rán, dê.

Câu 13: Động vật này tại đây sở hữu bao tử đơn?

A. 

B. Trâu

C. Ngựa

D. Cừu

Câu 14: Dạ dày ở những động vật hoang dã ăn thực vật này sở hữu 4 ngăn?

A. Ngựa, thỏ, loài chuột, trâu, trườn.     

B. Ngựa, thỏ, loài chuột.

C. Ngựa, thỏ, loài chuột, rán, dê.     

D. Trâu, trườn, rán, dê.

Câu 15: Dạ dày sở hữu 4 túi là của những động vật hoang dã này tại đây ?

A. Trâu, thỏ, dê.

B. Ngựa, hươu, trườn.

C. Trâu, trườn, nai.

D. Ngựa, trườn, dê.

Câu 16: Đặc điểm này tại đây chính với những loại động vật hoang dã nhai lại?

A. Có bao tử tuyến

B. Có bao tử 4 ngăn

C. Có bao tử đơn

D. Có bao tử cơ.

Câu 17: Loài động vật hoang dã này tại đây sở hữu bao tử 4 ngăn?

A. 

B. Thỏ

C. Ngựa

D. Sư tử

Câu 18: Động vật này tại đây sở hữu bao tử 4 ngăn?

A. Chuột.

B. Ngựa

C. 

D. Thỏ

Câu 19: Có từng nào tuyên bố này tại đây chính về hấp thụ ở động vật hoang dã ? 

(1) Tất cả những loại thú ăn thực vật đều phải có bao tử 4 ngăn. 

(2) Tại thú ăn thịt, thực phẩm được hấp thụ cơ học tập và chất hóa học nhập bao tử tựa như ở người 

(3) Ruột non ở thú ăn thịt ngắn lại ở thú ăn thực vật. 

(4) Tại động vật hoang dã sở hữu ống hấp thụ, thực phẩm được hấp thụ trọn vẹn nước ngoài bào. 

(5) Tất cả những loại thú ăn động vật hoang dã đều phải có manh tràng cải cách và phát triển. 

(6) Một trong mỗi điểm mạnh của hấp thụ thực phẩm nhập ống hấp thụ là dịch hấp thụ không biến thành hòa loãng.

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Câu 20: Các tuyên bố này tại đây chính về hấp thụ ở động vật hoang dã ? 

(1) Tất cả những loại thú ăn thực vật đều phải có bao tử 4 ngăn. 

(2) Tại thú ăn thịt, thực phẩm được hấp thụ cơ học tập và chất hóa học nhập bao tử tựa như ở người 

(3) Ruột non ở thú ăn thịt dài ra hơn nữa ở thú ăn thực vật. 

(4) Tại động vật hoang dã sở hữu ống hấp thụ, thực phẩm được hấp thụ trọn vẹn nước ngoài bào. 

(5) Tất cả những loại thú ăn động vật hoang dã đều phải có manh tràng ko cải cách và phát triển. 

(6) Một trong mỗi điểm mạnh của hấp thụ thực phẩm nhập ống hấp thụ là dịch hấp thụ không biến thành hòa loãng

A. 2,4,5,6

B. 2,3,4,5

C. 1,2,3,5

D. 1,4,5,6

Câu 21: Sự tiêu xài hoá thực phẩm ở bao tử cỏ ra mắt như vậy nào?

A. Hấp thụ khô bớt nước nhập thực phẩm.

B. Thức ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật đánh tan trở thành tế bào và tiết rời khỏi enzim tiêu xài hoá xellulôzơ.

C. Tiết pepsin và HCl nhằm tiêu xài hoá prôtêin sở hữu ở vi loại vật và cỏ.

D. Thức ăn được ợ lên mồm nhằm nhai lại.

Câu 22: Trâu hấp thụ được xenlulôzơ sở hữu nhập thực phẩm là nhờ enzim của

A. vi loại vật nằm trong sinh nhập dạ cỏ.

B. tuyến nước miếng.

C. tuyến tụy.

D. tuyến gan liền.

Câu 23: Quá trình hấp thụ xenlulozo của động vật hoang dã nhai lại đa phần ra mắt ở

A. dạ cỏ

B. dạ múi khế.

C. dạ lá sách.

D. dạ tổ ong.

Câu 24: Trong bao tử của động vật hoang dã nhai lại, vi loại vật nằm trong sinh tiết rời khỏi enzim tiêu xài hoá xenlulôzơ đa phần ở đâu?

A. Dạ lá sách.

B. Dạ tổ ong.

C. Dạ cỏ.

D. Dạ múi khế.

Câu 25: Dạ dày ngăn này của động vật hoang dã nhai lại sở hữu tác dụng hít vào khô bớt nước sau khoản thời gian thực phẩm được đem lên vùng mồm nhai lại

A. Dạ tổ ong

B. Dạ lá sách

C. Múi khế

D. Dạ cỏ

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập 11 sở hữu đáp án ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 18: Tuần trả máu
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 19: Tuần trả ngày tiết (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 20: Cân vị nội môi
 • Bài luyện trắc nghiệm Ôn luyện chương 1

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học