trong bảng phân quyền các quyền truy cập dữ liệu gồm có

Câu hỏi:

27/06/2023 8,857

Bạn đang xem: trong bảng phân quyền các quyền truy cập dữ liệu gồm có

B. Xem, bổ sung cập nhật, sửa, xóa và ko truy vấn dữ liệu

D. Xem, sửa, bổ sung cập nhật và xóa dữ liệu

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Xem, sửa, bổ sung cập nhật và xóa dữ liệu

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mượt nào là tại đây ko nên là hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu quan liêu hệ

A. Microsoft Access

B. Oracle

C. Microsoft SQL server

D. Microsoft Excel

Câu 2:

Câu nào là là chính. Sau khi tạo ra cấu tạo cho tới bảng thì:

A. Có thể ghi lại cấu tạo và nhập tài liệu sau

B. Không thể sửa lại cấu trúc

C. Tạo khuôn chất vấn ngay

D. Phải nhập tài liệu ngay

Câu 3:

Sau khi tạo ra links Một trong những bảng vô quy mô tài liệu mối liên hệ, hoàn toàn có thể tiến hành việc làm nào là bên dưới đây?

A. Tổng phù hợp tài liệu chỉ từ một bảng

Xem thêm: học phí đại học tài chính marketing

B. Tổng phù hợp tài liệu chỉ với 2 bảng

C. Tổng phù hợp tài liệu chỉ với 3 bảng

D. Tổng phù hợp tài liệu từ rất nhiều bảng

Câu 4:

Trong bảng tại đây, từng học viên chỉ mất mộ mã số (Mahs):

Khoá chủ yếu của bảng là:

A. Khoá chủ yếu = {Mahs}

B. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan}

C. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li}

D. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi}

Câu 5:

Hai bảng vô một CSDL mối liên hệ links cùng nhau thông qua:

A. Địa chỉ của những bảng

B. Thuộc tính khóa

C. Tên trường

D. Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết nên là khóa)

Câu 6:

Xét về mặt mày cấu tạo, tính chất ngôi trường (field) vô quy mô tài liệu mối liên hệ được hiểu là

A. Cột của bảng

B. Hàng của bảng

C. Tính hóa học của trường

D. Mô mô tả trường

Xem thêm: km, m, dm, cm, mm lớp 2