trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai

 • Câu hỏi:

  Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai?

  • A. Hình tạo nên vị nhị tứ diện đều ghép cùng nhau là 1 nhiều diện lồi.
  • B. Tứ diện là nhiều diện lồi.
  • C. Hình lập phương là nhiều diện lồi.
  • D. Hình vỏ hộp là nhiều diện lồi.

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai

  Đáp án đúng: A

  Tứ diện, lập phương, hình vỏ hộp là nhiều diện lồi.

  Hình tạo nên vị nhị tứ diện đều ghép cùng nhau rất có thể là nhiều diện lồi hoặc ko cần là nhiều diện lồi.

  Xem thêm: tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: đường cao tam giác vuông

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai?
 • Khối chén bát diện đều là khối nhiều diện đều loại nào?
 • Trong những xác minh sau, xác minh nào là sai?
 • Hình nào là sau đây không tồn tại tâm đối xứng?
 • Khối nhiều diện đều sở hữu 12 mặt mày thì sở hữu từng nào cạnh?
 • Khối trăng tròn mặt mày đều sở hữu từng nào cạnh?
 • Khối 12 mặt mày đều sở hữu từng nào đỉnh?
 • Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai?Tồn bên trên một hình nhiều diện đều sở hữu số cạnh là số lẻ
 • Khối lập phương là khối nhiều diện đều nằm trong loại nào?
 • Các mặt mày của khối trăng tròn mặt mày đều là những nhiều giác nào?