trong chế độ thiết kế của biểu mẫu ta có thể

Câu hỏi:

14/01/2022 69,320

B. Thiết kế tiếp mới mẻ mang lại biểu khuôn , sửa thay đổi design cũ 

Bạn đang xem: trong chế độ thiết kế của biểu mẫu ta có thể

C. Thiết kế tiếp mới mẻ mang lại biểu khuôn, coi hoặc sửa thay đổi design cũ 

Đáp án chủ yếu xác

D. Thiết kế tiếp mới mẻ mang lại biểu khuôn, coi hoặc sửa thay đổi design cũ, coi, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Trong cơ chế design của biểu khuôn, tao rất có thể design mới mẻ mang lại biểu khuôn, coi hoặc sửa thay đổi design cũ. Để thao tác vô cơ chế design của biểu khuôn, tao tiến hành Chọn biểu khuôn rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án hoặc nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án nếu đang được ở cơ chế biểu khuôn.

Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo ra biểu khuôn tao lựa chọn đối tượng người tiêu dùng nào là bên trên bảng lựa chọn đối tượng?

A. Queries 

B. Forms 

C. Tables

D. Reports

Câu 2:

Trong Access, tao rất có thể dùng biểu khuôn để:

A. Tính toán cho những ngôi trường tính toán 

B. Sửa cấu hình bảng 

C. Xem, nhập và sửa dữ liệu 

D. Lập báo cáo

Câu 3:

Để thao tác vô cơ chế design của biểu khuôn, tao thực hiện:

A. Chọn biểu khuôn rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

B. Chọn biểu khuôn rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án nếu đang được ở cơ chế biểu mẫu

C. Chọn biểu khuôn rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án và nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án nếu đang được ở cơ chế thiết kế

Xem thêm: cho sơ đồ chuyển hóa sau

D. Chọn biểu khuôn rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án nếu đang được ở cơ chế thiết kế

Câu 4:

Trong Access, ham muốn tạo ra biểu khuôn Theo phong cách người sử dụng thuật sĩ, tao chọn:

A. Create khuông for using Wizard 

B. Create khuông by using Wizard 

C. Create khuông with using Wizard 

D. Create khuông in using Wizard

Câu 5:

Trong Access, ham muốn tạo ra biểu khuôn Theo phong cách tự động design, tao chọn:

A. Create khuông in Design View 

B. Create khuông by using Wizard 

C. Create khuông with using Wizard 

D. Create khuông by Design View

Câu 6:

Cho những thao tác:

(1) Gõ thương hiệu mang lại biểu khuôn rồi nháy Finish

(2) Chọn đối tượng người tiêu dùng Form vô bảng lựa chọn đối tượng người tiêu dùng rồi nháy lưu ban vô Create khuông by using wizard

(3) Chọn loại mang lại biểu khuôn rồi nhấn Next

(4) Chọn cơ hội sắp xếp biểu khuôn rồi nhấn Next

(5) Trong vỏ hộp thoại Form Wizard, lựa chọn bảng (hoặc khuôn hỏi) kể từ dù Tables/Queries, tiếp sau là lựa chọn những ngôi trường đi vào biểu khuôn rồi nhấn Next

Trình tự động những thao tác nhằm rất có thể tiến hành tạo ra biểu khuôn bằng phương pháp người sử dụng thuật sĩ tiếp tục là:

A (2) → (5) → (3) → (4) → (1) 

B. A (2) → (5) → (4) → (3) → (1) 

C. (5) → (2) → (3) → (4) → (1) 

Xem thêm: thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông

D. A (2) → (3) → (4) → (5) → (1)