trong chế độ thiết kế một trường thay đổi khi

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Hãy lựa chọn phương án trúng. Trong cơ chế kiến thiết, một ngôi trường thay cho thay đổi khi:

  Bạn đang xem: trong chế độ thiết kế một trường thay đổi khi

  • A. Một trong mỗi đặc điểm của ngôi trường thay cho thay đổi.
  • B. Tên ngôi trường thay cho thay đổi.
  • C. Kiểu tài liệu của ngôi trường thay cho thay đổi.
  • D. Tất cả những phương án bên trên.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

Mã câu hỏi: 77839

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: 300 bài toán nâng cao lớp 4 có lời giải

CÂU HỎI KHÁC

 • Trường (field): thực chất là cột của bảng, thể hiện nay tính chất của đơn vị cần thiết cai quản lý
 • Record là tổng số sản phẩm của bảng
 • Trong Access, khi nhập tài liệu mang đến bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True
 • Khi lựa chọn loại tài liệu mang đến ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ)
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp một trong những nhì độ quý hiếm như: ngôi trường gioitinh”, trường  đoàn viên”, ...
 • Chọn loại tài liệu này mang đến truờng điểm Tóan”, Lý”,...
 • Trong Access khi tao nhập tài liệu mang đến ngôi trường Ghi chú” vô CSDL tuy nhiên nhiều hơn nữa 255 kí tự động thì tao cầ
 • Khi tạo nên bảng, ngôi trường DiaChi” sở hữu loại tài liệu là Text, vô mục Field size tao nhập vô số 300.
 • Giả sử ngôi trường DiaChi” sở hữu Field size là 50.
 • Khi vẫn hướng đẫn khóa chủ yếu mang đến bảng, Access sẽ không còn được cho phép nhập độ quý hiếm trùng hoặc nhằm trống rỗng độ quý hiếm vô ngôi trường khóa chính
 • Thành phần hạ tầng của Access
 • Trong Access, ham muốn thao tác làm việc với đối tượng người dùng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tao lựa chọn nhãn
 • Đâu là loại tài liệu văn phiên bản Access:
 • Trong Access, tài liệu loại tháng ngày được khai báo bằng
 • Để hé một bảng ở cơ chế thiết kế
 • Trong của buột CSDL đang được thao tác làm việc, sẽ tạo cấu tạo bảng vô cơ chế kiến thiết, thao tác tiến hành mệnh lệnh này sau đây
 • Cửa buột cấu tạo bảng được chia thành phần nào?
 • Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tao gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột
 • Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của trường
 • Các ngôi trường tuy nhiên độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập có một không hai từng sản phẩm của bảng
 • Để hướng đẫn khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau khoản thời gian lựa chọn trường
 • Trong Access, khi hướng đẫn khoá chủ yếu sai, ham muốn xóa khỏi khoá chủ yếu vẫn chỉ định
 • Trong khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, ham muốn xác lập khóa chính
 • Hãy lựa chọn phương án trúng. Trong cơ chế kiến thiết, một ngôi trường thay cho thay đổi khi
 • Để lưu cấu tạo bảng, tao thực hiện:
 • Để hé bảng ở cơ chế kiến thiết, lựa chọn thương hiệu bảng rồi thực hiện…
 • Hãy lựa chọn phương án trúng nhất. Thay thay đổi cấu tạo bảng là:
 • Trong Acess sẽ tạo CSDL mới mẻ, thao tác tiến hành mệnh lệnh này sau đấy là đúng:
 • Bảng đang được hiển thị ở cơ chế kiến thiết, ham muốn thêm 1 ngôi trường vô bên trên ngôi trường lúc này, thao tác tiến hành l
 • Trong khi tạo nên cấu tạo bảng, đặc điểm của ngôi trường được khai báo bên trên mục...

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA