trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào

hint-header

Cập nhật ngày: 10-08-2022

Bạn đang xem: trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Hồng Ánh


Trong cuộc khai quật nằm trong địa lượt loại nhị, thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa vô những ngành

B

nông nghiệp và khai quật mỏ.

C

nông nghiệp và thương nghiệp.

Chủ đề liên quan

Chương trình khai quật lượt loại nhị của thực dân Pháp ở nước ta đem những điểm gì mới mẻ ?

A

Tăng cường vốn liếng góp vốn đầu tư vô toàn bộ những ngành tài chính.

B

Tăng cường vốn liếng góp vốn đầu tư vô trồng cao su thiên nhiên và khai quật phàn nàn.

C

Cướp đoạt toàn cỗ ruộng khu đất của dân cày nhằm lập tháp canh điền trồng cao su thiên nhiên.

D

Mở đem công nghiệp chế đổi thay,hạn chế thuế thuế.

Trong cuộc khai quật nằm trong địa lượt loại nhị ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp căn nhà trương góp vốn đầu tư vô nghành nghề dịch vụ nông nghiệp nhằm mục tiêu (THI 2019)

A

tạo nên sự cải cách và phát triển đồng đều trong những vùng tài chính.

B

thực hiện mang lại tài chính nằm trong địa cải cách và phát triển phẳng phiu.

C

thỏa mãn nhu cầu yêu cầu của nền tài chính chủ yếu quốc.

D

xóa sổ công thức phát triển phong con kiến.

Một trong mỗi điểm mới mẻ của cuộc khai quật nằm trong địa lượt loại nhị (1919-1929) đối với cuộc khai quật nằm trong địa lượt loại nhất (1897-1914) của thực dân Pháp ở Đông Dương là (THI 2019)

A

nghành nghề dịch vụ khai quật mỏ được góp vốn đầu tư tối đa.

B

nguồn ngân sách góp vốn đầu tư hầu hết là của tư phiên bản quốc gia.

C

Pháp góp vốn đầu tư vốn liếng với quy tế bào rộng lớn, vận tốc thời gian nhanh.

D

ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ được góp vốn đầu tư tối đa.

Tại sao Pháp lại góp vốn đầu tư hầu hết vô tháp canh điền trồng cao su thiên nhiên và khai quật mỏ than?

A

Dễ khai quật, quality chất lượng.

B

Không tuyên chiến đối đầu với chủ yếu quốc.

C

Nhu cầu trái đất đang được đặc biệt cần thiết.

D

Vốn không nhiều, ROI cao và là vật liệu cần thả việc làm Phục hồi của Pháp.

Trong trào lưu dân tộc bản địa dân căn nhà 1919-1925, giai cung cấp nào là tổ chức triển khai cuộc hoạt động người nước ta chỉ mua sắm của những người Việt Nam? (THI 2019)

Năm 1925, tè tư sản nước ta tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt nào là sau đây? (THI 2019)

A

Đòi trả tự tại mang lại Phan Bội Châu.

B

Chống độc quyền cảng Sài Gòn

D

Thành lập Đảng lập hiến.

Trong quá trình 1919-1930, trào lưu dân tộc bản địa dân căn nhà ở nước ta đem những khuynh phía cách mệnh nào là ?

C

Dân căn nhà tư sản, vô sản.

D

Dân căn nhà tư sản, dân cày.

Trong trong thời gian 1919-1925, sự khiếu nại nào là theo đòi khuynh phía vô sản?

A

Vận động “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ nước ngoài hóa”.

B

đình công của người công nhân xưởng đóng góp tàu Ba Son.

C

Thành lập Hội Phục Việt, nước ta nghĩa đoàn, Đảng Thanh niên.

D

Phong trào đòi hỏi trả tự tại mang lại Phan Bội Châu, nhằm tang Phan Chu Trinh.

Sự khiếu nại nào là ghi lại giai cung cấp người công nhân nước ta những bước đầu tiên cút vô con phố đấu giành tự động giác ?

A

Thành lập Công hội (bí mật ) bên trên Sài Gòn-Chợ Lớn.

B

Xem thêm: phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

đình công của thợ thuyền nhuộm ở Chợ Lớn.

C

đình công của thợ thuyền máy Ba Son ngăn chặn tàu Pháp sang trọng đàn áp cách mệnh Trung Quốc.

D

đình công của người công nhân ở Tỉnh Nam Định, TP Hà Nội, TP. Hải Phòng.

Lực lượng cách mạng to tát lớn của dân tộc tao sau Chiến giành thế giới thứ nhất là

Thái chừng của thực dân pháp so với giai cung cấp tư sản nước ta là

A

dung chăm sóc, đổi thay giai cung cấp này trở nên tay sai.

B

mang lại giai cung cấp tư sản nước ta tận hưởng nhiều độc quyền.

D

chèn lấn, ngưng trệ việc marketing thực hiện nhiều.

Sau cuộc chiến tranh trái đất lượt loại nhất, ở nước ta ngoài thực dân Pháp, còn tồn tại giai cung cấp nào là trở nên đối tượng người tiêu dùng của cách mệnh nước ta ?

C

Giai cung cấp địa căn nhà phong con kiến.

D

Giai cung cấp tư sản dân tộc bản địa.

Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong trào lưu yêu thương nước dân căn nhà công khai minh bạch (1919 – 1925) là :

A

“Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Nhành lúa”...

B

“Tin tức”, “Thời mới”, “Tiếng dân” ...

C

“Chuông rè”, “Tin tức”, “Nhành lúa”, ...

D

“Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Người nhà quê” ...

Tờ báo nào là bên dưới đấy là của tè tư sản trí thức ở nước ta quá trình 1919-1925 ?

Đặc điểm bao quấn của lịch sử dân tộc dân tộc bản địa nước ta từ thời điểm năm 1919 cho tới đầu xuân năm mới 1930 là (THI 2018)

A

cải cách và phát triển tuần tự động kể từ khuynh phía tư sản đem sang trọng khuynh phía vô sản.

B

khuynh phía vô sản và khuynh phía tư sản nằm trong cải cách và phát triển vô trào lưu yêu thương nước.

C

sau thất bại của khuynh phía tư sản, khuynh phía vô sản cải cách và phát triển mạnh.

D

khuynh phía vô sản lắc ưu thế vô cùng nhờ tay nghề kể từ khuynh phía tư sản.

Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu –Trung Quốc tiếp xúc với tổ chức của người Việt Nam đầu tiên đó là tổ chức nào?

B

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

C

Tân Việt cách mạng đảng

Tổ chức phân tử nhân của Hội nước ta cách mệnh thanh niên được xây dựng vô mon 2/1925 là

C

nước ta Quang phục hội.

Để huấn luyện và giảng dạy và đào tạo cán cỗ Nguyễn Ái Quốc đang được tạo nên rời khỏi tổ chức triển khai nào là ?

B

Hội Liên hiệp nằm trong địa.

C

Hội nước ta Cách mạng Thanh niên.

D

Hội liên hợp những dân tộc bản địa bị áp bức Á Đông.

Từ năm 1925, những tổ chức triển khai cách mệnh nào là được tạo hình ở nước ta ?

A

Hội nước ta Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng đảng, nước ta Quốc dân đảng.

B

Cộng sản đoàn, Hội nước ta Cách mạng Thanh niên, Đông Dương Cộng sản đảng.

C

Hội nước ta Cách mạng Thanh niên, nước ta Quốc dân đảng, An Nam Cộng sản đảng.

D

Tân Việt Cách mạng đảng, nước ta Quốc dân đảng, Tâm tâm xã.

Từ năm 1925, ở nước ta tổ chức triển khai cách mệnh nào là đem khuynh phía cứu vớt nước theo đòi tư tưởng vô sản ?

A

Tân Việt Cách mạng đảng.

B

Hội nước ta Cách mạng Thanh niên.

C

Xem thêm: tuyến yên nằm ở đâu

nước ta Quốc dân đảng.

D

Đông Dương Cộng sản đảng.