trung du và miền núi nước ta có mật độ dân số thấp hơn vùng đồng bằng là do

Trang chủ

Câu 245964: Trung du và miền núi VN đem tỷ lệ số lượng dân sinh thấp rộng lớn vùng đồng vì thế đa phần là do

A. ĐK khiếu nại đương nhiên trở ngại hơn    

B. lịch sử dân tộc toan cư muộn rộng lớn.

C. chuyên môn làm việc còn giới hạn.        

D. sinh hoạt kinh tế tài chính đa phần là nông nghiệp.

Câu căn vặn : 245964

Xem thêm: thế nào là kể chuyện

  • Đáp án : A

    (0) bình luận (0) câu nói. giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

    Xem thêm: công thức tính khối lượng

Xem bình luận

>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo đảm bảo chất lượng, không thiếu thốn những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.

Câu căn vặn trước Câu tiếp theo