unit 2 skills 2 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 2 skills 2 lớp 9

Video chỉ dẫn giải

Listening

Task 1. Does your thành phố, or the one nearest to tát you, have any of these drawbacks?

(Thành phố của khách hàng hoặc 1 TP. Hồ Chí Minh này cơ sớm nhất hạn chế chế gì không?)

- urban sprawl (sự không ngừng mở rộng khu đô thị, khu đô thị hóa)

- noise (tiếng ồn)

- high cost of living (chi phí sinh hoạt cao)

- traffic jams (tắc đường)

- air pollution (ô nhiễm ko khí)

- bad weather (thời tiết xấu)

- crime (tội phạm)

- overcrowding (quá vận tải số lượng dân sinh, vượt lên trước sầm uất đúc)

Lời giải chi tiết:

Yes, my thành phố (Hanoi) has all of the drawbacks.

(Có, TP. Hồ Chí Minh Hà Thành của tôi sở hữu toàn bộ những giới hạn này.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Listen and write the missing word in each gap.

(Nghe và viết lách những kể từ không đủ.)

1. “Some ___________ have problems with pollution, crime or bad weather – here we have traffic jams”.

2. Before going to tát the___________, she has to tát take her children to tát school.

3. In the evening the ___________ is even worse.

4. Now so sánh many people have a siêu xe, and there aren't enough ___________ in the thành phố.

Lời giải chi tiết:

1. cities  

2. office    

3. traffic    

4. roads  

1. “Some cities have problems with pollution, crime or bad weather – here we have traffic jams”.

("Nhiều TP. Hồ Chí Minh gặp gỡ yếu tố về độc hại, tội phạm và không khí xấu xí - còn ở trên đây Cửa Hàng chúng tôi gặp gỡ cần ùn tắc uỷ thác thông".)

2. Before going to tát the office, she has to tát take her children to tát school.

(Trước lúc đến cơ sở, cô ấy cần trả con cái của cô ấy ấy cho tới ngôi trường.)

3. In the evening the traffic is even worse.

(Vào bữa tối giao thông vận tải đặc biệt tệ.)

4. Now so sánh many people have a siêu xe, and there aren't enough roads in the thành phố.

(Bây giờ sở hữu rất nhiều người dân có xe hơi, và ko đầy đủ lối nhập TP. Hồ Chí Minh.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Listen again and choose the correct answer. 

(Nghe lại và lựa chọn đáp án chính.)

1. What is the most serious problem in Bangkok?

A. Pollution

B. Bad weather

C. Traffic jams

2. How does Suzanne go to tát work?

A. By car

B. By Skytrain

C. By metro

3. How long does it take Suzanne to tát go to tát work every day?

A. Two hours

B. Five hours

C. Half an hour

4. In the evening the traffic is ___________.

A. better

B. worse

C. the same

5. Why is traffic so sánh bad in Bangkok?

A. People move around by boat.

B. There aren't enough roads.

C. There isn't a Skytrain or metro.

Phương pháp giải:

Audio script:

Suzanne lives in Bangkok with her husband and two children. Her office is seven km away but it takes her two hours to tát get there by siêu xe every day.

“Some cities have problems with pollution, crime, or bad weather - here we have traffic jams,” she says. Before going to tát the office, she has to tát take her children to tát school - so sánh she sets off at 5 a.m. The children sleep until they arrive at school. Then Suzanne begins her journey to tát the office

In the evening the traffic is even worse. Traffic moves in the thành phố centre at half a kilometre an hour. In rainy weather it doesn't move at all.

But why is it so sánh bad? In the past, more people moved around Bangkok by boat. Now so sánh many people have a siêu xe, and there aren't enough roads in the thành phố. The Skytrain and metro can help a bit, but they are limited in range and don't cover all parts of the thành phố. 

Tạm dịch:

Suzanne sinh sống ở Băng Cốc với ông xã và nhì người con của cô ấy ấy. Văn chống của cô ấy ấy ở cơ hội 7km tuy nhiên cô ấy cần thất lạc 2 giờ chuồn xe cộ xe hơi hằng ngày.

"Nhiều TP. Hồ Chí Minh gặp gỡ yếu tố về độc hại, tệ nàn, hoặc không khí tệ - ở trên đây Cửa Hàng chúng tôi gặp gỡ cần ùn tắc uỷ thác thông", cô ấy trình bày. Trước Khi cho tới văn chống, cô ấy cần trả những đứa trẻ con của cô ấy ấy cho tới ngôi trường - chính vì vậy cô ấy tách ngôi nhà kể từ 5 giờ sáng sủa. Những đứa trẻ con ngủ đến tới Khi bọn chúng cho tới ngôi trường. Sau cơ Suzanne chính thức lịch trịch của cô ấy ấy cho tới văn chống.

Vào bữa tối, uỷ thác thông  đặc biệt tệ. Di gửi giao thông vận tải nhập trung tâm TP. Hồ Chí Minh nửa km là 1 trong giờ. Trời mưa thì trọn vẹn ko dịch chuyển được.

Nhưng vì sao này lại tệ như vậy? Trước trên đây, nhiều đứa ở Băng Cốc dịch chuyển bởi vì thuyền. Bây giờ nhiều người dân có xe hơi, và ko đầy đủ lối đi nhập TP. Hồ Chí Minh. Tàu bên trên ko và tàu năng lượng điện ngầm hoàn toàn có thể gom được một ít, tuy nhiên bọn chúng sở hữu số lượng giới hạn nhập phạm vi và ko bao hàm toàn bộ những chống nhập TP. Hồ Chí Minh.

Lời giải chi tiết:

1. C    

2. A  

3. A    

4. B    

Xem thêm: những câu đoos hại não

5. B

1. What is the most serious problem in Bangkok? - C. Traffic jams

(Vấn đề gì đang được là lo ngại nhất ở Băng Cốc? - C. Tắc nghẽn uỷ thác thông)

2. How does Suzanne go to tát work? - A. By car

(Suzanne đi làm việc bởi vì phương tiện đi lại gì? - A. phẳng phiu xe hơi.)

3. How long does it take Suzanne to tát go to tát work every day? - A. Two hours

(Hàng ngày Suzanne tiếp cận khu vực làm mất đi bao lâu? - A. 2 giờ.)

4. In the evening the traffic is worse.

(Giao thông nhập bữa tối thì đặc biệt tệ.)

5. Why is traffic so sánh bad in Bangkok? - B. There aren't enough roads.

(Tại sao giao thông vận tải đặc biệt tệ ở Băng Cốc? - Không sở hữu đầy đủ lối.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing 

Task 4. Read the paragraph and complete the outline below 

(Đọc đoạn văn và hoàn thiện dàn ý sau.)

Living in a thành phố has a number of drawbacks. Firstly, there is the problem of traffic jams and traffic accidents. The increase in population and the increasing number of vehicles have caused many accidents to tát happen every day. Secondly, air pollution negatively affects people's health, and it also has a bad influence on the environment. More and more thành phố dwellers suffer from coughing or breathing problems. Thirdly, the thành phố is noisy, even at night. Noise pollution comes from the traffic and from construction sites. Buildings are always being knocked down and rebuilt. These factors contribute to tát making thành phố life more difficult for its residents.

Outline

Topic sentence: ______________

Problem 1: ______________

Problem 2: ______________

Problem 3: ______________

Conclusion: ______________

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Sống nhập TP. Hồ Chí Minh sở hữu một số trong những điểm yếu kém. Thứ nhất, sở hữu yếu tố ùn tắc giao thông vận tải và tai nạn thương tâm giao thông vận tải. Sự ngày càng tăng số lượng dân sinh và con số xe cộ càng ngày càng tăng làm nên đi ra nhiều tai nạn thương tâm xẩy ra từng ngày. Thứ nhì, độc hại bầu không khí tác động xấu đi cho tới mức độ khoẻ quả đât, và nó cũng có thể có tác động xấu xí cho tới môi trường xung quanh. Ngày càng có rất nhiều đứa ở TP. Hồ Chí Minh cần chịu đựng đựng những yếu tố về thở. Thứ tía, TP. Hồ Chí Minh tiếng ồn ào, thậm chí còn nhập đêm tối. Ô nhiễm giờ ồn tự giao thông vận tải và kể từ những công trình xây dựng xây cất. Tòa ngôi nhà luôn luôn bị phá huỷ diệt và xây cất lại. Những nguyên tố này thêm phần thực hiện mang đến cuộc sống của những người dân TP. Hồ Chí Minh trở thành trở ngại rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Outline: (Dàn ý:)

Topic sentence: Living in a thành phố has a number of drawbacks.

(Câu công ty đề: Sống ở TP. Hồ Chí Minh sở hữu một số trong những điểm yếu kém.)

Problem 1: traffic jams and traffic accidents

(Vấn đề 1: ùn tắc giao thông vận tải và tai nạn thương tâm uỷ thác thông)

"There is the problem of traffic jams and traffic accidents."

(Có yếu tố ùn tắc giao thông vận tải và tai nạn thương tâm giao thông vận tải.)

Problem 2: air pollution

(Vấn đề 2: độc hại ko khí)

"Air pollution negatively affects people’s health, and it also has a bad influence on the environment."

(Ô nhiễm bầu không khí tác động xấu đi cho tới mức độ khoẻ quả đât, và nó cũng có thể có tác động xấu xí cho tới môi trường xung quanh.)

Problem 3: noise/noise pollution

(Vấn đề 3: độc hại giờ ồn)

"The thành phố is noisy."

("Thành phố thiệt tiếng ồn ào.")

Conclusion: These factors contribute to tát making thành phố life more difficult for its residents.

(Kết luận: Những nguyên tố này thực hiện mang đến cuộc sống đời thường TP. Hồ Chí Minh trở thành trở ngại rộng lớn cho những người dân.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Choose one item from the list in 1. Make an outline, and then write a paragraph on one of the topics.

(Chọn 1 kể từ ở bài xích 1. Viết dàn ý và tiếp sau đó viết lách 1 đoạn văn về một trong các số những chủ thể.)

USEFUL LANGUAGE:

Firstly/ Secondly/ Next/ Lastly/ Finally/ The first… is…

populous/ polluted/ noisy

to affect/ to tát effect/ to tát cause/ to tát lead to

city dwellers/ residents

Writing tip

Remember to tát organise your ideas to tát make your paragraph clearer:

- Firstly

- Secondly  /Next

- Thirdly  /Lastly  /Finally

- In conclusion  /To conclude

Lời giải chi tiết:

OUTLINE

Problem: Air pollution

(Vấn đề: độc hại ko khí)

- Reason 1: air pollution comes from the factories in the city

(Nguyên nguyên vẹn nhân 1: độc hại bầu không khí tới từ những xí nghiệp sản xuất nhập trở nên phố)

- Reason 2: there are too many transportation means

(Nguyên nhân 2: sở hữu rất nhiều phương tiện đi lại uỷ thác thông)

There are a lot of disadvantages of living in a big thành phố, air pollution is among the most serious problems. Firstly, air pollution comes from the factories in the thành phố. Big cities attract a lot of both inside and outside investments, so sánh the number of factories is increasing quickly. This makes the air extremely polluted by smoke from factories. Secondly, that there are too many transportation means also makes this problem worse. Exhaust from cars, motorbike is one of the factors that make the air polluted. To conclude, air pollution, which contributes to tát making more and more people get many serious diseases, such as lung cancer, tuberculosis and so sánh on, is a big drawback of thành phố life. 

Tạm dịch:

Có không ít bất lợi Khi sinh sống nhập một TP. Hồ Chí Minh rộng lớn, và độc hại bầu không khí là 1 trong trong số yếu tố nguy hiểm nhất. Trước tiên, độc hại bầu không khí bắt mối cung cấp kể từ những xí nghiệp sản xuất nhập TP. Hồ Chí Minh. Các TP. Hồ Chí Minh rộng lớn thú vị thật nhiều mối cung cấp góp vốn đầu tư cả bên phía trong nội thành của thành phố lẫn lộn ngoài thành phố, vì vậy thực hiện con số những xí nghiệp sản xuất tăng thêm nhanh gọn. Như vậy thực hiện mang đến bầu không khí bị độc hại nguy hiểm bởi vì sương kể từ những xí nghiệp sản xuất. Hai là, việc sở hữu rất nhiều phương tiện đi lại giao thông vận tải cũng thực hiện mang đến yếu tố này trở thành nguy hiểm. Khí xả kể từ xe cộ ôtô, xe cộ máy là 1 trong trong mỗi yếu tố cần thiết thực hiện độc hại bầu không khí. Tóm lại, độc hại bầu không khí, nhưng mà đang được thêm phần phát sinh nhiều bị bệnh cần thiết mang đến quả đât, ví dụ như ung thư phổi, lao phổi và ..., là 1 trong giới hạn rộng lớn của cuộc sống đời thường khu đô thị.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Xem thêm: công thức khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

7. 

8. 

9.