vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Bình chọn:

4.2 bên trên 151 phiếu

Bạn đang xem: vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Lý thuyết bài xích vệ sinh hệ bài tiết nước tiểuI- Một Số tác nhân đa phần tổn hại mang đến hệ bài trừ thủy dịch Hoạt động thanh lọc tiết muốn tạo thủy dịch đầu rất có thể kém cỏi hiệu suất cao hay tạm ngừng trệ hoặc ách tác tự những vẹn toàn nhân sau Xem cụ thể Điền vô những dù trống rỗng vô bảng 40 vì chưng những nội dung tương thích. Điền vô những dù trống rỗng vô bảng 40 vì chưng những nội dung tương thích. Xem điều giải

Câu căn vặn 1 trang 130 SGK Sinh học tập 8

Trong những thói thân quen sinh sống khoa học tập, nhằm đảm bảo an toàn hệ bài trừ thủy dịch em vẫn sở hữu những thói thân quen này và chưa xuất hiện thói thân quen nào

Xem điều giải

Câu căn vặn 2 trang 130 SGK Sinh học tập 8Thử đưa ra plan tập thói quen sinh sống khoa học tập nếu như em ko có Xem điều giải