vectơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn

Câu hỏi:

20/09/2019 138,501

A. hướng ra phía xa cách địa điểm cân đối.

Bạn đang xem: vectơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn

B. nằm trong phía hoạt động.

Đáp án chủ yếu xác

C. thiên về địa điểm cân đối.

D. ngược phía hoạt động.

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đối với vật hoạt động thì vecto véc tơ vận tốc tức thời luôn luôn nằm trong chiều hoạt động.

Chọn đáp án B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật giao động điều hòa  với chu kì 0,5π s và biên phỏng 2 centimet. Vận tốc bên trên địa điểm cân nặng bằng  có phỏng lớn

A. 4 cm/s.

B. 8 cm/s.

C. 3 cm/s.

D. 0,5 cm/s.

Câu 2:

Tại một điểm, chu kì giao động điều hoà của một con cái rung lắc đơn là 2s. Sau Khi tăng chiều nhiều năm của con cái rung lắc tăng 21 centimet thì chu kì giao động điều hoà của chính nó là 2,2 s. Chiều nhiều năm thuở đầu của con cái rung lắc này là

A. 101 centimet.

B. 99 centimet.

C. 98 centimet.

D. 100 centimet.

Câu 3:

Biết vận tốc cực to và véc tơ vận tốc tức thời cực to của một vật giao động điều tiết là amax và vmax. Biên phỏng giao động của vật được xác lập bám theo công thức:

Xem thêm: để tính giờ địa phương cần căn cứ vào

Câu 4:

Một hóa học điểm giao động điều tiết bên trên trục Ox, bên trên những thời gian t1, t2 véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc của vật ứng có mức giá trị là  v1=103cm/s, a1=-1m/s2, v2=-10  cm/s và a2=-3  m/s2 . Li phỏng x2 ở thời gian t2 là:

A. 3 centimet.

B.3  centimet.

C. 1 centimet.

D13cm.

Câu 5:

Một hóa học điểm giao động điều tiết. Khi trải qua địa điểm cân đối, vận tốc của hóa học điểm là 40 cm/s, bên trên địa điểm biên vận tốc có tính rộng lớn 200 cm/s2. Biên phỏng giao động của hóa học điểm là

A. 0,1 m.

B. 5 centimet.

C. 8 centimet.

D. 0,8m.

Câu 6:

Một vật triển khai được 50 giao động nhập 4 giây. Chu kỳ 

A. 12,5 s.

B. 0,08 s.

C. 1,25 s.

D. 0,8 s.

Xem thêm: khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với phát triển kinh tế xã hội của vùng đồi núi nước ta là