ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật

Ví dụ này sau đó là một quần thể sinh vật?

Bạn đang xem: ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật

Ví dụ này sau đó là một quần thể sinh vật?

A. Tập phù hợp cỏ sinh sống vô rừng Cúc Phương.

B. Tập phù hợp mèo sinh sống ở 3 quần đảo xa cách nhau ở Nhật Bản.

C. Tập phù hợp cây thông sinh sống bên trên một trái ngược ụ ở Côn Sơn, Thành Phố Hải Dương.

D. Tập phù hợp cá sinh sống vô nằm trong một chiếc ao.

Đáp án C

Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ
Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập dượt 2 200.000đ 149.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ

Xem thêm: hợp chất hữu cơ la gì

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập dượt 1

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập dượt 2 200.000đ 149.000đ