vở bài tập toán lớp 5 bài 150


Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 VBT toán 5 bài bác 150 : Phép cùng theo với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 150

Tính : 

a)

b)  

\(\displaystyle{4 \over {11}} + {5 \over {11}}\)                               \(\displaystyle{2 \over 3} + {4 \over 5}\)

\(\displaystyle{5 \over 7} + {9 \over {14}}\)                                  \(\displaystyle2 + {5 \over 8}\)

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong nhị số bất ngờ tớ đặt điều tính sao cho những chữ số ở và một sản phẩm thì trực tiếp cột cùng nhau, tiếp sau đó nằm trong theo đòi trật tự kể từ nên lịch sự trái ngược.

- Muốn nằm trong nhị số thập phân tớ thực hiện như sau :

+ Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ làm thế nào để cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

+ Cộng như với mọi số bất ngờ.

+ Viết vết phẩy ở tổng trực tiếp cột với những vết phẩy của những số hạng.

- Muốn nằm trong nhị phân số không giống khuôn số tớ quy đồng khuôn số nhị phân số rồi nằm trong nhị phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Lời giải chi tiết:

a) 

b) \(\displaystyle{4 \over {11}} + {5 \over {11}} = {9 \over {11}}\)

    \(\displaystyle{2 \over 3} + {4 \over 5} = {{10} \over {15}} + {{ 12} \over {15}} = {{22} \over {15}}\)

    \(\displaystyle{5 \over 7} + {9 \over {14}} = {{10} \over {14}} + {9 \over {14}}= {{19} \over {14}}\)

    \(\displaystyle 2 + {5 \over 8} ={{2} \over 1} + {5 \over 8}= {{16} \over 8} + {5 \over 8}= {{21} \over 8}\)

Quảng cáo

Bài 2

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất : 

a) \((976 + 865) + 135 =\,...\)

     \(891 + (799 + 109) =\,...\) 

b)  \(\displaystyle\left( {{2 \over 5} + {7 \over 9}} \right) + {3 \over 5} =\,...\)

      \(\displaystyle{{19} \over {11}} + \left( {{8 \over {13}} + {3 \over {11}}} \right)=\,...\)

c) \(16,88 + 9,76 + 3,12 =\,...\) 

    \(72,84 + 17,16 + 82,84 =\,...\)

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc điểm kí thác hoán và phối hợp của quy tắc nằm trong nhằm group những số với tổng là số tròn xoe trăm, tròn xoe ngàn ... hoặc group những phân số, số thập phân với tổng là số bất ngờ. 

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle\left( {976 + 865} \right) + 135\)\( = 976 + \left( {865 + 135} \right)\) \(\displaystyle= 976 + 1000 = 1976\)

    \(\displaystyle891 + \left( {799 + 109} \right) \)\(= \left( {891 + 109} \right) + 799 \) \(\displaystyle= 1000 + 799 = 1799\)

b) \(\displaystyle\left( {{2 \over 5} + {7 \over 9}} \right) + {3 \over 5} = \left( {{2 \over 5} + {3 \over 5}} \right) + {7 \over 9} \)\(\displaystyle = \dfrac{5}{5} + {7 \over 9} = 1 + {7 \over 9} = 1{7 \over 9}\)

    \(\displaystyle{{19} \over {11}} + \left( {{8 \over {13}} + {3 \over {11}}} \right) \)\(\displaystyle= \left( {{{19} \over {11}} + {3 \over {11}}} \right) + {8 \over {13}}\)\(\displaystyle= {{22} \over {11}} +{8 \over {13}}\) \(\displaystyle= 2 + {8 \over {13}} = 2{8 \over {13}}\)

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3

c) \(16,88 + 9,76 + 3,12 \)\(= (16,88 + 3,12) + 9,76\) \(= trăng tròn + 9,76= 29,76\)

    \(72,84 + 17,16 + 82,84\)\(= 72,84 + (17,16 + 82,84)\) \(= 72,84 + 100 = 172,84\)

Bài 3

Không triển khai quy tắc tính, nêu Dự kiến thành phẩm lần \(x\) :

a)  \(\displaystyle x + 8,75 = 8,75\)

b) \(\displaystyle{3 \over 4} + x = {{12} \over {16}}\) 

Phương pháp giải:

- sít dụng tính chất: Số \(0\) cùng theo với số nào thì cũng vị chủ yếu số cơ.

- sít dụng đặc điểm cơ bạn dạng của phân số.

Lời giải chi tiết:

a)  \(\displaystyle x + 8,75 = 8,75;\;x = 0\) vì như thế \(0 + 8,75 = 8,75.\)

b) \(\displaystyle{3 \over 4} + x = {{12} \over {16}};\;x = 0\) vì như thế \( \displaystyle {{12} \over {16}} =\displaystyle {{12:4} \over {16:4}} = {3 \over 4}\) và \(\displaystyle{3 \over 4} + 0 = {3 \over 4}.\)

Bài 4

Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được \(\displaystyle{1 \over 4}\) thể tích của bể, vòi vĩnh loại nhị từng giờ chảy được \(\displaystyle{1 \over 5}\) thể tích của bể. Hỏi cả nhị vòi vĩnh nước nằm trong chảy vô bể vô một giờ thì được từng nào Phần Trăm thể tích của bể ?

Phương pháp giải:

- Tính số phần thể tích của bể tuy nhiên nhị vòi vĩnh chảy được trong một giờ, tức là triển khai tính  \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5} \)

- Đổi thành phẩm một vừa hai phải tìm kiếm được bên dưới dạng tỉ số Phần Trăm. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vòi 1: \(\displaystyle{1 \over 4}\) thể tích bể

Vòi 2: \(\displaystyle{1 \over 5}\) thể tích bể

Cả 2 vòi: ....% thể tích bể?

Bài giải

Mỗi giờ cả nhị vòi vĩnh nằm trong chảy được số Phần Trăm thể tích của bể là:

\(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5} =  \dfrac{9}{20}= 0,45 =  45\%\)  (thể tích bể)

                   Đáp số: \(45\%\) thể tích bể.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 151 : Phép trừ

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 VBT toán 5 bài bác 151 : Phép trừ với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 152 : Luyện luyện

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 5 bài bác 152 : Luyện luyện với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 153 : Phép nhân

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 5 bài bác 153 : Phép nhân với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 154 : Luyện luyện

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 5 bài bác 154 : Luyện luyện với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 155 : Phép phân tách

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 96, 97 VBT toán 5 bài bác 155 : Phép phân tách với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: từ láy la gì lớp 4

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.