vở bài tập toán lớp 5 bài 53


Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 tra, 67ng 66 VBT toán 5 bài xích 53 : Luyện tập luyện với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 53

Đặt tính rồi tính : 

\(70,64 – 26,8\)                    \(273,05 – 90,27\)                        \(81 – 8,89\)

Phương pháp giải:

- Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa trực tiếp cột nhau.

- Thực hiện tại quy tắc trừ như trừ những số ngẫu nhiên.

- Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Tìm \(x\) : 

a)  \(x\) + 2,47 = 9,25                                      b)  \(x\) – 6,54 = 7,91

c) 3,72 + \(x\) = 6,54                                      d) 9,6 – \(x\) = 3,2

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc : 

- Muốn lần số hạng chưa chắc chắn tớ lấy tổng trừ lên đường số hạng đang được biết.

- Muốn lần số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

- Muốn lần số trừ tớ lấy số bị trừ trừ lên đường hiệu.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

a) Viết tiếp vô địa điểm chấm cho tới tương thích :

Nhận xét : a – b – c  = a – (b + c)

Hay  :      a – (b + c) = a – ...... – ......

b) Tính vày nhị cơ hội : 

Phương pháp giải:

- Biểu thức đem vệt ngoặc thì tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức chỉ mất quy tắc trừ thì tính theo thứ tự kể từ trái ngược quý phái nên.

Lời giải chi tiết:

a) 

Nhận xét:    a – b – c  = a – (b + c)

Xem thêm: hóa trị của các nguyên tố

Hay  :         a – (b + c) = a – b – c.

b)

Bài 4

Cả tía gà, vịt, ngỗng khối lượng 10,5kg. lõi gà khối lượng 1,5kg, vịt nặng nề rộng lớn gà 0,9kg. Hỏi con cái ngỗng khối lượng từng nào ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

- Tìm khối lượng con cái vịt =  khối lượng gà + 0,9kg.

- Tìm khối lượng của gà và vịt = khối lượng gà + khối lượng con cái vịt.

- Tìm khối lượng con cái ngan = khối lượng cả tía con – khối lượng của gà và vịt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ba gà ,vịt, ngỗng: 10,5 kg

Con gà: 1,5 kg

Con vịt: nặng nề rộng lớn 0,9 kg

Con ngỗng: .... kg?

Bài giải

Con vịt nặng nề số ki-lô-gam là :

1,5 + 0,9 = 2,4 (kg) 

Gà và vịt khối lượng số ki-lô-gam là :

1,5 + 2,4 = 3,9 (kg)

Con ngỗng khối lượng số ki-lô-gam là :

10,5 – 3,9 = 6,6 (kg)

                          Đáp số: 6,6kg.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 54 : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài xích 54 : Luyện tập luyện cộng đồng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 55 : Nhân một trong những thập phân với một trong những ngẫu nhiên

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 69 VBT toán 5 bài xích 55 : Nhân một trong những thập phân với một trong những ngẫu nhiên với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 56 : Nhân một trong những thập phân với 10, 100, 1000, ...

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 70 VBT toán 5 bài xích 56 : Nhân một trong những thập phân với 10, 100, 1000, ... với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 57 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 70, 71 VBT toán 5 bài xích 57 : Luyện tập luyện với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 58 : Nhân một trong những thập phân với một trong những thập phân

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 72 VBT toán 5 bài xích 58 : Nhân một trong những thập phân với một trong những thập phân với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: cho dạng đúng của từ trong ngoặc

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.