vở bài tập toán lớp 5 bài 61


Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 75 VBT toán 5 bài xích 61 : Luyện luyện công cộng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 61

Video chỉ dẫn giải

Tính :

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo đòi những quy tắc đang được học tập về luật lệ nằm trong, luật lệ trừ, luật lệ nhân số thập phân. 

Lời giải chi tiết:

Ta đặt điều tính và tính như sau : 

Vậy tớ sở hữu thành quả như sau :

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính nhẩm : 

a) 8,37 × 10 = .....                                            39,4 × 0, 1 = .....

b) 138,05 × 100 = ....                                       420,1 × 0,01 = ....

c) 0,29 × 10 =..........                                        0,98 × 0,1 = .......

Phương pháp giải:

- Khi nhân một vài thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; ... tớ chỉ việc trả vết phẩy của số tê liệt theo thứ tự thanh lịch phía trái một, nhị, tía, ... chữ số.

- Khi nhân một vài thập phân với 10 ; 100 ; 1000 ; ... tớ chỉ việc trả vết phẩy của số tê liệt theo thứ tự thanh lịch phía bên phải một, nhị, tía ... chữ số. 

Lời giải chi tiết:

a) 8,37 × 10 = 83,7                                          39,4 × 0, 1 = 3,94

b) 138,05 × 100 = 13805                                 420,1 × 0,01 = 4,201

c) 0,29 × 10 = 2,9                                            0,98 × 0,1 = 0,098

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Mua 7m vải vóc cần trả 455 000 đồng. Hỏi mua sắm 4,2m vải vóc nằm trong loại cần trả thấp hơn từng nào chi phí ?

Phương pháp giải:

- Số chi phí lúc mua 1m vải vóc = số chi phí mua sắm 7m vải vóc : 7.

- Số chi phí lúc mua 4,2m vải vóc = số chi phí mua sắm 1m vải × 4,2.

- Số chi phí cần trả thấp hơn = Số chi phí lúc mua 7m vải vóc \(-\)  số chi phí mua sắm 4,2m vải vóc.

Lời giải chi tiết:

Số chi phí mua sắm 1 mét vải vóc là :

455 000 : 7 = 65 000 (đồng) 

Số chi phí mua sắm 4,2m vải vóc là :

65 000 × 4,2 = 273 000 (đồng)

Số chi phí cần trả thấp hơn là :

455 000 – 273 000 = 182 000 (đồng)

Xem thêm: khối đa diện được bao bởi

                     Đáp số: 182 000 đồng.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

a) Viết tiếp vô khu vực chấm cho tới phù hợp : 

Nhận xét : (a + b) × c = a × ..... + b × ..... hoặc a × c + b × c = (a + .....) × .....

b) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất : 

    12,1 × 5,5 + 12,1 × 4,5 = ..................

    0,81 × 8,4 + 2,6 × 0,81 = ..................

    16,5 × 47,8 + 47,8 × 3,5 = ................

Phương pháp giải:

a) Thay những độ quý hiếm của a, b, c vô biểu thức rồi tính độ quý hiếm biểu thức tê liệt.

Biểu thức sở hữu vết ngoặc thì tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Biểu thức sở hữu luật lệ nhân và luật lệ nằm trong thì tính luật lệ nhân trước, tính luật lệ nằm trong sau.

b) gí dụng công thức: \((a + b) \times c = a \times c + b \times c\).

Lời giải chi tiết:

a) 

Nhận xét: (a + b) × c = a × c + b × c  hoặc a × c + b × c = (a + b) × c.

b) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

• 12,1 × 5,5 + 12,1 × 4,5

   = 12,1 × (5,5 + 4,5)

   = 12,1 × 10 = 121

• 0,81 × 8,4 + 2,6 × 0,81

   = 0,81 × (8,4 + 2,6)

   = 0,81 × 11 = 8,91

• 16,5 × 47,8 + 47,8 × 3,5

   = 47,8 × (16,5 + 3,5)

   = 47,8 × 20 = 956

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 62 : Luyện luyện công cộng

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77, 78 VBT toán 5 bài xích 62 : Luyện luyện công cộng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 63 : Chia một vài thập phân cho tới một vài ngẫu nhiên

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3 trang 78, 79 VBT toán 5 bài xích 63 : Chia một vài thập phân cho tới một vài ngẫu nhiên với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 64 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 VBT toán 5 bài xích 64 : Luyện luyện với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 65 : Chia một vài thập phân cho tới 10, 100, 1000, ...

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 80, 81 VBT toán 5 bài xích 65 : Chia một vài thập phân cho tới 10, 100, 1000, ... với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 66 : Chia một vài ngẫu nhiên cho tới một vài ngẫu nhiên tuy nhiên thương tìm ra là một vài thập phân

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3 trang 82 VBT toán 5 bài xích 66 : Chia một vài ngẫu nhiên cho tới một vài ngẫu nhiên tuy nhiên thương tìm ra là một vài thập phân với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: các trường đại học ở thái nguyên

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.