vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 119


Giải bài xích luyện 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài xích 119 : Luyện luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 119

Cho hình vuông vắn ABCD đem cạnh 4cm. Trên những cạnh của hình vuông vắn lấy theo thứ tự những trung điểm M, N, P.., Q. Nối tứ điểm cơ và để được hình tứ giác MNPQ (xem hình vẽ). Tính tỉ số của diện tích S hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD.

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông vắn ABCD = cạnh × cạnh.

- Các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ là những tam giác vuông đem diện tích S cân nhau.

  Diện tích từng tam giác vị tích chừng nhiều năm nhị cạnh góc vuông phân tách mang lại 2.

- Diện tích tích hình tứ giác MNPQ vị diện tích hình vuông vắn ABCD trừ cút tổng diện tích S các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ.

- Tìm tỉ số của diện tích S hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD tao lấy diện tích hình tứ giác MNPQ phân tách mang lại diện tích S hình vuông vắn ABCD.

Lời giải chi tiết:

Vì M, N, P.., Q theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD và AD nên tao đem :

                  AM = MB = BN = NC = CP = PD = DQ = QA = 4 : 2 = 2cm

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

                  4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích tam giác AMQ là :

                 2 × 2 : 2 = 2 (cm2)

Ta thấy những tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ đem diện tích S cân nhau.

Diện tích tứ giác MNPQ là :

                  16 – (2 × 4) = 8 (cm2)

Tỉ số của diện tích S hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD là :

                 \(\displaystyle 8 : 16  = {1 \over 2}\)

                                         Đáp số :  \(\displaystyle{1 \over 2}\).

Quảng cáo

Bài 2

Cho hình mặt mày bao gồm hình chữ nhật ABCD đem AD = 2dm và 50% hình trụ tâm O nửa đường kính 2dm. Tính diện tích S phần tiếp tục tô đậm của hình chữ nhật ABCD.

Phương pháp giải:

- Tìm chiều nhiều năm hình chữ nhật = OD ⨯ 2.

- Diện tích hình chữ nhật ABCD = chiều dài ⨯ chiều rộng lớn.

- Diện tích nửa hình trụ tâm O = (bán kính ⨯ chào bán kính ⨯ 3, 14) : 2.

- Diện tích phần tô đậm = diện tích S hình chữ nhật ABCD – diện tích nửa hình trụ tâm O.

Lời giải chi tiết:

Ta đem nửa đường kính OD = 2 dm, chiều nhiều năm hình chữ nhật ABCD là

2 x 2 = 4 (dm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

2 ⨯ 4 = 8 (dm2)

Diện tích nửa hình trụ tâm O là :

(2 ⨯ 2 ⨯ 3,14) : 2 = 6,28 (dm2)

Xem thêm: muốn tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích phần tiếp tục tô đậm là : 

8 – 6,28 = 1,72 (dm2)

                    Đáp số : 1,72dm2.

Bài 3

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) đem AB = 20cm, AD = 30cm, DC = 40cm.

Nối A với C được nhị hình tam giác là ABC và ADC. Tính :

a) Diện tích từng hình tam giác cơ. 

b) Tỉ số Tỷ Lệ của diện tích S hình tam giác ABC và hình tam giác ADC.

Phương pháp giải:

- Diện tích hình thang ABCD = (đáy rộng lớn + lòng bé) ⨯ độ cao : 2 = (AB + DC) ⨯ AD : 2 .

- Diện tích tam giác ADC = AD ⨯ DC : 2.

- Diện tích tam giác ABC = diện tích S hình thang ABCD – diện tích S tam giác ADC.

- Để thám thính tỉ số Tỷ Lệ của diện tích S tam giác ABC và hình tam giác ADC tao thám thính thương của diện tích tam giác ABC và hình tam giác ADC, tiếp sau đó nhân thương tìm ra với 100 và thêm thắt kí hiệu % nhập ở bên phải.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình thang ABCD là :

 \(\displaystyle {{\left( {20 + 40} \right) \times 30} \over 2} = 900\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác ADC là :

 \(\displaystyle {{40 \times 30} \over 2} = 600\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác ABC là :

\(900 – 600 = 300 (cm^2)\)

b) Tỉ số Tỷ Lệ của diện tích S tam giác ABC và hình tam giác ADC là :

 \(300 : 600 = 0,5 = 50\% \) 

Đáp số : a) Diện tích tam giác ABC : \(300cm^2\) ;

                  Diện tích tam giác ADC : \(600cm^2 \)

                   b) \(50\% \).                                 

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 120 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3 trang 45 VBT toán 5 bài xích 120 : Luyện luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 121 : Tự đánh giá

  Giải bài xích luyện phần 1, phần 2 trang 46, 47, 48 VBT toán 5 bài xích 121 : Tự đánh giá với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3 trang 41, 42 VBT toán 5 bài xích 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 117 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 5 bài xích 117 : Luyện luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 116 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 5 bài xích 116 : Luyện luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: tính bằng cách thuận tiện lớp 4

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.