vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 164


Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 111, 112 VBT toán 5 bài xích 164 : Một số dạng việc tiếp tục học tập với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 164

Một xe hơi giờ loại nhất cút được 40km, giờ loại nhị cút được 45km, giờ loại thân phụ cút được quãng lối vị nửa quãng lối đi vô nhị giờ đầu. Hỏi khoảng từng giờ xe hơi cút được từng nào ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:  Trung bình nằm trong = tổng : số số hạng.

- Quãng lối đi vô giờ loại thân phụ = (quãng lối đi vô giờ loại nhất + quãng lối đi vô giờ loại hai) : 2.

- Tính quãng lối khoảng cút được trong những giờ = Tổng quãng lối đi được vô 3h : 3. 

Lời giải chi tiết:

Quãng lối xe hơi cút vô giờ loại thân phụ là :

(40 + 45) : 2 = 42,5 (km)

Trung bình từng giờ xe hơi cút được số ki-lô-mét là :

(40 + 45 + 42,5) : 3 = 42,5 (km)

                           Đáp số : 42,5km.

Quảng cáo

Bài 2

Một hình chữ nhật sở hữu chu vi 60cm. Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 8cm. Tính diện tích S hình chữ nhật cơ.

Phương pháp giải:

- Tính nửa chu vi = chu vi : 2.

- Tìm chiều lâu năm, chiều rộng lớn theo gót việc lần nhị số lúc biết tổng và hiệu:

       Số rộng lớn = (tổng + hiệu) : 2 ;

       Số bé xíu = (tổng – hiệu) : 2.

- Diện tích = chiều dài ⨯ chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

60 : 2 = 30 (cm)

Ta sở hữu sơ loại :

Chiều lâu năm hình chữ nhật là :

(30 + 8) : 2 = 19 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

19 – 8 = 11 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

19 ⨯ 11 = 209 (cm2)

                      Đáp số : 209cm2.

Bài 3

Một khối sắt kẽm kim loại rất có thể tích 4,5cm3 cân nặng nề 31,5g. Hỏi khối sắt kẽm kim loại nằm trong hóa học cơ rất có thể tích 5,4cm3 cân nặng nề từng nào gam ?

Xem thêm: bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Phương pháp giải:

- Tính trọng lượng của khối sắt kẽm kim loại rất có thể tích 1cm3 = trọng lượng của khối sắt kẽm kim loại thể tích 4,5cm3 : 4,5.

- Tính trọng lượng của khối sắt kẽm kim loại rất có thể tích 4,5cm3 = trọng lượng của khối sắt kẽm kim loại rất có thể tích 1cm× 5,4.

Lời giải chi tiết:

Khối sắt kẽm kim loại 1cm3 nặng số gam là :

31,5 : 4,5 = 7 (g)

Khối sắt kẽm kim loại 5,4cm3 nặng số gam là :

7 ⨯ 5,4 = 37,8 (g)

                      Đáp số : 37,8g.

Bài 4

Khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị :

Có 60l dầu hỏa được chứa chấp đều vô 4 thùng . Hỏi 3 thùng như thế chứa chấp từng nào lít dầu hỏa ?

A. 180\(l\)                                           B. 240\(l\)

C. 80\(l\)                                             D. 45\(l\)

Phương pháp giải:

- Tìm số lít dầu trong một thùng = số dầu vô 4 thùng : 4.

- Tìm số lít dầu vô 3 thùng = số lít dầu trong một thùng ⨯ 3.

Lời giải chi tiết:

1 thùng như thế chứa chấp số lít dầu là :

60 : 4 = 15 (\(l\))

3 thùng như thế chứa chấp số lít dầu là :

15 ⨯ 3 = 45 (\(l\))

Vậy khoanh vô đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 165 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 113, 114 VBT toán 5 bài xích 165 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 166 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 115 VBT toán 5 bài xích 166 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 167 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 116, 117 VBT toán 5 bài xích 167 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 168 : Ôn tập luyện về biểu loại

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 119, 120, 121 VBT toán 5 bài xích 168 : Ôn tập luyện về biểu loại với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 169 : Luyện tập luyện công cộng

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 122, 123 VBT toán 5 bài xích 169 : Luyện tập luyện công cộng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 5

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.