we stayed in that hotel despite the noise

They stayed in that khách sạn despite the noise.

A. Despite the khách sạn is noisy, they stay there.

Bạn đang xem: we stayed in that hotel despite the noise

B. In spite of the noisy khách sạn and they lượt thích it.

C. Although the noisy khách sạn, they stayed there.

D. Noisy as the khách sạn, they stayed there.

Đáp án D

D: câu đang được mang đến “họ đang được ở nhập hotel ê khoác dù/bất chấp giờ ồn’’; câu A sai vì thế “despite” ko đứng trước 1 mệnh đề; B sai hẳn về nghĩa; C – although ko đứng trước 1 danh từ/cụm danh từ; tớ đem “noisy as the khách sạn = although the khách sạn was noisy”

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ bạn dạng cho những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: sách hóa 10 chân trời sáng tạo

Sách thiết kế Python cơ bạn dạng, cho những người mới nhất chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách 25 đề ôn thi đua Đánh Giá năng lượng 2024, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh - moonbook 149.000đ 250.000đ
Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ
Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ anh theo đòi chủ thể ôn thi đua thpt 79.000đ 49.000đ

XEM THÊM SÁCH ID