amin nào sau đây là amin bậc 2

Câu hỏi:

24/08/2019 90,955

Bạn đang xem: amin nào sau đây là amin bậc 2

A. đimetylamin.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án A

Amin bậc 2 là đimetylamin: CH3NHCH3.

Đối với những đáp án còn lại:

B. phenylamin: C6H5NH2 → là amin bậc 1.

C. propan-1-amin: CH3CH2CH2NH2 → là amin bậc 1.

D. propan-2-amin: CH3CH(NH2)CH3 → là amin bậc 1.

Lưu ý:

Bậc của amin là số nguyên vẹn tử hiđro nhập phân tử amoniac bị thay cho thế tự gốc hiđrocacbon.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học tiếp sau đây, hóa học này với lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3NH2

B. C6H5NH2 (anilin)

C. C2H5NH2

D. NH3

Câu 2:

Trong những tên thường gọi tiếp sau đây, thương hiệu này phù phù hợp với hóa học CH3CH(CH3)NH2?

A. Isopropanamin.

B. Metyletylamin.

C. Isopropylamin.

D. Etylmetylamin.

Câu 3:

Chất này sau đó là amin bậc 2?

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

Xem thêm: tổng hợp các dạng toán nâng cao lớp 3 có đáp an

C. CH3NHC2H5.

D. (CH3)3N.

Câu 4:

Chất này sau đó là aminoaxit?

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH2COOH.

D. C6H5NH2.

Câu 5:

Cho những đánh giá sau:

(1) Tại ĐK thông thường, những amino axit là hóa học rắn kết tinh ma, dễ dàng tan nội địa.

(2) Các amino axit với nhiệt độ nhiệt độ chảy không hề nhỏ, khi giá chảy thì bị phân bỏ.

(3) Các amino axit đều nhập cuộc phản xạ trùng dừng.

(4) Các amino axit đều phải sở hữu tính lưỡng tính.  

(5) Tại dạng kết tinh ma, những amino axit tồn bên trên ở dạng ion lưỡng cực kỳ, nhập hỗn hợp dạng ion lưỡng cực kỳ gửi 1 phần nhỏ trở nên dạng phân tử.

(6) Các amin thơm sực đều độc. Số đánh giá đích thị là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 6:

Chất với phản xạ color biure là

A. Tinh bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

Xem thêm: sơ đồ tư duy bài người lái đò sông đà

D. Chất Khủng.