bài 113 em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 113 : Em ôn lại những gì tiếp tục học tập phần hoạt động và sinh hoạt thực hành thực tế trang 130, 131 sách VNEN toán lớp 5 với tiếng giải dễ dàng hiểu

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 113 em ôn lại những gì đã học

a) Đọc câu hỏi và rằng cho chính mình biết câu hỏi cho biết thêm gì, câu hỏi căn vặn gì ?

Trong hình sau đây, diện tích S của hình tứ giác ABED to hơn diện tích S của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện tích S của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích S của hình tam giác BEC và diện tích S hình tứ giác ABED là \(\dfrac{2}{3}\).

b) Thảo luận cơ hội giải câu hỏi.

c) Giải câu hỏi và viết lách vô vở.

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích tam giác BEC và diện tích S tứ giác ABED theo mô hình toán dò thám nhị số lúc biết hiệu và tỉ số. 

(vẽ sơ vật biểu thị diện tích S tam giác BEC bao gồm 2 phần và diện tích S tứ giác ABED bao gồm 3 phần như thế)

- Diện tích hình tứ giác ABCD \(=\) diện tích tam giác BEC \(+\) diện tích S tứ giác ABED.

Lời giải chi tiết:

a) Bài toán cho biết thêm :

- Diện tích tứ giác ABED to hơn diện tích S tam giác BEC là 13,6cm2.

- Tỉ số diện tích S của hình tam giác BEC và tứ giác ABED là \(\dfrac{2}{3}\).

Bài toán căn vặn : Tính diện tích S tứ giác ABCD.

c) Ta sở hữu sơ vật :

Theo sơ vật, hiệu số phần cân nhau là :

              3 – 2 = 1 (phần)

Diện tích hình tam giác BEC là :

             13,6 : 1 × 2 = 27,2 (cm2)

Diện tích tứ giác ABED là :

             13,6 + 27,2 = 40,8 (cm2)

Diện tích tứ giác ABCD là :

             27,2 + 40,8 = 68 (cm2)

                             Đáp số : 68cm2.

Quảng cáo

Câu 2

Lớp 5A sở hữu 28 học viên. Số học viên phái nam bằng \(\dfrac{3}{4}\) số học viên nữ giới. Hỏi số học viên nữ giới rộng lớn số học viên phái nam từng nào em ?

Phương pháp giải:

- Tìm số học viên và số học viên nữ giới theo mô hình toán dò thám nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số bại.

- Số học viên nữ giới rộng lớn số học viên phái nam = Số học viên nữ giới - Số học viên phái nam.

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ vật :

Theo sơ vật, tổng số phần cân nhau là : 

            3 + 4 = 7 (phần)

Lớp 5A sở hữu số học viên phái nam là : 

            28 : 7 × 3 = 12 (học sinh)

Lớp 5A sở hữu số học viên nữ giới là :

            28 – 12 = 16 (học sinh)

Số học viên nữ giới rộng lớn số học viên phái nam là :

            16 – 12 = 4 (học sinh)

                        Đáp số: 4 học viên.

Câu 3

Một xe hơi cứ lên đường được 100km thì dung nạp 12 lít xăng. Ô tô này đã lên đường được quãng đàng 330km thì dung nạp không còn từng nào lít xăng ?

Phương pháp giải:

Giải câu hỏi theo mô hình toán rút về đơn vị:

- Tìm số lít xăng dung nạp Khi lên đường 1km = số lít xăng dung nạp Khi lên đường 100km : 100.

- Số lít xăng dung nạp Khi lên đường 330km = số lít xăng dung nạp Khi lên đường 1km × 330.

Lời giải chi tiết:

Ô tô lên đường 1km thì dung nạp không còn số lít xăng là :

            12 : 100 = 0,12 (lít xăng)

Ô tô bại lên đường được quãng đàng 330km thì dung nạp không còn số lít xăng là :

            0,12 × 330 = 39,6 (lít xăng)

                         Đáp số: 39,6 lít xăng.

Câu 4

Một ngôi trường sở hữu 1138 học viên, vô bại số học viên nữ giới thấp hơn số học viên phái nam là 92 học viên. Tính số học viên phái nam, số học viên nữ giới của ngôi trường bại.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức dò thám nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó:

                Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;

                Số nhỏ nhắn = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

Số học viên phái nam của ngôi trường là :

            (1138 + 92) : 2 = 615 (học sinh)

Số học viên nữ giới của ngôi trường là:

            1138 – 615 = 523 ( học tập sinh)

Xem thêm: để tính giờ địa phương cần căn cứ vào

                   Đáp số : Nam : 615 học viên ;

                                  Nữ 523 học viên.

Câu 5

10 người thực hiện đoạn một việc làm nên rơi rụng 9 ngày. Nay ham muốn thực hiện đoạn việc làm bại trong tầm 5 ngày thì nên cần từng nào người? (năng suất thao tác làm việc của từng người là như nhau)

Phương pháp giải:

Đây là dạng toán về mối liên hệ tỉ lệ thành phần. Ta rất có thể giải vị 2 cơ hội :

Cách 1 : Phương pháp rút về đơn vị chức năng.

Cách 2 : Phương pháp dò thám tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

9 ngày :  10 người

5 ngày : … người ?

Cách 1:

Muốn thực hiện đoạn việc làm bại trong một ngày thì nên cần số người là :

            10 × 9 = 90 (người)

Muốn thực hiện đoạn việc làm bại trong tầm 5 ngày thì nên cần số người là :

            90 : 5 = 18 (người)

                        Đáp số: 18 người.

Cách 2:

9 ngày vội vàng 5 ngày số chuyến là:

            9 : 5 = 1,8 (lần)

Muốn thực hiện đoạn việc làm bại trong tầm 5 ngày thì nên cần số người là :

            10 × 1,8 = 18 (người)

                        Đáp số: 18 người.

Câu 6

Có phụ thân group trồng rừng, group 1 trồng được 1356 cây, group 2 trồng được thấp hơn group một là 246 cây, group 3 trồng được bằng \(\dfrac{1}{3}\) tổng số lượng km của group 1 và group 2. Hỏi tầm từng group trồng được từng nào cây?

Phương pháp giải:

- Tìm số lượng km group 2 trồng tao lấy số lượng km group trồng được trừ lên đường 246 cây.

- Tìm số lượng km group 2 trồng tao lấy tổng số lượng km của group 1 và group 2 trồng được phân tách mang đến 3.

- Tìm số lượng km tầm từng group trồng được tao lấy tổng số lượng km phụ thân group trồng được phân tách mang đến 3.

Lời giải chi tiết:

Số cây group 2 trồng được là :

            1356 – 246 = 1110 (cây)

Số cây group 3 trồng được là :

            (1356 + 1110) : 3 = 822 (cây)

Trung bình từng group trồng được số lượng km là :

     (1356 + 1110 + 822) : 3 = 1096 (cây)

                                Đáp số: 1096 cây.

 Loigiaihay.com

Câu 1

Một xã lúc bấy giờ sở hữu 5000 dân. Tỉ lệ tăng số lượng dân sinh thường niên là cứ 1000 người thì gia tăng 18 người. Hỏi sau 1 năm số dân của xã bại sở hữu toàn bộ từng nào người?

Phương pháp giải:

Giải câu hỏi theo gót cách thức dò thám tỉ số.

Lời giải chi tiết:

5000 dân vội vàng 1000 số lượng dân sinh chuyến là

    5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã bại tăng sau một năm là

    18 x 5 = 90 (người)

Sau 1 năm số dân của xã bại sở hữu toàn bộ số người là

     5000 + 90 = 5090 (người)

                     Đáp số: 5090 người

Câu 2

Em tự động bịa một câu hỏi nằm trong dạng toán về mối liên hệ tỉ lệ thành phần rồi giải câu hỏi bại.

Phương pháp giải:

Em nêu câu hỏi về mối liên hệ tỉ lệ thành phần ròi giải câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Bài toán: Em và chị nằm trong lên đường mua sắm vở. Em mua sắm 10 quyển nên trả 50 000 đồng, chị gái nên trả 80000 đồng. Hỏi chị mua sắm từng nào quyển vở?

Bài giải

Một quyển vở có mức giá là 

50000 : 10 = 5000 (đồng)

Chị gái mua sắm số quyển vở là

80000 : 5 = 16 (quyển)

Đáp số: 16 quyển vở


Bình luận

Chia sẻ

  • B. Hoạt động phần mềm - Bài 113 : Em ôn lại những gì tiếp tục học tập

    Giải Bài 113 : Em ôn lại những gì tiếp tục học tập phần hoạt động và sinh hoạt phần mềm trang 131 sách VNEN toán lớp 5 với tiếng giải dễ dàng hiểu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 5

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.