bài 69 diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 69 diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật với :

a) Chiều lâu năm 25dm, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 18dm.

b) Chiều lâu năm \(\dfrac{4}{5}\)m, chiều rộng \(\dfrac{1}{3}\)m và chiều cao \(\dfrac{1}{4}\)m.

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc :

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhị lòng.

Lời giải chi tiết:

a) Đổi : 1,5m = 15dm.

Chu vi mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

      (25 + 15) × 2 = 80 (dm)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật này là :

       80 × 18 = 1440 (dm2)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

       25 × 15 = 375 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là :

      1440 + 375 × 2 = 2190 (dm2)

b) Chu vi mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

       \(\left( {\dfrac{4}{5} + \dfrac{1}{3}} \right) \times 2 = \dfrac{{34}}{{15}}\) (m)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật này là :

        \(\dfrac{{34}}{{15}} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{{17}}{{30}}\) (m2)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

        \(\dfrac{4}{5} \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{{15}}\) (m2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là :

        \(\dfrac{{17}}{{30}} + \dfrac{4}{{15}} \times 2 = \dfrac{{11}}{{10}}\) (m2)

Quảng cáo

Câu 2

Một khuôn mẫu thùng ko nắp hình dạng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng lớn 0,6m và độ cao 8dm. Người tớ đạp mặt phí ngoài của thùng. Hỏi diện tích S quét dọn đạp là từng nào mét vuông?

Phương pháp giải:

- Thùng ko có nắp đậy nên diện tích S quét dọn đạp vì thế tổng của diện tích S xung xung quanh của thùng và diện tích S một lòng của thùng.

- sát dụng những quy tắc :

+ Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

+ Muốn tính diện tích S lòng tớ lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 8dm = 0,8m

Chu vi mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

           (1,5 + 0,6) × 2 = 4,2 (m)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cơ là:

Xem thêm: nhà nước xuất hiện khi nào

            4,2 × 0,8 = 3,36 (m2)

Diện tích mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

           1,5 × 0,6 = 0,9 (m2)

Vậy, diện tích S quét dọn đạp là:

            3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)

                        Đáp số : 4,26m2.

Câu 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích xung xung quanh của nhị hình vỏ hộp chữ nhật A và B cân nhau.   \(\square\)

b) Diện tích toàn phần của nhị hình vỏ hộp chữ nhật A và B cân nhau.       \(\square\)

Phương pháp giải:

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của từng hình rồi đối chiếu thành quả cùng nhau.

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhị lòng.

Lời giải chi tiết:

• Hình A : 

Chu vi mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

           (2,5 + 1,5) × 2 = 8 (dm)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là :

           8 × 1,2 = 9,6 (dm2)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

           2,5 × 1,5 = 3,75 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là :

           9,6 + 3,75 × 2 = 17,1(dm2)

•  Hình B :

Chu vi mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

           (1,5 + 1,2) × 2 = 5,4 (dm)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là :

           5,4 × 2,5 = 13,5 (dm2)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

           1,5 × 1,2 = 1,8 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là :

            13,5 + 1,8 × 2 = 17,1(dm2)

Ta có:

+) 9,6dm2 < 13,5dm, suy đi ra diện tích S xung xung quanh của nhị hình vỏ hộp chữ nhật ko cân nhau.

+) 17,1dm= 17,1dm, suy đi ra diện tích S toàn phần của nhị hình vỏ hộp chữ nhật cân nhau.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 137

Vậy tớ với thành quả như sau: 

a) S                                        b) Đ. 

 Loigiaihay.com