bài tập quy tắc đếm

Tài liệu bao gồm 40 trang, bao hàm kiến thức và kỹ năng trọng tâm, khối hệ thống ví dụ minh họa và bài xích tập dượt trắc nghiệm tự động luyện chủ thể những dạng Việc kiểm đếm, với đáp án và tiếng giải chi tiết; chung học viên lớp 11 xem thêm lúc học công tác Đại số và Giải tích 11 chương 2.

DẠNG 1: BÀI TOÁN ĐẾM SỐ CÓ YẾU TỐ CHIA HẾT.
Một số tín hiệu phân tách không còn cần thiết lưu ý:
+ Số n phân tách không còn cho tới 2 Khi chữ số tận nằm trong của chính nó là 0, 2, 4, 6, 8. Ví dụ: 24; 508 ….
+ Số n phân tách không còn cho tới 3 Khi tổng những chữ số của chính nó phân tách không còn cho tới 3. Ví dụ: 126; 540 ….
+ Số n phân tách không còn cho tới 4 Khi 2 chữ số tận nằm trong của chính nó nên phân tách không còn cho tới 4. Ví dụ: 116; 544 ….
+ Số n phân tách không còn cho tới 5 Khi chữ số tận nằm trong của chính nó là 0 hoặc 5. Ví dụ: 80, 205 ….
+ Số n phân tách không còn cho tới 6 Khi nó bên cạnh đó phân tách không còn cho tới 2 và 3.
+ Số n phân tách không còn cho tới 8 Khi 3 chữ số sau cuối của chính nó nên phân tách không còn cho tới 8.
+ Số n phân tách không còn cho tới 9 Khi tổng những chữ số của chính nó phân tách không còn cho tới 9.
+ Số n phân tách không còn cho tới 10 Khi chữ số tận nằm trong của chính nó là 0.
+ Số n phân tách không còn cho tới 12 Khi nó bên cạnh đó phân tách không còn cho tới 3 và 4.
+ Số n phân tách không còn cho tới 15 Khi nó bên cạnh đó phân tách không còn cho tới 3 và 5.
+ Số n phân tách không còn cho tới trăng tròn Khi nhì chữ số tận nằm trong của chính nó là 00; 20; 40; 60 và 80
+ Số n phân tách không còn cho tới 25 Khi nhì chữ số tận nằm trong của chính nó là 25; 50; 75; và 00.
DẠNG 2: BÀI TOÁN ĐẾM SỐ CÓ RÀNG BUỘC LỚN BÉ, SỐ LẦN XUẤT HIỆN CHỮ SỐ.
DẠNG 3: BÀI TOÁN CHỌN NGƯỜI VÀ ĐỒ VẬT.
DẠNG 4: BÀI TOÁN ĐẾM CÓ YẾU TỐ HÌNH HỌC.
Một số thành quả cần thiết cần thiết lưu ý:
1. Với n điểm cho tới trước nhập cơ không tồn tại 3 điểm nào là trực tiếp sản phẩm thì số đường thẳng liền mạch được đưa đến là 2Cn, số véc tơ với điểm đầu và điểm cuối lấy kể từ n đỉnh là 2An.
2. Cho nhiều giác lồi n cạnh, số đàng chéo cánh của nhiều giác là 2 C n n.
3. Cho nhiều giác lồi n cạnh, xét những tam giác với 3 đỉnh là 3 đỉnh của nhiều giác, Khi đó: Số tam giác với trúng 1 cạnh cộng đồng với rất nhiều giác là n n 4; Số tam giác với trúng 2 cạnh cộng đồng với rất nhiều giác là n; Số tam giác không tồn tại cạnh cộng đồng với rất nhiều giác là 3 4 C n n n n.
4. Cho nhiều giác đều phải có 2n cạnh, số những tam giác vuông với 3 đỉnh là những đỉnh của nhiều giác n n 2 2.
5. Cho nhiều giác đều phải có n cạnh, số tam giác nhọn được tạo ra trở thành kể từ 3 nhập n đỉnh của nhiều giác là 3 Cn (số tam giác tù + số tam giác vuông).
6. Cho nhiều giác đều phải có n cạnh, số tam giác tù với 3 đỉnh là những đỉnh của nhiều giác được xem vị công thức: Nếu n chẵn 2 2 2 n n C; Nếu n lẻ 2 1 2 n n C.
7. Cho nhiều giác lồi n cạnh, xét những tứ giác với 4 đỉnh là những đỉnh của nhiều giác, Khi đó: Số tứ giác với trúng 1 cạnh cộng đồng với rất nhiều giác là 2 4 5 n n C n A; Số tứ giác với trúng 2 cạnh cộng đồng với rất nhiều giác là 5 5 2 n n n n B; Số tứ giác với trúng 3 cạnh cộng đồng với rất nhiều giác là n C; Số tứ giác không tồn tại cạnh cộng đồng với rất nhiều giác là 4 C A B C n.
8. Cho nhiều giác đều phải có 2n đỉnh. Số tứ giác với 4 đỉnh là 4 đỉnh của nhiều giác và tạo ra trở thành HÌNH CHỮ NHẬT là 2 Cn.
9. Cho nhiều giác đều phải có 4n đỉnh. Số tứ giác với 4 đỉnh là 4 đỉnh của nhiều giác và tạo ra trở thành HÌNH VUÔNG là n.

Bạn đang xem: bài tập quy tắc đếm

Xem thêm: sin^2x đạo hàm

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả hoàn toàn có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]