bài tập về thì hiện tại đơn lớp 6

Thì lúc này đơn và những dạng bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 là 1 trong những trong mỗi kiến thức và kỹ năng thông thường xuyên xuất hiện nay vô đề bài bác đánh giá và bài bác ganh đua của ngôi trường, lớp. Dù là thì giản dị và đơn giản nhất vô cỗ kiến thức và kỹ năng ngữ pháp tuy nhiên việc cầm có thể về thì lúc này đơn sẽ xây dựng dựng cho những em một nền tảng vững chãi nhằm học tập thêm thắt những thì không giống nâng cao hơn nữa. Vì thế, hãy nằm trong VUS tổ hợp những lý thuyết và tập luyện kĩ năng giải bài luyện thì lúc này đơn có đáp án cụ thể sau đây nhé.

Khái niệm về thì lúc này đơn

Thì lúc này đơn (Simple Present hoặc Present Simple) là thì cơ bạn dạng nhất và là thì trước tiên vô group 12 thì. Thì lúc này đơn dùng để làm trình diễn mô tả một thực sự minh bạch, một chân lý,  một hành vi ra mắt lặp chuồn tái diễn thật nhiều thứ tự, hành vi tóm lại này tê liệt hoặc một hành vi xẩy ra ở thời hạn lúc này.

Bạn đang xem: bài tập về thì hiện tại đơn lớp 6

Cấu trúc của thì lúc này đơn

Để thực hiện được những dạng bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 những em cần thiết cầm được cấu hình tương đương công thức của thì. Thì lúc này đơn với 2 dạng công thức bên dưới đây:

Công thức với động kể từ to tướng be

Khẳng định

Phủ định Nghi vấn Câu chất vấn với WH

S + am/is/are + N/ Adj

S + am/is/are + not + N/ Adj

→ is not = isn’t

→ are not = aren’t

→ am not không thay đổi

Am/Is/Are + S + N/ Adj ?

→ Yes, S + Am/Is/Are

—> No, S + Am/Is/Are not

Wh + am/is/are + S + …?
She is a teacher She is not a teacher Is she a teacher? What is your name?

I + am

He/She/It/Tên riêng biệt (thuộc group danh kể từ số ít) + is

You/They/We (thuộc group danh kể từ số nhiều) + are

Công thức với động kể từ thường

Công thức với động kể từ thường

Khẳng định

Phủ định 

Nghi vấn

Câu chất vấn với WH
S + V(s/ es) +… S + do/ does + not + Vo +…

Do/ Does + S + Vo +…?

→ Yes, S + do/ does

→ No, S + do/does + not

WH + do/ does + S + Vo +…?

She gets up late everyday

I get up late everyday

She does not get up late everyday

I do not get up late everyday

Does she have a small doll?

Do you have a small doll?

What does she do?

What tự you do?

He/ She/ It/ Tên riêng biệt + does

I/We/ You/ They + do

Ở thể xác minh, khi bắt gặp những mái ấm từ I/We/ You/ They/ động kể từ tiếp tục giữ nguyên ko cần thiết thêm “s” hoặc “es”:

Ở thể xác minh, khi bắt gặp những mái ấm kể từ He/She/It/Tên riêng thì động kể từ tiếp tục nên cần thiết thêm thắt “s” hoặc “es”: Cụ thể được liệt kê trong số tình huống sau đây.

Trường phù hợp 1: Khi động kể từ kết thúc giục bởi vì s, ss, sh, ch, z và x” → Thêmes

Teach

Teaches

Trường phù hợp 2: Khi động kể từ với âm kết thúc giục là o → Thêm es

Go

Goes

Trường phù hợp 3: Khi động kể từ với âm kết thúc giục là phụ âm + “y → Thay thế hắn bởi vì i và thêm thắt es

Fly

Flies

Trường phù hợp 4: Khi động kể từ với âm kết thúc giục là nguyên vẹn âm + “y → Thêm s

Say

Says

Trường phù hợp 5: Các động kể từ còn sót lại thêm thắt s

Live

Lives

Trường phù hợp 6:  Trường phù hợp quan trọng so với động kể từ bất quy tắc

Have

Has

Các tình huống dùng thì lúc này đơn

bài luyện thì lúc này đơn lớp 6
Tổng phải chăng thuyết và bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 với đáp án

Để rất có thể thực hiện thuần thục những dạng bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6, những em cần được làm rõ và cầm có thể những tình huống cần dùng loại thì này.

Diễn mô tả một hành vi lặp chuồn tái diễn hay là một thói quen

 • Ví dụ: I listen to tướng music everyday (Tôi nghe nhạc từng ngày)

→ Hành động nghe nhạc thường ngày là hành vi lặp chuồn tái diễn như 1 thói thân quen nên được phân chia ở thì lúc này đơn

Nói về một thực sự minh bạch hoặc những chân lý và được hội chứng minh

 • Ví dụ: The Moon goes around the Earth (Mặt trăng xoay quanh Trái đất)

→ Mặt trăng xoay quanh trái khoáy khu đất là 1 trong những thực sự minh bạch và được những mái ấm khoa học tập chứng tỏ. Vì thế vô tình huống này tớ cũng dùng thì lúc này đơn

Khi mong muốn trình diễn mô tả xúc cảm hoặc suy nghĩ

 • Ví dụ: I think She is very happy (Tôi nghĩ về cô ấy đặc biệt phấn khởi vẻ)

→ Hành động tâm lý và xúc cảm được phân chia ở thì lúc này đơn

Mô mô tả những việc làm và được lên lịch 

 • Ví dụ: The train leaves after 15 minutes (Xe lửa tách chuồn sau 15 phút nữa)

→ Hoạt động xe pháo lửa tách chuồn và được bố trí lên plan nên tớ dùng thì lúc này đơn ở những tình huống tương tự động.

Dấu hiệu nhận ra thì lúc này đơn

Dấu hiệu nhận ra thì lúc này đơn vô công tác giờ Anh trung học cơ sở là 1 trong những trong mỗi kiến thức và kỹ năng cần thiết tuy nhiên những em cần được cầm, nó sẽ hỗ trợ những em xác lập câu văn hoặc lời nói ngẫu nhiên với đang được ở thì lúc này đơn hay là không, kể từ tê liệt chung việc xử lý những bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 trở thành đơn giản dễ dàng rộng lớn.

Xem thêm: ai là người đặt tên cho dòng sông

bài luyện thì lúc này đơn lớp 6
Tổng phải chăng thuyết và bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 với đáp án

Trạng kể từ chỉ tần suất

AlwaysLuôn luôn
UsuallyThường xuyên
OftenThường xuyên
FrequentlyThường xuyên
SometimesThỉnh thoảng
SeldomHiếm khi
RarelyHiếm khi
HardlyHiếm khi
NeverKhông bao giờ
GenerallyNhìn chung
RegularlyThường xuyên

Ví dụ: 

 • I always ride my xe đạp to tướng school (Tôi luôn luôn trực tiếp giẫm xe đạp điện cho tới trường)
 • I hardly play football at night (Tôi khan hiếm lúc thi đấu đá banh vô buổi tối)
 • She regularly plays badminton (Cô ấy thông thường xuyên nghịch ngợm tiến công cầu)

Những kể từ chỉ thời gian

Every + thời hạn (day, week, month, year, morning,..)Mỗi ngày, hàng tuần, hàng tháng,…
DailyWeeklyMonthlyQuarterlyYearlyHàng ngàyHàng tuầnHàng thángHàng quýHàng năm
Once/ twice/ three times… a day/ week/ month,…Một thứ tự, nhị thứ tự,… từng ngày/mỗi tuần/mỗi tháng…

Ví dụ:

 • I tự exercise every morning (Tôi luyện thể dục thể thao vào cụ thể từng buổi sáng) 
 • I go to tướng the thể hình weekly. (Tôi cho tới chống thể hình từng tuần)
 • We water the plant four times a week. (Chúng tôi tưới cây tứ thứ tự một tuần)

Xây dựng kiến thức và kỹ năng Anh ngữ vững chãi nằm trong cỗ kĩ năng mượt hơn hẳn tạo ra mái ấm điều khiển trẻ con sau này tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Tổng phù hợp bài luyện thì lúc này đơn lớp 6 với đáp án

bài luyện thì lúc này đơn lớp 6
Tổng phải chăng thuyết và bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 với đáp án

Dưới đấy là tổ hợp những dạng bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 thông thường bắt gặp vô quy trình học tập, đánh giá và thi tuyển tuy nhiên những em cần thiết cầm.

Bài luyện 1: Bài luyện về thì lúc này đơn lớp 6, phân chia động kể từ vô ngoặc

 1. She (go)  ___ to tướng the museum every month.
 2. Peter (play) ___ soccer on weekends.
 3. They (think) ___ that it’s a good idea.
 4. He usually (eat) ___ breakfast at 7 AM.
 5. The train (arrive) ___ at 6 PM.
 6. We (study) ___ English in the evenings.
 7. My cát (sleep) ___ a lot during the day.
 8. Birds (sing) ___ on the trees.
 9. They always (have) ___ dinner at 5 PM.
 10. The Moon (go) ___ around the Earth.

Đáp án

12345678910
goesplaysthinkeatsarrivesstudysleepssing havegoes

Bài luyện 2: Chia động kể từ to tướng be

 1. I (be) ___ a student.
 2. She (be) ___ a doctor.
 3. They (be) ___ from Canada.
 4. We (be) ___ happy today.
 5. He (be) ___ at home page now.
 6. It (be) ___ a hot day.
 7. You (be) ___ my best friend.
 8. The books (be) ___ on the table.
 9. The flowers (be) ___ beautiful.
 10. Tom and Mary (be) ___ siblings.

Đáp án

12345678910
amisareareisisareareareare

Bài luyện 3: Đặt trạng kể từ vô chính địa điểm vô câu

 1. They arrive at the meeting on time. (always)
 2. I go to tướng the park on Monday. (usually)
 3. He eats fast food. (rarely)
 4. She visits her mother. (often) 
 5. The adults play in the garden. (sometimes)
 6. I walk to tướng work. (usually)
 7. The bus arrives late. (usually)
 8. She forgets her keys. (never)
 9. My brother helps with the housework. (always)
 10. They go to tướng the movies. (often)

Đáp án

1They always arrive at the meeting on time.
2I usually go to tướng the park on Monday.
3He rarely eats fast food.
4She often visits her mother.
5The adults sometimes play in the garden.
6I usually walk to tướng work.
7The bus usually arrives late.
8She never forgets her keys.
9My brother always helps with the housework.
10They often go to tướng the movies.
bài luyện thì lúc này đơn lớp 6
Tổng phải chăng thuyết và bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 với đáp án

Bài luyện 4: Hoàn trở nên câu với những động kể từ cho tới sẵn

 1. She __________ to tướng the theatre every day. (not go)
 2. Peter __________ soccer on weekends. (not play)
 3. The chef __________ delicious meals for the restaurant. (not cook)
 4. He usually __________ breakfast at 7 AM. (not eat)
 5. The train __________ at 6 PM. (not arrive)
 6. We __________ English in the evenings. (not study)
 7. My cát __________ a lot during the day. (not sleep)
 8. The Moon __________ in the west. (not rise)
 9. We __________ going to tướng the beach in the summer. (not enjoy)
 10. The Moon __________ around the Sun. (not revolve)

Đáp án

1does not go
2does not play
3does not cook
4does not eat
5does not arrive
6do not study
7does not sleep
8does not rise
9do not enjoy
10does not revolve

Bài luyện 5: Đặt “Do” hoặc “Does” vô những câu sau muốn tạo câu hỏi

 1. ___ you lượt thích to tướng read books?
 2. ___ she go to tướng school by bus?
 3. ___ they play soccer on weekends?
 4. ___ he live in this city?
 5. ___ it rain a lot in the summer?
 6. ___ we need to tướng bring anything to tướng the party?
 7. ___ the cát sleep on the couch?
 8. ___ Mary speak French fluently?
 9. ___ the children watch TV in the evening?
 10. ___ Tom and Sarah work together?

Đáp án

12345678910
DoDoesDoDoesDoesDoDoesDoesDoDo

Bài luyện 6: Chọn đáp án chính nhằm triển khai xong câu với thì lúc này đơn

 1. Do you want to tướng play soccer ? – No, I __________ 

a) do

b) don’t

 1. What time does Henry__________ his classes every Monday?

a) finish

b) finishes

 1. He __________ his lunch at 12 PM.

a) eats

b) eat

 1. We __________ our friends at the park.

a) meet

b) meets

 1. The moon__________ in the east.

a) rise

b) rises

 1. My sister __________ to tướng music every every day.

a) listen

b) listens

 1. Cats __________ to tướng catch mice.

a) try

b) tries

 1. The train __________ at 9 AM.

a) arrive

b) arrives

 1. What tự your sisters__________ after school?

a) do

b) does

 1. My father__________ delicious meals.

a) cook

b) cooks

Đáp án

12345678910
baaabbabab

Bài luyện 7: Phát hiện nay và sửa lỗi sai vô câu

 1. She go to tướng school by xe taxi every day.
 2. The childrens play chess in the park.
 3. He not lượt thích to tướng eat french fries.
 4. Tom and Jane is good friends.
 5. The dog chase the mouse around the house.
 6. My father work in a hospital as a doctor.
 7. We not have any juice in the fridge.
 8. Mary don’t lượt thích to tướng watch scary movies.
 9. It rain a lot in the winter.
 10. John and Sarah goes to tướng the thể hình on weekends.

Đáp án

1She goes to school by xe taxi every day.
2The children play chess in the park.
3He does not lượt thích to tướng eat french fries.
4Tom and Jane are good friends.
5The dog chases the mouse around the house.
6My father works in a hospital as a doctor.
7We do not have any juice in the fridge.
8Mary does not lượt thích to tướng watch scary movies.
9It rains a lot in the winter.
10John and Sarah go to the thể hình on weekends.

Bài luyện 8: Cho những khêu ý bố trí lại trở nên câu trả chỉnh

1. every afternoon/ She/ walk/ home/ her friend/ to/ with/ school

2. They/ farm/ near/ live/ the

3. Her/ is/ hometown/ an/ place/ interesting

4. Lan/ like/ listen to tướng music?/ does

5. does/ how/ she/ go/ the post office/ every day?/ to

6. you/ do/ play/ with/ usually/ badminton/ your friends?

7. I/ study/ Physics / English/ Music/ Mondays/ on / and.

8. Huệ/ plays/ badminton/ school team/ for/ the.

Đáp án

1She walks to tướng school with her friend every afternoon.
2They live near the farm.
3Her hometown is an interesting place.
4Does Lan lượt thích listen to tướng music?
5How does she go to tướng the post office every day?
6Do you usually play badminton with your friends?
7I study Physics, English and Music on Tuesday.
8Huệ plays badminton for the school team.

Bài luyện 9: Hoàn trở nên đoạn văn

My name (be) _____ An and I (work) _____ as a teacher. I (teach)_____ Geography at a local school. The school (have) _____ a lot of students, and I (enjoy) _____ my job very much. In my miễn phí time, I (like)_____ to tướng read books and I (love)_____ to tướng travel. I have visited many different countries around the world.

My family (be) _____ very supportive, and I (have) _____ two brothers and one sister. My brothers (live) _____ in a different đô thị, but my sister (live)_____ nearby. We (get) _____ together on weekends and (spend) _____ time with each other.

I also (have) _____ a dog named Max. Max (be) _____ a Labrador, and he (love) _____ to tướng play fetch with u. We (go) _____ to tướng the park every morning.

I (feel) _____ very grateful for my life and all the experiences I (have) _____.

Đáp án

My name is An and I work as a teacher. I teach Geography at a local school. The school has a lot of students, and I enjoy my job very much. In my miễn phí time, I like to read books and I love to travel. I have visited many different countries around the world.

My family is very supportive, and I have two brothers and one sister. My brothers live in a different đô thị, but my sister lives nearby. We get together on weekends and spend time with each other.

I also have a dog named Max. Max is a Labrador, and he loves to play fetch with u. We go to the park every morning.

I feel very grateful for my life and all the experiences I have

Young Leaders – Khóa học tập cải tiến và phát triển toàn vẹn dành riêng cho học viên THCS

bài luyện thì lúc này đơn lớp 6
Tổng phải chăng thuyết và bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 với đáp án

Young Leader là khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho chúng ta học tập viên có tính tuổi tác kể từ 11 – 15 tuổi tác (học sinh THCS), chung chúng ta nhanh gọn lẹ nắm rõ những kiến thức và kỹ năng về Anh ngữ, kèm cặp Từ đó là cỗ kĩ năng mượt hơn hẳn vô học hành. Khóa học tập sẽ hỗ trợ học tập viên dần dần tạo hình và cải tiến và phát triển nên chân dung của một mái ấm điều khiển trẻ con tràn tài năng vô sau này, sẵn sàng liên kết và hòa nhập với trái đất toàn thị trường quốc tế.

Về kiến thức và kỹ năng Anh ngữ:

 • Tiếp cận với cỗ giáo trình tích phù hợp kể từ 2 cuốn sách Anh ngữ chuẩn chỉnh quốc tế Oxford Discover Futures (khơi phanh kĩ năng sống) và Time Zones (khơi phanh trái đất quan liêu, không ngừng mở rộng sự hiểu biết) kể từ 2 mái ấm xuất bạn dạng phổ biến Oxford University Press và National Geographic Learning.
 • Các dạng bài bác luyện, bài bác luyện ganh đua chuẩn chỉnh sườn Cambridge trải đều ở 4 kĩ năng nghe, rằng, gọi, ghi chép, chung hỗ trợ giờ Anh cung cấp trung học cơ sở, kể từ tê liệt đoạt được những kỳ ganh đua học tập thuật quốc tế (KET, PET, IELTS) nhằm sẵn sàng cho những kỳ ganh đua gửi cung cấp hoặc du học tập.
 • Chủ đề học hành đa dạng mẫu mã chuẩn chỉnh toàn thị trường quốc tế kể từ khoa học tập, thiên văn học tập, khảo cổ học tập,… chung chúng ta học tập viên với ánh nhìn sống động về trái đất bên phía ngoài và những chủ thể mang ý nghĩa thi công, kim chỉ nan công việc và nghề nghiệp vô sau này.

Về kĩ năng học hành và thực hiện việc:

Các các bạn trẻ con tạo hình và cải tiến và phát triển cỗ kĩ năng mượt trải qua việc nhập cuộc thực tiễn vô những dự án công trình đa dạng mẫu mã của VUS

 • Kỹ năng suy nghĩ phản biện: Với từng dự án công trình khi nhập cuộc, những học tập viên tiếp tục biết phương pháp để ý, phân tách và tư duy để mang rời khỏi nhiều ý kiến cá thể, biết phương pháp đảm bảo những ý kiến và thể hiện những đưa ra quyết định chính đắn.
 • Kỹ năng phù hợp tác: Các các bạn biết phương pháp liên minh với cá thể, luyện thể, cải tiến và phát triển niềm tin đoàn team, nằm trong share và góp sức nhằm triển khai xong nên những tiềm năng cộng đồng.
 • Kỹ năng giao phó tiếp: Để trở nên một mái ấm điều khiển tài tía thì kĩ năng tiếp xúc là 1 trong những trong mỗi kĩ năng cần thiết chung chúng ta thỏa sức tự tin trong công việc thương thảo, thuyết phục, truyền đạt vấn đề một cơ hội mưu trí và khôn khéo. 
 • Kỹ năng sáng sủa tạo: Thông qua chuyện những dự án công trình, học tập viên được thỏa mức độ tạo ra, lần tòi những phương án xử lý và trình ý kiến, chủ ý của cá thể, chung những em thỏa sức tự tin, sẵn sàng khi đối mặt với thách thức. 
 • Kỹ năng dùng công nghệ: Trong quy trình học hành, chúng ta học tập viên được xúc tiếp với technology 4.0 như luyện vạc âm với technology AI, ôn luyện bài bác luyện với nền tảng phần mềm độc quyền của VUS, tạo ra nền móng nhằm chúng ta thích nghi và xúc tiếp với technology một cơ hội với hiệu suất cao.

Anh Văn Hội Việt Mỹ – Hệ thống dạy dỗ chuẩn chỉnh quốc tế số 1 bên trên Việt Nam

VUS – Anh Văn Hội Việt Mỹ kiêu hãnh là khối hệ thống giảng dạy dỗ Anh ngữ số 1 bên trên VN được tổ chức triển khai NEAS ghi nhận quality giảng dạy và công ty chuẩn chỉnh quốc tế trong tương đối nhiều năm ngay tắp lự. Tại VUS, chúng ta trẻ con không những được chuẩn bị không thiếu những kĩ năng về ngôn từ hơn hẳn mà còn phải được trau dồi thêm thắt về cỗ kĩ năng mượt, tương hỗ thi công nền tảng vững chãi và tăng thêm kiến thức và kỹ năng, chung chúng ta thỏa sức tự tin tiếp xúc, thỏa sức tự tin phần mềm sự nắm rõ của bạn dạng thân thuộc vô môi trường thiên nhiên học hành, sẵn sàng liên kết và hòa nhập với xã hội toàn thị trường quốc tế.

Xem thêm: nguyên tử khối của cl

 • Tính đến giờ, với khối hệ thống bên trên 70 cơ sở bên trên toàn nước, Anh Văn Hội Việt Mỹ đang được không ngừng nghỉ cải tiến và phát triển với mong ước mang tới môi trường thiên nhiên học hành Anh ngữ quality, biến hóa năng động cho tới chúng ta trẻ con bên trên từng toàn nước.
 • Với rộng lớn 2700+ nghề giáo và trợ giảng đảm bảo chất lượng, tay nghề cao được tuyển chọn lựa chọn trải qua tiến độ gắt cao và không ngừng nghỉ cải tiến và phát triển trình độ chuyên môn muốn tạo thêm thắt những mới học tập viên xuất sắc ưu tú. 
 • 100% những nghề giáo đều sở hữu bởi vì CN trở lên trên và bởi vì giảng dạy dỗ giờ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL. Hình như, 100% vận hành quality giảng dạy dỗ bởi vì thạc sỹ hoặc tiến sỹ vô giảng dạy ngôn từ Anh.
 • Tự hào là 1 trong những trong mỗi khối hệ thống giảng dạy dỗ Anh ngữ trước tiên bên trên VN VUS với số học tập viên đạt những chứng từ quốc tế (Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS) tối đa lên đến mức 180.918 em và sẽ có được sự tin yêu tưởng của rộng lớn  2.700.000 mái ấm gia đình bên trên toàn nước.

Với mong ước mang tới cho những em môi trường thiên nhiên học hành ngôn từ đạt chuẩn chỉnh quốc tế, VUS vẫn đang được không ngừng nghỉ nỗ lực và cải tiến và phát triển nhằm tăng cấp quality giảng dạy dỗ và giảng dạy, chung chuẩn bị những hành trang vững chãi, lẹo cánh cho tới chúng ta học tập viên lại gần rộng lớn với sau này tươi tắn sáng sủa.

bài luyện thì lúc này đơn lớp 6
Tổng phải chăng thuyết và bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 với đáp án

Với những dạng bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 được VUS liệt kê bên trên, kỳ vọng đã hỗ trợ những em hiểu và nắm rõ cấu hình của thì lúc này đơn, sẵn sàng cho những bài bác đánh giá, bài bác thi… Chương trình học tập cung cấp 2 là công tác tuy nhiên những em chính thức xúc tiếp với những cấu hình ngữ pháp kể từ giản dị và đơn giản cho tới nâng lên. Để chung những em chuẩn bị kiến thức và kỹ năng vững chãi khi lên cung cấp trung học cơ sở, những khóa huấn luyện và đào tạo như Young Leaders tiếp tục là 1 trong những trong mỗi lựa lựa chọn tối ưu tuy nhiên những bậc bố mẹ cần thiết quan hoài. Khóa học tập không những tương hỗ những em học hành hiệu suất cao bên trên ghế mái ấm ngôi trường tuy nhiên còn khiến cho những em sẵn sàng đoạt được những kì ganh đua học tập thuật quốc tế (KET, PET, IELTS,..).

Có thể phụ huynh quan liêu tâm:

 • Tổng phải chăng thuyết và bài bác luyện giới kể từ lớp 6 với đáp án chi tiết
 • Tổng phù hợp những dạng bài bác luyện thì lúc này triển khai xong lớp 6 với đáp án
 • Tổng phù hợp cỗ bài bác luyện giờ Anh lớp 6 cả năm với đáp án chi tiết