benzen có làm mất màu dung dịch brom không

hint-header

Cập nhật ngày: 11-11-2022

Bạn đang xem: benzen có làm mất màu dung dịch brom không


Chia sẻ bởi: Hoàng Đức Hiệp


Chất với năng lực làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở ĐK thông thường là

Chủ đề liên quan

Công thức chung của ancol no, đơn chức mạch hở là

Công thức của methanol là

Oxi hóa ancol etylic (C2H5OH) bởi vì CuO ( to ) chiếm được ăn ý hóa học

Hình ảnh hưởng trọn của group –OH cho tới gốc C6H5 – nhập phân tử phenol thể hiện tại qua quýt phản xạ thân ái phenol với

Số group –OH nhập một phân tử glixerol là

Andehit axetic không phản xạ được với

Chất nhập cuộc phản xạ tráng bạc là

Số đồng phân ancol ứng với CTPT C3H8O là

Axit axetic (CH3COOH) không phản xạ với

Cho những hóa học sau: CH3CHO, C2H5 OH, CH3COOH, HCOOH. Chất với sức nóng chừng sôi tối đa là

Cho 0,1 mol axetilen tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư chiếm được m gam kết tủa. Giá trị m là

Khi tiến hành phản xạ thế clo nhập 2-metylbutan thì chiếm được tối hầu như thành phầm monoclo là

Chọn tuyên bố đúng

A

Hidrocacbon thơm sực là những hidrocacbon nhập phân tử với có một vòng benzen.

B

Hidrocacbon thơm sực với hương thơm thơm sực, ko tan nội địa và nhẹ nhõm rộng lớn nước.

C

Ankylbenzen dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế vẹn toàn tử H của vòng benzen rộng lớn benzen.

D

Xem thêm: dù đục dù trong con sông vẫn chảy

Benzen và ankylbenzen làm mất đi màu sắc hỗn hợp kali pemanganat ở ĐK thông thường.

Toluen tính năng với Br2 khi đun rét bám theo tỉ trọng mol 1:1, chiếm được hóa học cơ học X. Tên của X là

Phản ứng này không tạo nên andehit axetic ?

A

Cho axetilen tính năng với nước.

B

Oxi hóa ko trọn vẹn etilen.

C

Oxi hóa ko trọn vẹn ancol etylic.

D

Oxi hóa ko trọn vẹn ancol metylic.

Trong nọc độc của ong với chứa chấp axit fomic. Khi bị ong nhen nhóm nhằm rời nhức, rời sưng, người tớ thông thường bôi thẳng nhập vị trí bị nhen nhóm bởi vì

Cho 9,4 gam phenol tính năng với Na vừa phải đầy đủ chiếm được V lit khí H2 đktc. Giá trị V là

Ancol và phenol đều tính năng được với

Chọn phương án đúng

A

Ancol nhiều chức hòa tan Cu(OH)2 tạo nên hỗn hợp xanh rì lam.

B

Khi lão hóa ancol đơn chức luôn luôn chiếm được andehit.

C

Phenol tính năng với hỗn hợp Br2 tạo kết tủa white.

Xem thêm: phân tích bảo kính cảnh giới

D

Đun rét methanol nhập H2SO4 quánh thu được một anken.

Andehit axetic thể hiện tại tính lão hóa Lúc tính năng với